STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 

Regulamin

Kampanii Fundacji Dobre Życie

pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013”


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacja, w jaki sposób przysyłać relacje z kampanii.


1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płacą organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom.

2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba żytniego na zakwasie, a nie konkretny wyrób. Promuje zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną i konsumencką. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu.

3. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku szczególne zaproszenie kierujemy również do osób w wieku 50+.

4. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj.

5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna.

6. Głównym adresatem kampanii są szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz osoby w wieku 50+, jak również przedszkola.

7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 października 2013 roku.

8. W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja rekomenduje pobranie materiałów pomocniczych ze strony internetowej www.rakiel-czarnecka.pl. W zakładce multimedia znajdują się książki z poprzednich edycji kampanii, natomiast w zakładce „chleb” i „Fundacja” – artykuły dotyczące tegorocznej kampanii. W przypadku, jeśli organizatorzy będą mieli pytania – prosimy o kontakt z Fundacją. Jedynym warunkiem korzystania jest podawanie źródła pochodzenia materiałów oraz organizatora kampanii.

9. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto zrealizuje co najmniej jedno działanie związane z ideami kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ścienną, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, wycieczkę do piekarni, przeprowadzi pogadankę, wykład, przegląd szkolnych sklepików, przeprowadzi lekcję na temat chleba żytniego na zakwasie, zasad odżywiania, znaczenia zdrowego stylu życia oraz ruchu dla zachowania zdrowia itd. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można szukać w materiałach przygotowanych przez Fundację. Fundacja zwraca się do uczestników o włączanie do swoich działań osób w wieku 50+. Prosimy o zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii.

10. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. Zebrane materiały posłużą do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej książki, która jest pomocą dydaktyczną dla organizatorów.

11. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych treści. W 2013 roku większy niż do tej pory akcent kładziemy na znaczenie zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia.

Jak piszemy sprawozdania z kampanii - informacja

Prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie relacji, raportów, sprawozdań, scenariuszy, a także prezentacji, fotografii i filmów – na adres Fundacji Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa. Prosimy o wydruki i wersję elektroniczną tekstu na płycie CD oraz o zdjęcia wysokiej rozdzielczości (około i powyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się do druku).

Jeżeli opracowujecie Państwo sami relację graficzną, prosimy o dołączenie użytych zdjęć, gdyż te, umieszczone w pliku Word przeważnie nie nadają się do druku. Czyli – złożony przez Was tekst ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst w postaci cyfrowej.

Będziemy zobowiązani za informacje o przystąpieniu do kampanii – prosimy o nadsyłanie ich drogą elektroniczną na adres:

poczta@rakiel-czarnecka.pl

Drogą elektroniczną możecie też Państwo zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadczeniem, refleksjami. Czekamy na Państwa e-maile.

Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły, imię patrona (jeśli jest), adres, telefon, adres e-mailowy oraz strony internetowej placówki. Dane te podajemy w przygotowywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy je od Państwa, nie będziemy zmuszeni do poszukiwania namiarów, unikniemy także błędów.

Zarząd Fundacji Dobre Życie:

Profesor Alicja Zobel, prezes Fundacji Dobre Życie

Profesor Mieczysław Kuraś, prokurent

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes, kreatorka i organizatorka kampanii

Adres: Fundacja Dobre Życie

ul. Na Uboczu 20/44

02-791 Warszawa

e-mail: poczta@rakiel-czarnecka.pl

tel. 609 68 77 71

www.rakiel-czarnecka.pl


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.