STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Chleb piecze się sercem

Rozmowa z inż. Bogdanem Mamajem, Starszym Cechu Piekarzy w Warszawie, właścicielem piekarni ”Na Barskiej”


 

- Pierwsza wzmianka o zrzeszeniu piekarzy pochodzi z 1520 roku. Cech Piekarzy warszawskich liczy sobie około 400 lat, zapisał kilka pięknych kart w historii. Jak obecnie postrzega Pan jego rolę?

 

- Nasza organizacja, jak inne samorządy, przechodziła różne koleje losu. Mimo wielu dramatów historycznych – przetrwaliśmy. Po II wojnie światowej przynależność do cechu była obligatoryjna, piekarze więc należeli, ale nie czuli się związani emocjonalnie z organizacją. To były czasy reglamentacji, przynależność kojarzyła się z przydziałami, rozdzielnikami, obowiązkowym rozliczaniem, sprawozdaniami itd. W okresie transformacji gospodarczej zniesiono obowiązek należenia do cechu, wielu piekarzu, sfrustrowanych coraz trudniejszą sytuacją na rynku, atmosferą panującą w kraju odwróciło się od organizacji. Cech istnieje nadal, ale więzi łączące członków zostały zerwane. Tylko nieliczni kontynuują tradycje, usiłują zintegrować środowisko piekarzy. Uważamy, że trzeba podtrzymywać i pielęgnować dawną tradycję rzemiosła, i że powinna ona być przedmiotem naszej dumy. Obecnie Cech jest zrzeszeniem właścicieli piekarni, którzy chcą współpracować, aby pomóc sobie w rozwiązywaniu codziennych i niecodziennych problemów, jest miejscem spotkań i wymiany poglądów. Na około 300 piekarzy funkcjonujących w stolicy do Cechu należy 76. Dodam, że Cech Piekarzy w Warszawie jest Związkiem Pracodawców.

 

- Jak określiłby Pan tych, którzy są zrzeszeni w Cechu?

 

- Powiedziałabym, że to są piekarze, których można zaliczyć do najsolidniejszych. Przeważnie są to piekarze w kolejnym pokoleniu, z tradycjami. A takie dziedzictwo nobilituje, ale i jednocześnie zobowiązuje do solidności. Są wśród nas i rzemieślnicy z krótszym stażem, którzy uważają, że Cech jest im potrzebny. I Cech stara się dawać im oczekiwane wsparcie. Nie udzielamy pomocy materialnej, bo nas na to nie stać, ale świadczymy usługi branżowe - szkoleniowe, doradcze, organizacyjne.

 

- Jaki macie dokumenty, w których znajduje odzwierciedlenie historii Cechu?

 

- Prowadzimy kronikę, a w niej są opisywane ważniejsze wydarzenia – posiedzenia zarządu, spotkania członków, społeczności piekarskiej. Etycznego kodeksu pisanego nie mamy, ale piekarze, którzy do nas należą, spełniają wymagania określone przez Cech, otrzymują certyfikat solidności. I ten dokument do czegoś zobowiązuje, podczas gdy inni, nie zrzeszeni – nie czują tego „oddechu” na swoich plecach, robią to, co jest dla nich wygodne.

 

- Czy mógłby Pan określić tę sytuację bardziej precyzyjnie?

 

- Na rynku pojawiły się firmy wypiekające chleb, które psują wizerunek całej branży. Są to firmy – meteoryty. Wyrastają nagle, biorą się nie wiadomo skąd, rozkręcają działalność, której celem jest jak największy zysk, a potem znikają tak samo nagle, jak się pojawiły. Nie przestrzegają żadnych zasad.

 

- Czas transformacji to czas rewolucji w piekarnictwie nie tylko w sensie zmiany właścicieli, ale także technologii?

