STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Regulamin

Kampanii Fundacji Dobre Życie 1. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2022”
 2. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płac± organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom.
 3. więcej ...


  UWAGA Szkoły i przedszkola - organizujemy Tydzień chleba!

  Rusza czternasta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie!  W tym roku już nie planowali¶my organizacji "Tygodnia chleba w szkole", gdyż po raz kolejny nie otrzymali¶my ¶rodków na kampanię (s± niezbędne do wydania ksi±żki – poradnika). Zmobilizowały nas jednak Wasze listy, telefony, e-maile. Zatem - robimy to!

  więcej ...


  UWAGA Szkoły i przedszkola - organizujemy Tydzień chleba!

  Rusza dwunasta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2020

  więcej ...


  Regulamin Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2020”

  1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płac± organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom. 2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi ¶wiadomo¶ć zdrowotn± i konsumenck±. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu. 3. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj. 5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna. 6. Głównym adresatem kampanii s± szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz seniorzy. 7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 paĽdziernika 2020 roku. 8. W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała pięć raportów/poradników o kampanii. Zainteresowani mog± je bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Dobre Życie (8. www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce multimedia). Jedynym warunkiem korzystania jest podawanie Ľródła pochodzenia materiałów oraz organizatora kampanii. 9. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto przy¶le zgłoszenie i zrealizuje co najmniej jedno działanie zwi±zane z ide± kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ¶cienn±, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lekcję, wykład, na temat chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi przegl±d szkolnego sklepiku, wyda ulotkę, zorganizuje konkurs, przedstawienie itp. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można szukać w w/w ksi±żkach, a także na niniejszej stronie internetowej. Prosimy o wł±czanie do swoich działań również seniorów. O zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii. 10. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. Zebrane materiały posłuż± do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej ksi±żki, która jest pomoc± dydaktyczn± dla uczestników projektu. 11. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych tre¶ci. I tak, oprócz artykułów dotycz±cych chleba w kolejnych wydawnictwach umie¶cili¶my informacje o produktach zbożowych, zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia. Jak piszemy sprawozdania z kampanii – bardzo ważna informacja Organizatorom bardzo zależy, aby mieć na bież±co informacje od szkół, które zdecyduj± się wzi±ć udział w kampanii.

  więcej ...


  Jedenasta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019

  Zmobilizowały nas jednak Wasze listy, telefony, e-maile. Zatem - robimy! Tak jak w poprzednich edycjach kampania "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019" organizujemy w dniach 16-23 paĽdziernika 2019 roku. Zapraszamy do wł±czenia się do jedenastej już edycji „Tygodnia”.

  więcej ...


  Regulamin 11. edycji Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019”

  Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płac± organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi ¶wiadomo¶ć zdrowotn± i konsumenck±. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do osób w wieku 50+. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj

  więcej ...


  Dziesi±ta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2018  W tym roku już nie planowali¶my organizacji "Tygodnia chleba w szkole", gdyż po raz trzeci nie nie otrzymali¶my ¶rodków na kampanię. Pieni±dze s± konieczne do wydania ksi±żki. Zmobilizowały nas Wasze listy, telefony, e-maile. Zatem - robimy!

  więcej ...


  Regulamin 10. edycji Kampanii Fundacji Dobre Życie

  Regulamin 10. edycji Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2018”

  więcej ...


  Dziewi±ta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie.

  Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2017

  To już po raz dziewi±ty Fundacja Dobre Życie zwraca się do szkół i przedszkoli z apelem, aby organizowały „Tydzień chleba”. Zapraszamy wszystkich, do których dotrze ta informacja do udziału, prosimy również o przekazanie idei dalej, do kolejnych placówek. Bardzo zależy nam, aby do kampanii przyst±piło jak najwięcej placówek. Apel kierujemy szczególnie do tych osób, które w sercu maj± troskę o zdrowie - nasze, dzieci i wnuków.

  więcej ...


  pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2017”  Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi ¶wiadomo¶ć zdrowotn± i konsumenck±. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu.

  pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2017”

  ">więcej ...

