STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 


„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”

– zapraszamy do organizowania siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii.

Termin 16-23 października 2015 roku.

W zakładce „multimedia” można pobrać książkę, w której znajdziecie państwo wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia projektu. 


Siódma edycja kampanii Fundacji Dobre Życie.Zapraszamy do udziału!

 

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole

 

To już po raz siódmy zwracamy się do Państwa z apelem, aby w dniach 16-23 października 2015 roku zorganizować „Tydzień chleba” w Waszej Szkole. Zapraszamy wszystkich, do których dotrze ta informacja do udziału, prosimy również o przekazanie idei dalej, do kolejnych placówek. Bardzo zależy nam, aby do kampanii przystąpiło jak najwięcej szkół i przedszkoli. Apel kierujemy szczególnie do tych osób, które w sercach mają troskę o zdrowie - nasze, dzieci i wnuków.

Każda szkoła, przedszkole lub inna placówka oświatowo-wychowawcza realizuje projekt według własnego pomysłu, a jest ich sporo. W 2009 roku skierowaliśmy do Państwa pierwszy apel. Była to prawdziwa iskierka, która wyzwoliła mnóstwo cennych działań oraz dużo dobrej energii. Kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” została wykreowana i jest co roku przeprowadzana przez naszą Fundację. Bardzo dużo placówek wpisało ten „Tydzień” na stałe do swojego kalendarza, inne włączają się do kolejnych edycji, co nas bardzo raduje.

Pierwsza kampania pod hasłem „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” odbyła się w 2009 roku, druga w 2010, trzecia – pod nieco zmienionym hasłem – „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole” – realizowana była w 2011 roku. Takie samo hasło było przewodnią myślą w czwartej kampanii w 2012 roku. Od 2013 roku promujemy poszerzone hasło: „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem chleba, podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami, jak również promowanie zdrowego stylu życia. Jest to tyle istotne, że jak wskazują ostatnie badania Instytutu Żywności i Żywienia, dotyczące otyłości i nadwagi – jest bardzo źle. Już ponad 22 proc. uczniów szkól podstawowych i gimnazjów w Polsce ma nadmierną nadwagę ciała! Eksperci ostrzegają, że bez podjęcia zdecydowanych działań powstrzymujących rozwój epidemii otyłości w Polsce nasze społeczeństwo zacznie poważnie chorować. Osoby z nadwagą i otyłe wcześniej czy później – w wyniku związanych z nimi powikłań i chorób – stają się pacjentami diabetologów, kardiologów, onkologów, neurologów, ginekologów, ortopedów, endokrynologów, a także psychologów i psychiatrów.

Dlatego nasza kampania – zachęcająca do zainteresowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak się odżywiają, i jak dieta wpływa na ich zdrowie – jest ważna i potrzebna. Z uwagi na drastyczny spadek spożycia chleba w ostatnim czasie - szczególny akcent kładziemy na jego walory odżywcze i zdrowotne, podkreślamy rolę błonnika, zawartego w chlebie z mąki z pełnego przemiału, wskazujemy, że w piramidzie żywieniowej produkty zbożowe są najważniejszym składnikiem naszej diety, są jej podstawą. Zachęcamy, aby ten wzorzec był wcielany w życie.

Ku naszej satysfakcji przesłanie, jakie skierowaliśmy do szkół zostało bardzo pozytywnie odczytane przez nauczycieli, którzy włączyli się do kampanii. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej „Tydzień chleba w szkole” i wyskakuje mnóstwo linków ze sprawozdaniami, zdjęciami, raportami z podejmowanych przez placówki działań. Ta lektura, a także materiały przysyłane do Fundacji pozwalają wysnuć wniosek, że idea, która urodziła się w naszych głowach rośnie i upowszechnia się, gdyż trafia na bardzo pozytywny grunt. Ogromnie cieszymy się, że nauczyciele (bo do nich głównie kierujemy nasz apel) zrozumieli przesłanie, że przemówiła do nich troska Fundacji o zdrowie społeczeństwa, że dostrzeżono nasze starania; kampania wyzwoliła mnóstwo cennych pomysłów, inicjatyw, przedsięwzięć. Szkolne społeczności zadają sobie mnóstwo trudu, aby przygotować ulotkę, plakat, gazetkę, prezentację, przeprowadzić lekcje o chlebie, pójść do piekarni z uczniami, upiec w szkole chleb, zaprosić gości na degustację, przygotować przedstawienie. W ramach kampanii o chlebie w szkołach piszą wiersze, śpiewają piosenki, a nawet rapują.