 

- Za komuny trzeba było piec tyle chleba, żeby nigdy go nie brakowało. Piekarnie notowały wielkie straty. Na początku transformacji rozwiązano Centralny Związek Społem, któremu „podrzucono” piekarnie. W stolicy powstało około 200 piekarni rzemieślniczych, które zaczęły ostro konkurować ze sobą, nie patrząc na koszty. Każda chciała sprzedać jak najwięcej. Zaczęły się różnego typu kombinacje. Szacuje się, że na rynku jest około 20 proc. pieczywa nigdzie nie rejestrowanego. Normalny piekarz, płacący podatki jest przy takich piratach bez szans. W bliżej nieokreślonej stodole piecze się np. kilka ton ciasta dziennie i wywozi na bazary. Tam poprzez sieć „babć” pieczywo, podłej często jakości jest sprzedawane jako magiczny, „domowy” wypiek, z niewiadomego źródła. I w ten sposób powstają pączki za 0,40 groszy, chleb za 0,90 – itd.

Dlatego 2/3 uczciwych piekarzy wegetuje i marzy o lepszych czasach. Pragniemy jedynie przetrwać, nie wiemy jednak czy to nam się uda.

Młodzi szarpią się, wierząc, że im się powiedzie, że się opłaci. Ale są na straconej pozycji w porównaniu z tzw. fabryką chleba,.

 

- Co sądzi Pan o nowoczesnych technologiach wypieku chleba i czy gwarantują one bezpieczeństwo zdrowotne produktu? Czy „chleb z worka” zastąpi nam tradycyjnie wypiekane pieczywo?

 

-Uważam, ze każda metoda, zmierzająca do tego, żeby chleb był smaczny i chętnie konsumowany przez klienta jest dobra. Technologię wypieku chleba trzeba rozgraniczyć na tradycyjną i nowoczesną. Całe nasze życie zmierza ku nowoczesności i dzisiaj nie możemy już produkować tak, jak prababcie. Dzisiaj zorganizowana firma piekarska musi produkować dla osiągnięcia zysku.

Sto lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze maszyny piekarskie – zostały potępione – mieszadła zamiast rąk ludzkich miały negatywnie wpływać na jakość pieczywa. Dzisiaj jest podobna sytuacja. „Chleb z worka” to nic innego jak stosowanie gotowych mieszanek. Fakt, że część piekarzy poszła na łatwiznę. Trzeba jednak uświadomić fakt, że nowoczesności się nie zatrzyma. Musimy jednak zastanowić się, gdzie jest kres tego pędu?

Pieczywo tradycyjne wymaga około 70 godzin, żeby powstało. Kogo stać, aby jeden człowiek prowadził fermentację, potem przygotował bochenki do wypieku? Owszem, są piekarnie, które silą się na to, próbują pogodzić te dwie sprawy: nowoczesność i tradycje.

Metoda tradycyjna, w której zachodzą wszystkie procesy biologiczne i biochemiczne, niezbędne do tego, żeby rozwinęły się bakterie kwasu mlekowego oraz zniszczyły toksyny obecne w zbożu, jest zdecydowanie lepsza od nowoczesnej, prowadzonej bez procesu fermentacji. Wychodzę z założenia, że wszystko, co nas otacza musi być zgodne z naturą, przygotowanie chleba także.

 

- Ale część piekarzy tak nie myśli. „Oni” myślą sobie” tak: po co ja mam się męczyć i przygotowywać chleb metodą tradycyjną, skoro można zastąpić ją chemią?

 

- Wielką sztuką jest wystartować z fermentacją, a potem poprowadzić proces przygotowania do wypieku w sposób naturalny. A przeszkód jest wiele – np. w złym zbożu nie wyhodujemy enzymów, powodujących biostymulację procesów biologicznych. Dlatego wymyślono sztuczne enzymy, których nie widać w gotowym produkcie. Efekt jest taki, że konsument nie wie co je. I to się nazywa nowoczesnością: człowiek poprawia naturę, ale w konsekwencji to i tak obraca się przeciwko niemu.

 

- Zapytam wprost: czy taki sposób przygotowywania chleba – z dodatkiem chemii jest dobry dla konsumenta?

