STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

UWAGA Szkoły i przedszkola - organizujemy Tydzień chleba!

Rusza dwunasta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2020

więcej ...


Regulamin Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2020”

1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płac± organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom. 2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi ¶wiadomo¶ć zdrowotn± i konsumenck±. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu. 3. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj. 5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna. 6. Głównym adresatem kampanii s± szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz seniorzy. 7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 paĽdziernika 2020 roku. 8. W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała pięć raportów/poradników o kampanii. Zainteresowani mog± je bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Dobre Życie (8. www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce multimedia). Jedynym warunkiem korzystania jest podawanie Ľródła pochodzenia materiałów oraz organizatora kampanii. 9. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto przy¶le zgłoszenie i zrealizuje co najmniej jedno działanie zwi±zane z ide± kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ¶cienn±, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lekcję, wykład, na temat chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi przegl±d szkolnego sklepiku, wyda ulotkę, zorganizuje konkurs, przedstawienie itp. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można szukać w w/w ksi±żkach, a także na niniejszej stronie internetowej. Prosimy o wł±czanie do swoich działań również seniorów. O zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii. 10. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. Zebrane materiały posłuż± do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej ksi±żki, która jest pomoc± dydaktyczn± dla uczestników projektu. 11. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych tre¶ci. I tak, oprócz artykułów dotycz±cych chleba w kolejnych wydawnictwach umie¶cili¶my informacje o produktach zbożowych, zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia. Jak piszemy sprawozdania z kampanii – bardzo ważna informacja Organizatorom bardzo zależy, aby mieć na bież±co informacje od szkół, które zdecyduj± się wzi±ć udział w kampanii.

więcej ...


Jedenasta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019

Już nie planowali¶my organizacji "Tygodnia chleba w szkole", gdyż po raz czwarty nie otrzymali¶my ¶rodków na kampanię. Pieni±dze s± konieczne do wydania ksi±żki. Zmobilizowały nas jednak Wasze listy, telefony, e-maile. Zatem - robimy! Szukajcie informacji w "szufladce" - Fundacja Dobre Życie oraz Aktualno¶ci. Tam jest Regulamin.

więcej ...


Dziewi±ta edycja kampanii Fundacji Dobre Życie.

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2017

Zapraszamy serdecznie do wł±czenia się do dziewi±tej już edycji „Tygodnia chleba w szkole”. Również w tym roku podejmujemy działania zwi±zane ze zdrowym stylem życia. Coraz więcej naszych dzieci ma nadwagę, musimy co¶ z tym robić.

więcej ...
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”

– zapraszamy do organizowania siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii.

Termin 16-23 paĽdziernika 2015 roku.

W zakładce „multimedia” można pobrać ksi±żkę, w której znajdziecie państwo wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia projektu. 

więcej ...
Regulamin kampanii Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba

 • · Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”. 

więcej ...


Warsztaty w Koszelówce

Dobry chleb na każdym stole – naucz się być ¶wiadomym, konsumentem

 W 2014 roku Fundacja Dobre Życie, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała dwie edycje trzydniowych warsztatów pt. „Dobry chleb na każdym stole – naucz się być ¶wiadomym, konsumentem”, w ramach priorytetu Ministerstwa – „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko¶ci oraz rozwój ¶wiadomo¶ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia”.

Warsztaty w Koszelówce

Dobry chleb na każdym stole – naucz się być ¶wiadomym, konsumentem

 

">więcej ...


Regulamin kampanii Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba

 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szóstej edycji ogolnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. "Tydzien dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014.
 • więcej ...


  Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014

  Fundacja Dobre Życie zachęca wszystkich, do których trafi ten apel – do zorganizowania w swojej placówce „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. „Tydzień” jest zaplanowany w terminie 16-23 paĽdziernika 2014 r.

  więcej ...