Część szkół wyszła poza mury swojej placówki i udała się z chlebem do innych szkół, przedszkoli, pomiędzy mieszkańców swojej miejscowości. Ich uczniowie częstowali chlebem przechodniów, rozdawali ulotki o wartościach odżywczych tradycyjnie wypiekanego chleba. Tak oto idea „wędruje od drzwi do drzwi”, zataczając coraz większe kręgi. Szkoły tworzą coraz to nowe scenariusze „Tygodnia”, inscenizacji, happeningów, powstają apele, nowe materiały, plakaty, hasła, przeprowadzane są konkursy. Nauczyciele i uczniowie mają tak wiele pomysłów i serca do tego naszego chleba, że nie sposób jest patrzeć na te działania chłodno i z dystansem. Jest coś pięknego i wzniosłego w tej kampanii, w podejściu jej uczestników, zaangażowaniu. Przyznajemy, że Państwa relacje czytamy często ze wzruszeniem….

Rozwijając kampanię i biorąc w niej udział przywracamy znaczenie symbolu chleba, umacniamy szacunek dla niego i ludzi pracujących, aby powstał, sprawiamy, że rodzą się refleksje i dobre myśli, że uczestnicy zaczynają się zastanawiać co jedzą, jakie to ma znaczenie dla ich zdrowia i coraz świadomiej wybierają żywność w sklepie czy szkolnym sklepiku.

Dzięki uczestnikom kampanii powstaje nowa przestrzeń, w której idea zdrowego życia, w zgodzie z naturą przeistacza się w konkretne i różnorodne działania. Nasze idee – z pomocą nauczycieli i szkolnych społeczności – żyją już własnym życiem. Przyznajemy, że jest to bardzo niezwykłe, że już od siedmiu przychodzi taki czas, kiedy w szkole mówi się o chlebie. Jest w tym jakaś magia…

Czas pokazuje, że mówimy coraz mocniejszym głosem, w wielu miejscowościach tak się stało, że piekarz pod wpływem kampanii zaczął wypiekać chleb na zakwasie. Tam kampania przyniosła wymierny efekt – dobry chleb dla wszystkich konsumentów.

Za ogromny sukces uznajemy, że coraz więcej placówek wpisuje „Tydzień” do kalendarza imprez, że coraz więcej szkół jest zainteresowanych, bo przecież nasze apele mogły trafić w próżnię. Cieszymy się że rozumiecie Państwo nasze intencje, że bez tego typu działań – powszechnych i powtarzających się – nie będziemy w stanie uchronić się przed zagrożeniami, jakie niesie ekspansja przemysłowej żywności, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zacieśnianie się chemicznych kleszczy.

Kampania na rzecz dobrego chleba

Fundacja Dobre Życie od początku szczególną wagę przywiązuje do jakości żywności – wiceprezes zarządu fundacji Walentyna Rakiel-Czarnecką jest autorką popularnego obecnie hasła „Czy wiesz co jesz” (wykreowała je w czerwcu 2005 roku, na konferencji organizowanej z Klubem Parlamentarnym PSL w Sejmie). Fundacja swoje działania na rzecz dobrego chleba zainicjowała w styczniu 2007 roku konferencją (z 200 uczestnikami) pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”. Do podjęcia tematu chleba zainspirowała nas działalność i praca naukowa śp. profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej z Politechniki Łódzkiej. We współpracy z panią profesor i jej mężem śp. profesorem Tadeuszem Kierczyńskim fundacja opracowała „Dezyderaty” dotyczące chleba. W czerwcu 2009 roku wiceprezes Czarnecka uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Zdrowia, której referowała problem dobrego chleba. Zbieraliśmy także podpisy pod apelem o dobry chleb.

W 2008 roku Fundacja Dobre Życie zorganizowała szkolenie dla 70. piekarzy z Mazowsza, których zachęcała do pieczenia chleba na zakwasach. Zorganizowaliśmy też konferencję prasową z udziałem naukowców, lekarzy, promotorów zdrowia.

W 2009 roku fundacja wykreowała i przeprowadziła pierwszą edycję „Tygodnia chleba w szkole”. Kampania realizowana była przez następne lata w terminach: 12-16.10.2009 r., 11-16.10.2010 r., 10-16.10.2011r., 16-23.10.2012 r, 16-23.10. 2013 r., 16-23.10. 2014 r,. na 2015 r. zaplanowaliśmy ten sam termin – zawsze od 16. października z uwagi na fakt, że jest to Międzynarodowy Dzień Chleba.

Do szkół docieramy dzięki patronatom Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaangażowaniu Kuratoriów Oświaty, szkół rolniczych (pełnią rolę regionalnych koordynatorów) oraz sieci szkół promujących zdrowie. Pomagają nam dziennikarze, animatorzy zdrowego stylu życia, sympatycy dobrego chleba oraz część oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Co roku fundacja pozyskuje środki na wydawnictwo, które w formie papierowej i cyfrowej dociera do szkół. Jest to raport i poradnik jednocześnie. Publikacja zawiera relacje z przeprowadzonych w szkołach działań oraz materiał merytoryczny o chlebie, a także o zasadach żywienia, zdrowym stylu życia, znaczeniu ruchu dla zdrowia, produktach zbożowych itd. Wydajemy po tysiąc egzemplarzy książki w wersji papierowej oraz elektronicznej. W ciągu siedmiu lat wydaliśmy 6 tysięcy książek i drugie tyle na płycie CD. Wydawnictwo jest umieszczone na stronie. www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce „multimedia”, skąd wszyscy zainteresowani mogą ją sobie pobrać.