 

- O to musimy zapytać dietetyków. Powiem tylko, że dzisiaj nie ma możliwości ocenić, kto jaką metodą przygotowuje chleb do wypieku. Każdy, kto chce istnieć na rynku musi wspierać się nowoczesnymi technologiami. Tu i ówdzie znajdują się ci, którzy stosują wyłącznie tradycyjne metody, ale to już są hobbyści. Bo nawet w mące znajdują się już ulepszacie. Nie jestem tak zupełnie przeciwko nowoczesności, powinniśmy się rozwijać, udoskonalać, ale chcę podkreślić, że odchodzenie od metod tradycyjnych może pociągać za sobą wynaturzenie w postaci nienaturalnych wyrobów.

 

- A Pan w jaki sposób wypieka chleb?

 

- Metodą tradycyjną. Mam żurownik, w którym z kultury starterowych powstaje zakwas. Potem na bazie tego zakwasu przygotowujemy ciasto do chleba, które po wyrośnięciu trafia do pieca.

 

- Jakie według Pana są największe problemy branży piekarniczej?

 

- Są to te same problemy, które nękają polskie rzemiosło, w tym głównie niemożliwość konkurowania z firmami o ogromnym potencjale ekonomicznym, a także z firmami „znikąd”, które chwilowo, z nastawieniem na zysk zainwestowały w branżą piekarnicza i zyskowi podporządkowują całe swoje działanie.

Zdecydowana większość marketów wspiera się firmami, które nie są piekarniami, tylko fabrykami chleba. To one dostarczają pszenne, zamrożone bochenki (żyto nie daje się mrozić), które są wypiekane na miejscu, rozsiewając zapach i nęcąc w ten sposób klientów. Ludzie nie wiedzą, co tam kupują. I większość społeczeństwa nazywa tego typu działanie nowoczesnością.

Tymczasem odchodzenie od tradycyjnego, żytniego chleba jest dla nas zgubne. Człowiek nie ma naturalnych szczotek do czyszczenia jelit. Taką szczotką powinno i jest ciemne pieczywo. Społeczeństwo, poprzez popieranie wyrobów pseudopiekarskich samo pozbawia się możliwości dobrego jedzenia i oczyszczania organizmu.

Zboże jest jednym z największych darów nieba i musimy je szanować.

 

- Czy cech pielęgnuje tradycje, jeśli tak, to jakie?

 

- Staramy się kontynuować tradycje swoich poprzedników. Jedną z nich jest jakość chleba. Kolejną – dwa nasze święta: 15 marca – odpust świętego Klemensa, patrona Warszawy i piekarzy. Spotykamy się tego dnia w kościele ojców redemptorystów, na ulicy Karolkowej. Piekarze przychodzą z całymi rodzinami, co roku dekorujemy ołtarz, częstujemy uczestników mszy chlebem.

Drugie święto to Święto Chleba, które zainicjowała Światowa Unia Piekarzy (domagała się, aby w krajach, gdzie wypiekany jest chleb organizować takie święto). I Cech uczestniczy w przygotowaniach, staramy się zaprezentować tego dnia nasze najlepsze produkty.

 

- Jak daleko chleb się wozi?

 

- Chleb traci na wartości podczas transportu. W stolicy można kupić pieczywo z Częstochowy, Radomia, Płocka, my wozimy najdalej do 100 km.

 

- O której godzinie piekarz wstaje?

 

- Piekarz wcale się nie kładzie spać, gdyż proces przygotowywania chleba trwa przez cała dobę, bez przerwy.

 

- Jak długo piecze się chleb?

 

- To zależy od wielkości bochenka – od 25 minut do 1,5 godziny.

 

- Jak konkurencja wpływa na jakość pieczywa?

 

- Chleb dawniej był tylko wypełniaczem żołądka, miał zaspokajać głód. Dzisiaj piekarz chce sprawić, żeby chleb przynosił korzyści zdrowotne, stąd dodaje się różne dodatki tzw. funkcjonalne. Kiedyś nie dodawało się drożdży, dzisiaj je się dodaje, podobnie jak ziarna, owoce, warzywa. Do mąki żytniej dosypuje się mąkę orkiszową, kukurydzianą, amarantusową, gryczaną. Celem jest poprawa walorów organoleptycznych (odczuwanych zmysłami). Dzięki kukurydzy miękisz jest żółty. Ja np. piekę dużo chleba z czosnkiem, cebulą, a także taki najprostszy, tradycyjny, który „szoruje po języku”.