  Zgłoszenie udziału w warsztatach

  Prosimy zainteresowanych o wypełnienie formularza zgłoszenia i przysłania na adres Fundacji.

  więcej ...


  Zaproszenie na warsztaty „Dobry chleb na każdym stole – b±dĽ ¶wiadomym konsumentem”,

  Fundacja Dobre Życie zaprasza uczniów oraz nauczycieli Państwa Szkoły do udziału w warsztatach pt. „Dobry chleb na każdym stole – b±dĽ ¶wiadomym konsumentem”, które odbęd± się w dniach 15-17 oraz 17-19 wrze¶nia 2014 roku w Koszelówce koło G±bina. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Można zapisywać się na pierwszy lub drugi termin.

  więcej ...


  Kampania na rzecz dobrego chleba  Jak wielu z nas żyłam w błogiej nie¶wiadomo¶ci niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam chleb codziennie – raz mi smakował, czę¶ciej nie. Jako dziecko piekłam z mam± chleb, pamiętałam jego nadzwyczajny smak i zapach…

  więcej ...


  Regulamin

  Kampanii Fundacji Dobre Życie

  pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013”  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacja, w jaki sposób przysyłać relacje z kampanii.

  więcej ...


  Fundacja Dobre Życie apeluje:

  Zorganizujmy w szkole „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013”  Fundacja Dobre Życie zaprasza do udziału w tegorocznej, pi±tej już edycji „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia”, który zaplanowali¶my w terminie 16-23 paĽdziernika 2013 roku.

  więcej ...


  Twoje zdrowie zależy od Ciebie  Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od trybu życia, odżywania, umiejętno¶ci radzenia sobie ze stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także od naszego sposobu my¶lenia i podej¶cia do życia. Medycyna ¶wiatowa coraz czę¶ciej podkre¶la wagę trybu życia człowieka.

  więcej ...


  Co to jest zdrowy styl życia  ,,Człowiek zdrowy czuje się mocny, pełen życia i siły. Smakuje mu jedzenie i picie, znosi wiatr i niepogodę, praca nie jest dla niego ciężarem i jest mu po prostu dobrze” - Katechizm zdrowia Bernarda Christopha Fausta 1974

  więcej ...


  Co wyrzucić ze szkolnego sklepiku?  W ramach kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013” zachęcamy do przegl±du szkolnych sklepików. Na stronie: http://wiemcojem.um.warszawa.pl/?id=organizacja_zywienia#roz_

  znaleĽli¶my dokładny poradnik jak to zrobić. Zachęcamy do przeczytania.

  więcej ...


  Dobry chleb szans± na zdrowie

  Chleb i produkty zbożowe od zarania traktowane s± jako najważniejszy pokarm dla człowieka. Nauka potwierdza, że przetwory zbożowe o dużej zawarto¶ci włókna pokarmowego (błonnika) powinny stanowić podstawę codziennego pożywienia.

  więcej ...


  Chleb na zakwasie – co to znaczy?  Ponieważ chleba spożywamy sporo, można powiedzieć, że od jego jako¶ci w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Polskie pieczywo nie ma sobie równych na ¶wiecie. Z wielk± przyjemno¶ci± wchodzimy do piekarń – nasz nos drażni miły, swojski zapach wy¶mienitych wypieków. Ale czy tak jest w każdej piekarni? Niestety nie.

  więcej ...


  Zdrowotne wła¶ciwo¶ci

  kwasu mlekowego  Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę całego przewodu pokarmowego. Reguluje pH tre¶ci jelitowej i poprzez to optymalizuje proces trawienia, wydalania, zapobiega zaparciom. Poprzez zakwaszanie ¶rodowiska bakterie mlekowe hamuj± rozwój niepoż±danych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyjaj± rozwojowi bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii nie tylko zwiększa odporno¶ć organizmu, ale także neutralizuje zwi±zki rakotwórcze, przez co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, skutecznie zapobiega zwłaszcza rakowi jelita grubego.

  więcej ...


