STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 

Fundacja Dobre Życie - KRS nr 0000250991

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Raport o Fundacji Dobre

W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii - Alicją Zobel z Kanady założyłam Fundację Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez narzędzi niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła mnie bakcylem przekazywania wiedzy innym na temat wpływu środowiska naturalnego, stylu życia oraz odżywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla nas idee realizowałam w autorskim dodatku „Natura i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji mogłyśmy już podjąć szerszą działalność.


W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii - Alicją Zobel z Kanady założyłam Fundację Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez narzędzi niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła mnie bakcylem przekazywania wiedzy innym na temat wpływu środowiska naturalnego, stylu życia oraz odżywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla nas idee realizowałam w autorskim dodatku „Natura i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji mogłyśmy już podjąć szerszą działalność.

Ochrona środowiska naturalnego oraz człowieka, będącego jego częścią, zrównoważony rozwój, promocja zdrowia – to naczelne hasła organizacji, natomiast celem – stworzenie pomostów porozumienia pomiędzy hermetycznym światem naukowców a publicznością/społeczeństwem.

Ja, czyli jak mówi pani profesor - "redaktor Czarnecka" mam dar łatwego pisania o trudnych tematach, dlatego podczas konferencji, a także w wydawanych przez Fundację książkach, ulotkach, broszurkach można znaleźć przystępnie podane rady jak żyć, aby zachować zdrowie.

Udało nam się oprócz profesjonalistów włączyć do działania i współpracy zarówno Szkoły Promocji Zdrowia na Mazowszu, ogólnopolską sieć szkół promujących zdrowie, jak i członków Uniwersytetów III Wieku, pielęgniarki medycyny szkolnej, organizacje pozarządowe, czyli ludzi zainteresowanych zdrowiem i dobrostanem człowieka, a także ekologią. Nawiązaliśmy też bliską współpracę ze szkołami. Po informacje przychodzą do nas pielęgniarki i lekarze, nauczyciele i inni ludzie, z różnych środowisk.

W ciągu ponad sześciu lat zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Konferencje, wykłady, warsztaty

Wkrótce po wpisaniu Fundacji do KRS w 2006 roku, we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, i Szkołami Promocji Zdrowia, zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polityce państwa. Zdrowie dla naszych dzieci”. Spotkania odbyły się: w Warszawie, w Płocku, w Ciechanowie oraz w Radomiu. W każdym udział wzięło średnio po 200 osób, wykłady wygłaszali wybitni specjaliści.

W maju 2007 roku odbyła się kolejna konferencja z w/w cyklu, tym razem dla nauczycieli z Mazowsza.

Akademia Dobrego Życia

To kolejna forma działalności Fundacji. Akademię prowadzimy, m. in. we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego od wiosny 2006 roku do chwili obecnej. Jest to cykl wykładów (w sumie odbyło się kilkadziesiąt) dla publiczności z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób, ekologii, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, rozwoju zrównoważonego itp.

Fundacja promuje kaskadowe uczenie się – wzajemne przekazywanie wiedzy: babcie dzieciom i wnukom, starsi uczniowie młodszym itp. Metoda sprawdza się w Kanadzie, u nas też znajduje zwolenników. Te idee wykorzystaliśmy w kilku realizowanych projektach (piszemy o nich obok), mówiliśmy też na spotkaniach w ramach Akademii.

Organizujemy akcje – np. czytania etykietek na produktach żywnościowych.

Fundacja Dobre Życie kieruje się zasadą, że dobrze poinformowany konsument jest trudny do manipulowania przez firmy marketingowe, świadomie wybiera te produkty z półki sklepowej, które są dla niego zdrowe.

Fundacja w ramach Akademii Dobrego Życia w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie, przy ulicy Żytniej 40 patronuje zdrowotnemu projektowi pt.„Rusz głową, żyj zdrowo.

Kiermasze zdrowia

W ramach „Akademii” w terminie – wrzesień – grudzień 2008 roku zorganizowaliśmy cztery Kiermasze Zdrowia. Uczniowie Szkoły Promocji Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie na Barskiej, pod kierunkiem specjalistów wykonali kilkaset bezpłatnych badań profilaktycznych, rozdawaliśmy też gazetę „Dobre Życie”.

Kampania na rzecz dobrego chleba

to kolejne przedsięwzięcie, realizowane przez Fundację. Do działania zainspirowała nas działalność i praca profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej, emerytowanego naukowca Politechniki Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię Fundacja zainaugurowała konferencją pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”, która odbyła się w Warszawie, 13 stycznia 2007 roku, pod patronatem i z udziałem marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika. Udział wzięło 200 osób: naukowcy, przedstawiciele organizacji piekarzy, dziennikarze. Relacja prasowa z konferencji została wyemitowana w TVP3, ukazało się wiele artykułów w prasie i w rozgłośniach radiowych.