  Ósma edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016

  Zapraszamy serdecznie do wł±czenia się do ósmej edycji „Tygodnia chleba w szkole”. Prosimy pamiętać, że w tym roku wszyscy podejmujemy także działania zwi±zane ze zdrowym stylem życia i s± one bardzo ważne, gdyż coraz więcej naszych dzieci ma nadwagę! Przypominamy, że kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” została wykreowana i jest co roku przeprowadzana przez Fundację Dobre Życie. Bardzo dużo placówek wpisało ten „Tydzień” na stałe do swojego kalendarza, inne wł±czaj± się do kolejnych edycji, co nas bardzo raduje. To już po raz ósmy Fundacja Dobre Życie zwraca się do szkól i przedszkoli z apelem, aby w dniach 16-23 paĽdziernika 2016 roku zorganizować „Tydzień chleba”.

  więcej ...


  Regulamin Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016”

  1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płac± organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom. 2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi ¶wiadomo¶ć zdrowotn± i konsumenck±. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu.

  więcej ...
  „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”

  – zapraszamy do organizowania siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii.

  Termin 16-23 paĽdziernika 2015 roku.

  W zakładce „multimedia” można pobrać ksi±żkę, w której znajdziecie państwo wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia projektu. 

  więcej ...
  Regulamin kampanii Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba

  • · Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”. 

  więcej ...


  Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu zycia w szkole 2014

  Fundacja Dobre Życie apeluje:

  Zorganizujmy w szkole „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”

  więcej ...
  więcej ...


  Fundacja Dobre Życie - KRS nr 0000250991

  S±d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego

  Raport o Fundacji Dobre

  W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii - Alicj± Zobel z Kanady założyłam Fundację Dobre Życie. Wyszły¶my z założenia, że bez narzędzi niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła mnie bakcylem przekazywania wiedzy innym na temat wpływu ¶rodowiska naturalnego, stylu życia oraz odżywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla nas idee realizowałam w autorskim dodatku „Natura i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji mogły¶my już podj±ć szersz± działalno¶ć.

  więcej ...


  Regulamin

  Kampanii Fundacji Dobre Życie

  pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013”  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacj±, jak przysłać relację z kampanii.

  więcej ...


  Codziennie jedz produkty zbożowe  Specjali¶ci radz±, aby podstawę codziennego pożywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej zawarto¶ci włókna pokarmowego. Spożycie przetworów z m±ki jasnej powinno być ograniczone. Kto jednak stosuje te rady? Aby zachęcić uczestników kampanii na rzecz dobrego chleba do spożywania produktów zbożowych przekazujemy informacje na temat zdrowotnych wła¶ciwo¶ci zbóż. Pamiętajmy o chlebie na ¶niadanie, ale nie zapominajmy o kaszach, makaronach i innych produktach ze zbóż!

  więcej ...


  Kampania na rzecz dobrego chleba  Jak wielu z nas żyłam w błogiej nie¶wiadomo¶ci niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam chleb codziennie – raz mi smakował, czę¶ciej nie. Jako dziecko piekłam z mam± chleb, pamiętałam jego nadzwyczajny smak i zapach…

  więcej ...


  Twoje zdrowie zależy od Ciebie  Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od trybu życia, odżywania, umiejętno¶ci radzenia sobie ze stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także od naszego sposobu my¶lenia i podej¶cia do życia. Medycyna ¶wiatowa coraz czę¶ciej podkre¶la wagę trybu życia człowieka.

  więcej ...


  Co to jest zdrowy styl życia  ,,Człowiek zdrowy czuje się mocny, pełen życia i siły. Smakuje mu jedzenie i picie, znosi wiatr i niepogodę, praca nie jest dla niego ciężarem i jest mu po prostu dobrze” - Katechizm zdrowia Bernarda Christopha Fausta 1974

  więcej ...