  Błonnik przedłuża życie w zdrowiu  Dr Jenkins (Toronto, 1998) powiedział: „Mamy ciało z epoki kamiennej, do którego nie nadaje się przetworzona, rafinowana żywno¶ć z supermarketów”. Kto jednak bierze do serca te słowa? Kto zastanawia się nad funkcjami błonnika, który reguluje pracę przewodu pokarmowego?

  więcej ...


  Codziennie jedz produkty zbożowe  Specjali¶ci radz±, aby podstawę codziennego pożywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej zawarto¶ci włókna pokarmowego. Spożycie przetworów z m±ki jasnej powinno być ograniczone. Kto jednak stosuje te rady? Aby zachęcić uczestników kampanii na rzecz dobrego chleba do spożywania produktów zbożowych przekazujemy informacje na temat zdrowotnych wła¶ciwo¶ci zbóż. Pamiętajmy o chlebie na ¶niadanie, ale nie zapominajmy o kaszach, makaronach i innych produktach ze zbóż!

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić?

  Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia. Kupujemy go najczęściej. Pieczywa zjadamy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 kg, biedniejsi – 150 kg. Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie.

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? c.d.

  Jaka mąka, taki chleb

  Jeśli wybieracie chleb zwróćcie uwagę czy na etykietce jest podany rodzaj mąki: im wyższa liczba, tym chleb jest zdrowszy. Jeśli nie ma chleba na zakwasie, wybierzmy koniecznie żytni.

  Osobom, którzy nie mogą jeść pełnoziarnistego chleba na zakwasie, polecamy graham.

  Pamiętajmy: o jakości i wartościach odżywczych chleba decyduje mąka. Im miąższ chleba bielszy, tym gorsza mąka, gdyż została pozbawiona błonnika, mikroelementów, witamin.

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? c.d.

  Chleb chroni przed Alzheimerem

  W ulotce Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (sierpień 2008 rok) jej przewodniczący prof. dr hab. Marek Naruszewicz napisał: „W Polsce narasta w ostatnich latach epidemia udaru mózgu, który stanowi zagrożenie dla życia i może prowadzić do stałego upośledzenia ruchu i mowy. Dlatego też z dużą nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że aktualne badania kliniczne potwierdzają wysoką użyteczność stałego spożywania produktów zawierających kwas foliowy, w tym chleba w zapobieganiu udaru mózgu.

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? c.d.

   

  Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb przygotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej mąki jest najzdrowszy.

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? c.d.

  Słownik

   

  Zamieszczamy poniżej słownik użytych w materiale pojęć – wg. profesor Ireny Celejowej, od lat promującej zasady prawidłowego żywienia oraz Barbary Woynarowskiej (Piramida zdrowego żywienia).

  Słownik został przygotowany przez mgr. Zbigniewa Cendrowskiego, redaktora naczelnego czasopisma „Lider – promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”. Powstał z inicjatywy redakcji „Lidera” i na zlecenie Instytutu Kardiologii.

  więcej ...


  Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? c.d.

  WITAMINY

  Składniki regulujące przemianę materii i energii. Są to niezbędne dla człowieka substancje organiczne, które muszą być wprowadzone do organizmu z pożywieniem i których organizm nie może sam wytworzyć lub syntetyzuje je w za małej ilości.

  więcej ...


  Chleb piecze się sercem

  Rozmowa z inż. Bogdanem Mamajem, Starszym Cechu Piekarzy w Warszawie, właścicielem piekarni ”Na Barskiej”

  więcej ...


  Chcesz przeciwdziałać otyłości - weź udział w kampanii na rzecz dobrego chleba

  Dietetycy w Polsce biją na alarm: coraz więcej dzieci i młodzieży ma problemy z nadwagą i otyłością. Według szacunków Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie i okolicach nadwagę ma około 10 proc. chłopców i powyżej 4 proc. dziewcząt w wieku 4-9 lat, natomiast otyłość występuje u ok. 8-9 proc. chłopców i 6-7 proc. dziewcząt.