 

- Poznań ma swoje marlinki, Kraków – precelki. A Warszawa?

 

- Nie dorobiliśmy się jeszcze ciasta czysto warszawskiego. Swego czasu bulki kajzerki próbowano nazwać warszawiankami, ale to się nie przyjęło.

 

- Co jest najważniejsze w pieczeniu chleba?

 

- Człowiek i jego wiedza, umiejętności, zaangażowanie. Nie zgadzam się z twierdzeniem, ze dobry piekarz i z piasku chleb ukręci. Musi być dobry surowiec, a o to jest coraz trudniej. Brak dopłat dla rolników sprawił, że w Polsce jest coraz mniej żyta, musimy je kupować z innych krajów.

 

- Czy piekarze mają następców i pracowników?

 

- Szkolnictwo zawodowe w Warszawie, jeśli chodzi o piekarzy nie istnieje. Pięćdziesiąt lat temu istniało technikum piekarskie, które wykształciło kilka pokoleń piekarzy. Jednak nie wszyscy poszli do piekarń. Praca na zmiany, ciężka, fizyczna, w wysokiej temperaturze, w zapyleniu – te warunki odstraszają młodych. Cokolwiek by się w piekarniach nie zmieniało, proces wypiekania jest trudny. I do tego praca w świątek i piątek, na okrągło. I tak, z braku chętnych do nauki zawodu technikum piekarskie przekształciło się w technikum gastronomiczne. W związku z tym w całej branży piekarskiej szkolą się jednostki, tych fachowców da się policzyć na palcach obu rąk. Jako cech dostrzegamy ten problem: jeśli nie będzie młodych, wykształconych piekarzy, nie będzie tradycyjnej produkcji chleba.

Problem kadr jest jedną z bolączek w naszym zawodzie: brakuje dobrych piekarzy, a tych, którzy chcieliby pracować my z kolei nie chcemy, gdyż nie wywiązują się ze swoich obowiązków. W Warszawie zawodu piekarza można nauczyć się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych, w Zasadniczej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana Pawła II przy ulicy Pomorskiej. Zawodu piekarza można uczyć się w Zasadniczej Szkole, nauka trwa 3 lata. Tradycją szkoły jest kształcenie piekarzy we współpracy z Cechem Piekarzy i Spółdzielnią Piekarski-Ciastkarską.

Ponad 50-letnia tradycja szkoły, znaczące osiągnięcia i dobra baza dydaktyczna decydują o znaczącym miejscu tej placówki w warszawskiej oświacie. Jedynie zakłady należące do Cechu Piekarzy w Warszawie oraz Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska mają prawo uczyć młodzież zawodu. Cech jest organem wspomagającym i nadzorującym szkolenie nowych kadr piekarskich. Zrzeszone w nim piekarnie są upoważnione przez Izbę Rzemieślniczą do nauki zawodu. Dodam, że dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze stanowią w Polsce i za granicą świadectwo kwalifikacji zawodowych.

 

- Mówi się, że nasz tradycyjnie wypiekany chleb mógłby zawojować świat.

 

- Gdybyśmy zaczęli wojować chlebem, źle byśmy skończyli. Byli tacy, którzy próbowali zakładać na Zachodzie sklepy, w których miał być sprzedawany nasz chleb i źle się to skończyło. Miejscowi piekarze buntowali się przeciwko obecności polskiego chleba. Wiem, że z Polski wywożona jest duża ilość mrożonego chleba, który jest pieczony na miejscu, jako własny wyrób piekarzy z tamtych, niedostępnych dla nas krajów.

 

Dziękuję

Rozmawiała

 

-

 

 

-

 

 

 

 


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.