STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 

Regulamin kampanii Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba

 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szóstej edycji ogolnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. "Tydzien dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014.

 • Regulamin

   

  Kampanii Fundacji Dobre Życie

   

  pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”

   

  1. 1.    Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płacą organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom.
  2. 2.    Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną i konsumencką. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu.
  3. 3.    Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do osób w wieku 50+.
  4. 4.    Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj.
  5. 5.    Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna.
  6. 6.    Głównym adresatem kampanii są szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby w wieku 50+.
  7. 7.    Kampania odbędzie się w terminie 16-23 października 2014 roku.
  8. 8.    W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała piąty z kolei raport/poradnik pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”. Zainteresowani mogą bezpłatnie pobrać materiały ze strony Fundacji Dobre Życie (www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce multimedia) lub też mogą otrzymać je od szkół rolniczych oraz sieci szkół promujących zdrowie. Jedynym warunkiem korzystania jest podawanie źródła pochodzenia materiałów oraz organizatora kampanii.
  9. 9.    Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto zrealizuje co najmniej jedno działanie związane z ideą kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ścienną, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lekcję, wykład, na temat chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi przegląd szkolnego sklepiku itp. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można szukać w materiałach przygotowanych przez Fundację, w tym znajdujące się w niniejszym wydawnictwie w części pt. „Raport” i „Poradnik”. Prosimy o włączanie do swoich działań osób w wieku 50+. O zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii.
  10. 10.  Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. Zebrane materiały posłużą do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej książki, która jest pomocą dydaktyczną dla uczestników projektu.
  11. 11.  Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych treści. W 2014 roku oprócz artykułów dotyczących chleba w wydawnictwie umieściliśmy informacje o produktach zbożowych, zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia.

   

   

   

  Jak piszemy sprawozdania z kampanii - informacja

   

  Prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie relacji, raportów, sprawozdań, scenariuszy, a także prezentacji, fotografii i filmów – na adres Fundacji Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa. Prosimy o wydruki i wersję elektroniczną tekstu na płycie CD oraz o zdjęcia wysokiej rozdzielczości (około i powyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się do druku).

  Jeżeli opracowujecie Państwo sami relację graficzną, prosimy o dołączenie użytych zdjęć, gdyż te, umieszczone w pliku wordowskim przeważnie nie nadają się do druku. Czyli – złożony przez Was tekst ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst w postaci cyfrowej.

  Będziemy zobowiązani za informacje o przystąpieniu do kampanii – prosimy o nadsyłanie ich drogą elektroniczną na adres: poczta@rakiel-czarnecka.pl

  Drogą elektroniczną możecie też Państwo zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadczeniem, refleksjami. Czekamy na Państwa e-maile.

  Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły, imię patrona (jeśli jest), adres, telefon, adres e-mailowy oraz strony internetowej placówki. Dane te podajemy w przygotowywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy je od Państwa, nie będziemy zmuszeni do poszukiwania namiarów, unikniemy także błędów.

   

   

   

   

   

   

   


  Walentyna Rakiel-Czarnecka  Kliknij i posłuchaj ;)


  Menu :

  - GALERIA ZDJĘĆ
  - EKOLOGIA
  - CZŁOWIEK
  - RECENZJE
  - REPORTAŻE
  - CHLEB
  - LINKI
  - MULTIMEDIA   

   

   

    Copyrigt Effective Computer Support.