  Zrób coś dla siebie, zwolnij tempo

  Życie nabrało tempa – ciągle gdzieś się spieszymy, wciąż nie nadążamy, stawiamy sobie coraz wyższe poprzeczki. Jednocześnie za mało mamy czasu na relaks, okazuje się, że nie umiemy już odpoczywać. Coraz częściej też czujemy się źle, kiedy nic nie robimy. Ba, nawet czynimy sobie zarzuty, że tracimy czas.

  więcej ...


  Choroba zaczyna się od wody

  Jakość wody jest niezwykle ważna. Światowa Organizacja Zdrowia w swoich raportach dowodzi, że 80 proc. wszystkich chorób współczesnych ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej. Od jakości wody zależy rozwój całej naszej cywilizacji.

  więcej ...


  Bez magnezu nie ma życia

  Czy wiesz co to są skurcze łydek? Łapią głównie a nocy, ból jest tak dotkliwy, że budzi cię, wyskakujesz z łóżka i próbujesz rozcierać nogę, żeby go uśmierzyć. A może czasami drga ci także powieka? Jeśli ty lub ktoś z twojego otoczenia macie takie objawy – na pewno brakuje wam magnezu…. Jest to jeden z biopierwiastków, którego większość z nas ma zbyt mało w swoim organizmie…

  więcej ...


  Pijmy czarny bez (liście) na zdrowie!

  Sambucus migra, czyli bez czarny i osiem innych gatunków Sambucus, które rosną na całym świecie w strefie umiarkowanej, były tematem pracy doktorskiej dr Alicji Zobel na Uniwersytecie Warszawskim, która pracowała w Zakładzie Cytologii Roślin. Badała długie komórki, całe wypchane związkami fenolowymi – zwanymi wtedy garbnikami, a naukowo – proanthocyanidynami. Analiza (HPLC) chemiczna wykazała miksturę wielu związków, z których epicatechiny i pochodne kwasu galusowego są w odpowiedniej proporcji, niekiedy lepszej niż te związki z zielonej herbaty. W 1981 roku magistrantka pani profesor – Mira Gadzała zrobiła wspaniałą pracę o działaniu biochemicznym tych wyciągów z liści bzu oraz czystego związku – epicatechiny.

  więcej ...


  Kupuj i jedz chleb na zakwasie, omijaj chleb „chemiczny”

  Kiedy idziesz do sklepu, to co kupujesz najczęściej? Chleb. Chleba kupujesz najwięcej i najczęściej. Pieczywa zjadamy dużo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 kg, biedniejsi – 150 kg. Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Jak to, od chleba zależy, czy będziemy zdrowi– zapytasz. Tak, Twoje zdrowie zależy w dużym stopniu od tego, co jesz. Pamiętaj, że w sklepie znajdziesz zarówno chleb przyjazny dla Twojego organizmu – wypiekany naturalnymi, tradycyjnymi metodami, czyli chleb na zakwasie, jak i chleb z chemicznymi dodatkami, wypiekany szybko, na drożdżach tylko. Czym się różni jeden od drugiego?

  więcej ...


  Masło - najlepszy tłuszcz dla człowieka

  ">Masło jest niezbędnym dla człowieka pokarmem. Tłuszcz, z którego robi się masło stanowi  3-4 proc. mleka pełnego. Mleko, lub raczej siara, jest pierwszym pokarmem człowieka. Matka produkuje je dla nowonarodzonego dziecka i jest to pełny pokarm, potrzebny do  przygotowania dziecka do wejścia w brutalny, stresujący świat.

  więcej ...


  Wolne rodniki i antyoksydanty

  Naukowcy twierdzą, że możemy żyć do 120 lat. Niestety większość z nas umiera, zanim osiągnie wiek 75 lat. Starzenie się jest nie tylko związane z uwarunkowaną genetycznie przemianą materii, ale też i stylem życia. Na nasze zdrowie wpływ mają właśnie: styl życia – w 53 proc., środowisko naturalne – w 20 proc., czynniki genetyczne w 15 proc., opieka medyczna – w 10 proc., inne czynniki – w 2 proc. Jeśli już żyć krótko (czyli najmniej 120 lat), to przynajmniej w zdrowiu, a na to mamy duży wpływ. Jak widzimy z powyższego zestawienia statystycznego – bardzo dużo zależy od nas samych. Dlatego powinniśmy wciąż uzupełniać naszą wiedzę, aby wiedzieć, jak mamy postępować, co robić, aby przedłużyć swoje życie i jak najdłużej nie chorować.

  więcej ...