Niestety w 2013 r. nie udało nam się uzyskać pieniędzy na kampanię, mimo to przeprowadziliśmy ją, w oparciu o Internet. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do niej. Sprawozdania, które do nas dotarły umieściliśmy w wydawnictwie z 2014 r.

W sumie, w ramach wszystkich projektów fundacja wydała 12 książek o nakładzie ponad 13 tys. egzemplarzy (plus ponad 7 tys. na płytach CD), 200 tys. egzemplarzy gazetki „Dobre Życie” i 20 tys. egzemplarzy ulotki o chlebie. We wszystkich tych materiałach piszemy o chlebie na zakwasie. Zrealizowaliśmy wiele projektów, podczas których mówiliśmy o konieczności spożywania dobrego chleba. Wszystkie nasze działania są wykonywane w ramach wolontariatu, fundacja nie zatrudnia nikogo.

Za swój sukces fundacja uważa fakt, ze coraz więcej mówi się o chlebie na zakwasie. Wszystkie działania fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele audycji telewizyjnych i radiowych oraz publikacji prasowych. Po ośmiu latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdzamy, że mamy wpływ na to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o jakości chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas do powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają się ze zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze dostrzegają rosnące zainteresowanie chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces. Zamierzamy dalej iść tą drogą. Zabiegamy o wdrożenie przepisów, które zachęciłyby piekarzy do pieczenia chleba na zakwasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do włączenia się do siódmej edycji „Tygodnia chleba w szkole”. Prosimy pamiętać, że w tym roku wszyscy podejmujemy także działania związane ze zdrowym stylem życia i są one bardzo ważne, gdyż coraz więcej naszych dzieci ma nadwagę!

Definicji stylu życia podobnie jak i definicji zdrowia jest wiele. Najprościej rzecz ujmując styl życia są to ramy dla różnego rodzaju zachowań. Na styl życia jednostki składają się standardowe reakcje i wzory zachowań (działania, czynności, praktyki), ukształtowane w procesie socjalizacji (interakcji z rodzicami, rówieśnikami, pod wpływem nauki w szkole, mediów). Wybór określonego wzoru zależy od cech poznawczych i emocjonalnych jednostki oraz czynników w otaczającym świecie.

Jakie działania można podjąć w szkole? W części pt. „Poradnik” zamieściliśmy obszerny artykuł o zdrowym stylu życia. Przeczytanie go i analiza, dyskusja nt. co znaczy żyć zdrowo – może być jednym z zadań. Jeśli temu będzie towarzyszyć „wycieczka za miasto” lub spacer po parku – wszyscy uczestnicy na tym skorzystają. Przegląd szkolnego sklepiku – wg. zawartej w publikacji wydawnictwie – to kolejne zadanie. Rozmowa na temat ruchu (w książce jest wypowiedź profesora Religi na ten temat), pokaz, jakie ćwiczenia powinniśmy wykonywać przez całe życie, a nie tylko na lekcji wf – to znakomity pomysł na zajęcia w ramach projektu. Pomysłów jest bardzo wiele, zachęcamy do przemyślenia naszego apelu i podjęcia działań. Nie musza od razu być „kompleksowe”, wieloformatowe…. Wystarczy jak zrobicie to, co Wam serce podyktuje – pójdziecie na spacer z uczniami i opowiecie o znaczeniu ruchu, upieczecie razem chleb, porozmawiacie o prawidłowym odżywianiu.

Prosimy, aby każdy zaprosił do udziału chociaż jedną szkołę oraz osoby w wieku 50+. Podpowiedź jak zorganizować kampanię w szkole znajdziecie Państwo na stronie www.rakiel-czarnecka.pl, zakładka multimedia”. Znajduje się tam już pięć wydań książki „Tydzień chleba w szkole”, do września zostanie tam umieszczona najnowsza publikacja pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”. Proszę ściągać sobie wydanie i korzystać „na zdrowie”.

Czekamy na zgłoszenia udziału w kampanii, a następnie o relacje, sprawozdania, zdjęcia i raporty. Przysyłajcie, a my będziemy je upowszechniać, aby służyły jako dokumentacja podejmowanych działań, a także jako wskazówki i przykłady dla innych.

 

Walentyna Rakiel-Czarnecka

wiceprezes Fundacji Dobre Życie

kreatorka kampanii na rzecz dobrego chleba

e-mail: poczta@rakiel-czarnecka.pl

www.rakiel-czarnecka.pl

 

Listy proszę kierować na w/w adres lub zwykłą pocztą:

Fundacja Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa.

 

 

 


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.