  U dzieci powyżej 10. roku życia nadwaga dotyka ponad 8 proc. obu płci. Jeszcze bardziej niepokojące statystyki mamy w innych polskich miastach, np. w Łodzi ok. 16 proc. dzieci i młodzieży ma nadwagę i otyłość. Choć dane dla Polski nie są najlepsze, to w innych krajach Europy sytuacja jest jeszcze gorsza.

  Zasadniczo w państwach Unii Europejskiej 18 proc. populacji dziecięcej ma nadwagę. To co według rodziców czy dziadków świadczy o tym , że ich dziecko jest „okazem zdrowia” jest w rzeczywistości wstępem do wielu problemów z którymi borykać się będzie ich pociecha .Nadwaga czy otyłość to już nie tylko problem estetyczny czy psychiczny, to wstęp do wielu poważnych schorzeń takich jak cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze miażdżycę, choroby serca i te może mniej zagrażające życiu ale i też istotne liczne wady postawy, płaskostopie bóle stawów i kręgosłupa.

  więcej ...


  Nasz chleb powszedni - źródłem zdrowia

  Dieta i zdrowie

   

  Lata badań w dziedzinie żywienia, nad rolą składników odżywczych i zapotrzebowaniem organizmu człowieka na poszczególne komponenty, nie pozostawiają wątpliwości co do fundamentalnego znaczenia prawidłowo skomponowanej diety

  więcej ...


  Czynniki surowcowe i biotechnologiczne stanowiące o prozdrowotnych wartościach pieczywa

  Dietetyczne funkcje składników ziarna zbożowego

   

  „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”. Hipokrates sformułował powyższą maksymę 2500 lat temu. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowodami o konieczności respektowania tej zasady. Co więcej, wiemy jak sprostać temu zaleceniu. Współcześnie można zapisać – tak się czujesz jak się odżywiasz. Ludzki organizm jest wielką biologiczną i chemiczną przetwórnią. W wielu ośrodkach naukowych można się o tym przekonać. Do doświadczeń farmakologicznych, a także coraz częściej także żywieniowych, wykorzystuje się skomplikowane, skomputeryzowane urządzenia, będące odtworzeniem ludzkich i zwierzęcych przewodów pokarmowych.

  więcej ...


  Wróćmy do naturalnie produkowanej żywności

   

  Przez miliony lat Homo sapiens wykorzystywał pożywienie dostępne w miejscu jego bytowania, trawił go, a jego organizm przyzwyczajał się do określonych składników pokarmowych. Na podstawie doświadczeń zdobywał wiedzę, jakie pożywienie może być dla niego korzystne, jakie leczące lub toksyczne. Ewolucja człowieka, trwającej miliony lat towarzyszyła ewolucja substancji w składzie jego pożywienia. Już w starożytnej Grecji, a nawet wcześniej w Chinach lekarze uważali, że najlepszym lekarstwem na wszystkie choroby jest właściwy sposób odżywiania się.

   

  A jak jest obecnie?

  więcej ...


  Klucz do prawidłowego żywienia

   

   

  1.     Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko takie zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Co więcej – uchroni Cię od działania różnych trujących substancji, które przenikają ze skażonego środowiska do żywności.

  więcej ...


  Złota Karta Prawidłowego Żywienia

  Nowa strona 1

   

  Aby być zdrowym, codziennie należy spożyć:

  więcej ...  Kliknij i posłuchaj ;)


  Menu :

  - GALERIA ZDJĘĆ
  - EKOLOGIA
  - CZŁOWIEK
  - RECENZJE
  - REPORTAŻE
  - CHLEB
  - LINKI
  - MULTIMEDIA   

   

   

    Copyrigt Effective Computer Support.