  Czytajmy etykietki na produktach spożywczych

  U nas tak, jak i na całym świecie sklepy, reklamy oraz promocje kuszą klientów na wiele sposobów. W marketach nie tylko sposób ułożenia towaru, ale nawet nawet muzyka (wolna, gdy jest mało klientów i szybsza, gdy jest ich więcej) – jest odpowiednio dobrana przez specjalistów od psychiki ludzkiej. Na półkach czekają na pięknie opakowane towary, z etykietek śmieją się do najmłodszych postacie z bajek. Jest kolorowo, ale to nie znaczy, że bezpiecznie. Bo z zawartością kartonów, torebek czy butelek bywa różnie. Dlatego powinniśmy bardzo uważnie czytać etykietki.

  więcej ...


  Skąd biorą się alergie? Izomery/Trans Fat-y/Akryloamidy

   Alergia staje się zmorą naszych czasów. Coraz więcej osób, w tym także dzieci zapada na choroby, które trudno zdiagnozować i leczyć. Niejednokrotnie zastanawiamy się, skąd biorą się te alergie? Głównie z zanieczyszczeń związkami chemicznymi, wyprodukowanymi przez człowieka. Większość osób niestety nie wie, nie kojarzy sobie pewnych faktów, jak chociażby podawania dzieciom witamin wyprodukowanych w laboratorium z alergiami. Tymczasem leki, witaminy to też są substancje wyprodukowane przez człowieka.

  więcej ...


  Przykłady na zdrowe śniadanie-Examples of good breakfast

  .Rozpuszczony Immunocal (preparat otrzymany z surowicy mleka po przefiltrowaniu i usunićciu kazeiny, tůuszczu i laktozy) w cieplej wodzie lub mleku, na czczo aby szybko caůe biaůko sić wchůonćůo. Torebka 10-cio gramowa biaůek jest przetworzona z 10 litrów mleka bez alergenów (laktozy) i cićýko strawnej kazeiny. Usuniecie tůuszczu powoduje zmniejszenie kalorii.

  więcej ...


  Dobrodziejstwa minerałów-Benefits of minerals

  Minerały (pierwiastki) wchodzą w skład aktywnego miejsca w rożnych enzymach umożliwiając reakcje, które to enzymy przeprowadzają.

  więcej ...


  Dobrodziejstwa zmielonego lnu-Benefits of ground faxseed

  Dobrodziejstwa zmielonego lnu "zapomniane" ale powracające - najwspanialsze pożywienie Benefits of ground faxseed „forgotten” but doming back wonderful food

  więcej ...


  Dobrodziejstwa Glutationu-Benefits of glutathione

  Profesor Alicja Zobel własnym sumptem wydała w Kanadzie kalendarz, w którym zawarła podstawowe informacje, dotyczące odżywania i zdrowego stylu życia. Poniższe fragmenty, przetłumaczone na język polski pochodzą z tego wydawnictwa.

  więcej ...


  Squalene and Glutathione as Naturally Synthesized Antioxidants Protecting Human Skin

  Sqalene content in human skin reaches 12-18%, but in gorilla skin only 0.1%. Evolutionarily we suggested (Zobel et al., 2004) that humans could have become naked because of protection against UV performed by squalene, which is an anti-oxidant and scavenger of free radicals, and absorbs UV.

  więcej ...


  Carcinogenic trans Fats Detoxified by Glutathione

  The evolution of humans over millions of years has proceeded hand-in-hand with that of our food, both plants and animals. Food was recognized as the best treatment for diseases by ancient Greek doctors thousands of years ago, and by the Chinese even earlier (Mather et al., 2003).

  więcej ...


  Fałszowanie żywności - etykietowanie produktów żywnościowych

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wskazują, że w ostatnim okresie szczególnie nasiliło się stosowanie przez producentów nielegalnych praktyk polegających na fałszowaniu żywności. Producenci dążąc do zmniejszenia kosztów produkcji celowo dokonują zafałszowań różnego rodzaju artykułów rolno-spożywczych między innymi poprzez stosowanie tańszych surowców i jednocześnie nie podawanie klientowi odpowiedniej informacji o tym fakcie.

  więcej ...


  Bacteria in the Clear Lake Preservation Area near Minden, Ontario, Canada

  As the bacterial count in the Clear Lake Conservation Area has increased since 2000 we wanted to compare the values for 2006 in early May and later after the long Victoria Day weekend, when boat traffic was intense, to find out if very big motor boats could be the cause of the increased bacterial count.

  więcej ...


  W obronie naszego Ś¶wiata

  Zestawienie faktów świadczy, że era nieograniczonej industrializacji, nieograniczonego wzrostu gospodarczego i zysków, wiedzie do katastrofy - unicestwienia życia na Ziemi, a może i jej istnienia. Fakty te są niezwykle wymowne i... przerażające.

  więcej ...


  Bezpieczeństwa stosowania kosmetyków

  Analiza składu chemicznego jest szczególnie istotna dla osób z alergią na składniki kosmetyków (np. najczęściej powodujące uczulenia środki konserwujące, składniki kompozycji zapachowych itp.) Potencjalni nabywcy środków kosmetycznych zwracają również uwagę na reklamowane na etykietach właściwości wyrobów.

  więcej ...


  Sposób odżywiania się pacjentek ciężarnych

  Właściwe odżywianie się kobiety w ciąży, także przed zajściem w ciążę jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ma również znaczenie dla jej zdrowia i samopoczucia.

  więcej ...


  The Warsaw Health School

  The Warsaw Health School provides a wide range of educational work to promote healthy lifestyle and health promoting behaviour among the inhabitnats of Warsaw and its surroundings.

  więcej ...


  ZAGROŻENIA ZDROWOTNE DOSTRZEGANE PRZEZ STUDENTÓW

  Współczesne koncepcje postrzegania zdrowia odnoszą się do paradygmatu holistyczno-funkcjonalnego, w którym dużą rolę przypisuje się świadomej i aktywnej postawie człowieka wobec własnego zdrowia i życia. Wypracowanie wewnętrznej potrzeby dążenia do poprawy i utrzymania zdrowia, podejmowania zachowań zdrowotnych to ważne zadania edukacji zdrowotnej

  więcej ...


  List do premiera Kanadz

  Chciałabym się dowiedzieć, co rząd Kanady w 2006 roku na krótką metę, jak również w czasie następnej dekady zamierza zrobić w sprawie tak ważnej jak zdrowie całego świata, zdrowie kanadyjskiego narodu, poszczególnych Kanadyjczyków i każdej komórki naszego ciała? Tymi sprawami są:

  więcej ...


  Samorząd wojewódzki – zadania z zakresu ochrony zdrowia

  Departament Zdrowia i Polityki Społecznej jest jednym z 13 departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zespół pracowników departamentu liczący 35 osób, wykonuje czynności związane z realizacją zadań samorządu wojewódzkiego w ochronie zdrowia oraz z obszaru polityki społecznej.

  więcej ...


  O edukację zdrowotną w szkołach

  Jako honorowy członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego, działającego w Polsce od ponad 100. lat, pragnę swoim wywodem poprzeć stanowisko grupy specjalistów w sprawie nauczania do zdrowia, wobec planowanej, kolejnej reformy programów nauczania w polskich szkołach (18). Otóż, grupa ekspertów wnioskuje, by restytuować w szkołach jeden, obowiązkowy przedmiot nauczający do zdrowia.

  więcej ...


  Do Ministra Środowiska w Kanadzie

  Drogi Ministrze, Piszę do ciebie, ponieważ w zeszłym tygodniu w parku w Toronto zdarzył się dramatyczny przypadek – śmierć psa w wyniku zatrucia chemicznymi środkami, użytymi do utrzymywania trawników. Szczęśliwie bawiące obok na śniegu dzieci nie zostały tak dramatycznie zatrute.

  więcej ...


  List otwarty – rada dr Zobel

  Zapobieganie chorobom jest odpowiedzialnością każdego Kanadyjczyka, ale krótkoterminowe i długoterminowe inicjatywy powinny być podjęte jak najszybciej. Trzeba:

  więcej ...


  Vilcacora i selol - kiedy przełom w walce z rakiem?

  Medycyna klasyczna nie spełnia pokładanych w niej nadziei: nowotwory staną się wkrótce najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmiertelności. Nie znamy w pełni czynników onkogennych, nie potrafimy też skutecznie ich unikać ani leczyć. Czy tajemnica skutecznego leku na raka kryje się w naturze, która chorobę tę stworzyła? To wielce prawdopodobne - twierdzą specjaliści.

  więcej ...


  For Women Only, in “Curves”

  As a scientist I have been asked to write for women on mineral balance in the body in relation to prevention of diseases, some of which can be caused by an imbalance of electrolytes in our bodies, “Curves” is the best forum to address my concerns, because in this sophisticated but at the same time affordable gymnastic and fitness program are a selection of women who have chosen to be healthier.

  więcej ...


  Spotkanie w Baltimore na temat „Zdrowotne aspekty wapna i magnezu w wodzie pitnej”.

  Jako naukowiec i profesor fitochemii brałam udział w pierwszym spotkaniu na temat aspektów zdrowotnych dwóch minerałów w wodzie pitnej. To było moje pierwsze spotkaniem, gdzie poza słuchaniem codziennego żargonu naukowego byłam w stanie obserwować wymianę zdań biznesmenów sprzedających wodę, przedstawicieli rządów różnych krajów, jak również koordynatora Światowej Organizacji Zdrowia.

  więcej ...


  Drinking water for Life

  Dr. Alicja Zobel, Institute of Spectroscopy, Trent University World renowned Polish researcher, Dr. Zobel is concerned about how the health of our bodies is affected by our diet, and which specific nutriens our bodies must have to stay well.

  więcej ...


  Magnez – co powinniśmy wiedzieć o naszym zdrowiu

  Niemalże każdy z nas ma niedobory tego pierwiastka w organizmie. Jak wielkie? 80% społeczeństwa ma bardzo poważny deficyt. Powód? Nasza współczesna cywilizacja, a także to, co jemy i jak żyjemy. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę - na magnez.

  więcej ...


  Magnez jako ważny minerał w prewencji chorób i leczeniu osteoporozy

  Kość jest żywą, ciągle zmieniającą się tkanką, jej przekształcanie i odnawianie się jest ciągłym procesem (Sciense 289; 1497-1514, Ducy et al., Teitelbaum, Rodan und Martin). Zdrowie kości jest w równowadze ale musimy pamiętać, że ta tkanka jest zapasem wapnia, które może być wyciągnięte w razie potrzeby np. w przypadku ciąży.

  więcej ...


  Whey protein influences the concentration of glutathione....

  Whey protein influences the concentration of glutathione,Pukacka, S.1, P.M. Pukacki1 , A.M. Zobel2 and M. Furmanowa3 phenolic compounds and flavonoids in Ginkgo biloba leaves, and protects cells from toxic ions

  więcej ...


  Ocena stanu zdrowia. Nowe podejście.

  W świadomości wielu z nas istnieje przeświadczenie, że jesteśmy zdrowi dopóki nie zostanie stwierdzona u nas choroba lub nie ulegniemy jakiemuś wypadkowi.

  więcej ...


  Memo from: Dr. A.M. Zobel*

  During the fall of 2005 Dr. Zobel’s activities in Poland were connected with the Warsaw School of Health, founded some 20 years ago by Dr. I. Celejowa and with IŻŻ, the Institute of Human Nutrition, the highest government authority on what may be sold in Polish stores, led by the director, Dr. A. Szponar.

  więcej ...


  Niebezpieczne akryloamidy/Danger Akrylamide

  Dr Zobel was invited for seminar in November 2005 on: “Acrylamide in human food - is it dangerous for human health?” presented by dr Hanna Mojska from Institute of Health and Nutrition (Instytut Żywności i Żywienia with director Lucjan Szponar) in Warsaw.

  więcej ...


  Discussion With Dr. Zobel

  Przyroda Polska (P.P.): You left Poland on the second of May, 1986, a few days after the Chernobyl disaster, avoiding possible genetic consequences for your two daughters, who were nine and four years old at the time. In Canada you have been a conjunct associate professor at Trent University and have had a long list of publications and students.

  więcej ...


  W zdrowiu żyjemy krócej od innych

  Polacy żyją krócej niż mieszkańcy wysoko rozwiniętych krajów, szybciej też tracą zdrowie. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze zdrowie zależy od wielu czynników - od jakości wody, powietrza, gleby, żywności.

  więcej ...


  Kim jest dr Alicja Zobel?

  Dr. Zobel is a professor of biochemistry, cell physiology and photo-chemistry at the University of Warsaw (Poland), Trent University (Canada) and visiting professor at Cornell University (U.S.A.). She holds two patents for anti-cancer natural products and was the secretary of the Phytochemical Society of North America for seven years. As a researcher, Dr. Zobel has applied her interest in the health of plant cells to the health of human cells, studying and teaching how every cell must be nourished, protected from bad environmental influences, and freed of harmful toxins, leading to a healthy body.

  więcej ...


  Memorandum Dr Alicji Zobel

  W czerwcu 2006 roku przyjechałam do Warszawy i na Uniwersytecie dostałam telefon o spotkaniu w sprawie prezentacji bioskanera (firmy Pharmanex). Jest to wspaniałe urządzenie, mierzące ilość karotenoidów (antyoksydanty w skórze ręki). In June 2006 Dr Zobel came to Warsaw Univeristy and got informed about very important instrument Bioscanner (Pharmanex) which let us measure level of carotenoids in skin of our hand (easy two-minutes test).

  więcej ...


  List do polskich sanatoriów

  Profesor Alicja Zobel representing Trent University, Ontario Canada and Warsaw University, Poland is a biochemist dealing with prevention of diseases by recreational movement (including exercise, tourism) and proper eating habits (balanced meals, supplements if needed), which should prevent weight gain and sustain healthy spirit.

  więcej ...


  Dr. Zobel -- news

  Member of New York Academy of Science, Elected Woman Scientist of 2002, past secretary of Phytochemical Society of North America, would like to inform you about recent achievements:

  więcej ...


  Fundacja Dobre Życie

  Fundacja Dobre Życie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2005 roku. Współzałożycielkami Fundacji jesteśmy my: profesor Alicja Zobel oraz mgr Walentyna Rakiel-Czarnecka. Dążymy do tego, aby wiedza, dotycząca profilaktyki zdrowia, prewencji chorób, prezentowana przez naukowców przenikała do społeczeństwa. Każdy powinien mieć szansę otrzymania niezbędnej wiedzy o tym co robić, aby jak najdłużej zachować zdrowie i być szczęśliwym.

  więcej ...


  Co z tą Warszawą?

  Zielone Mazowsze zaprasza do udziału w akcji edukacyjnej "Co z tą Warszawą?". Celem naszego projektu jest zmiana stanu zieleni publicznej w Warszawie. Dzięki kilku modelowym realizacjom chcemy rozpowszechnić ciekawe sposoby kształtowania zieleni, dostrzeżone w innych miastach Europy. Termin zgłaszania projektów minął, ale warto przeczytać, gdyż akcja jest interesująca.

  więcej ...Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.