Fundacja we współpracy z panią profesor Kierczyńską opracowała „Dezyderaty”, dotyczące chleba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra Soplińskiego, który przedstawił je Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Pod koniec czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem chleba wspomnianej Podkomisji Zdrowia.

Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem w sprawie chleba.

W 2009 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Do udziału w tej kampanii zaprosiliśmy wszystkie szkoły oraz wszystkich zainteresowanych (świetlice, kluby, domy kultury, organizacja pozarządowe itd.). „Tydzień” zaplanowaliśmy w dniach 12-16 października 2009 roku. W 2010 roku Tydzień zaplanowaliśmy na 11-16 października. W 2011 roku „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole" organizowaliśmy w dniach 10-16 października. W 2012 roku kampania odbyła się w dniach 16-23 października. Była to już czwarta edycja kampanii!

Zapraszaliśmy do udziału także seniorów, w tym skupionych w uniwersytetach III wieku, ale nie tylko.

W 2013 roku organizujemy piątą już edycję „Tygodnia chleba w szkole”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na jakość chleba, podniesienie świadomości konsumenckiej, wpływ na jakość chleba na rynku. Fundacja przygotowała pakiet podstawowych informacji o chlebie, zapraszamy do kontaktu, wyślemy materiał do zainteresowanych „Tygodniem”. Inicjujące kampanię w szkołach Fundacja chce spowodować, aby każdy mieszkaniec Polski miał szansę kupować dobry, zdrowy chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby chleb na polskich stołach nie tylko zaspokajał głód, ale również wspomagał zdrowie, aby zachowywał swoje walory smakowe i dietetyczne do ostatniej kromki. Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce o zdrowie obywateli już w 1994 roku wprowadzili zakaz stosowania obcych temu środowisku dodatków do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nadszedł czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.

Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb przygotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej mąki jest najzdrowszy. Naszym guru, podobnie jak i piekarzy jest profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska oraz jej wychowankowie, w tym dr Piotr Dziugan.

Od początku promujemy idee chleba na zakwasie w prasie oraz na imprezach.

Artykuły o chlebie zostały wysłane do kilkudziesięciu redakcji, część z nich zamieściła lub wyemitowała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka we współpracy z piekarzami warszawskimi promowała m. in. podczas kilku kolejnych festynów w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”.

Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fundacja przeprowadziła w październiku 2007, 2008 oraz 2011 roku - podczas „Święta Chleba” w Warszawie oraz w maju 2008 roku podczas Juwenaliów na SGGW.

Szkolenie piekarzy

Kolejne „chlebowe” przedsięwzięcie to organizacja szkolenia dla piekarzy (listopad 2008) oraz konferencji prasowej. Celem projektu wyłonionego w drodze konkursu Samorządu Województwa Mazowieckiego było zachęcenie do pieczenia chleba na zakwasie.

W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy z Mazowsza. Podczas konferencji prasowej lekarze, profesor farmacji, piekarz z Cechu Piekarzy w Warszawie oraz profesor biotechnologii i wiceprezes Fundacji Dobre Życie przekazali dziennikarzom wiedzę o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie, o prowadzonej od dwóch lat kampanii na rzecz dobrego chleba, jednocześnie zachęcając do udziału w niej. Do ponad 700 redakcji i dziennikarzy został wysłany pakiet informacji o chlebie na zakwasie.

Po konferencji zostało wyemitowanych kilka audycji radiowych, ukazały się artykuły w gazetach, na portalach internetowych, a także programy w telewizji.

Nasz sukces: coraz głośniej o chlebie

Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych. Po prawie trzech latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdzamy, że mamy duży wpływ na to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o jakości chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas do powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają się ze społecznym zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze dostrzegają rosnące zainteresowane chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces – na razie niewielki, ale dzięki dalszym działaniom na pewno będzie większy.

Projekt „Podziel się wiedzą”

Wiosną 2007 roku Fundacja realizowała projekt wyróżniony przez Samorząd Mazowsza pt. „Podziel się wiedzą - nauczanie kaskadowe: Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo liderami zdrowia w środowisku szkolnym”.

Tysiąc egzemplarzy „Poradnika lidera zdrowia” rozdano na konferencji dla 88 opiekunów uczestników projektu „Podziel się wiedzą”. Opiekunowie przekazali poradniki podopiecznym, a ci podzieli się wiedzą w swoim środowisku.

„Seniorzy dla zdrowia swoich dzieci i wnuków

- kaskadowe nauczanie”

Projekt był dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Został zrealizowany we współpracy z Uniwersytetami III Wieku, w terminie maj-grudzień 2008 rok. We współpracy z uniwersytetami i klubami osiedlowymi rozprowadzono ponad 1.200 książek. W projekcie wzięło udział około 850 seniorów z Uniwersytetów III Wieku - Ursynowskiego, Wawerskiego, w Ursusie i ALMAMERZE oraz z Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno.

Promotor Dobrego Życia – Lider Zdrowia

Pod takim hasłem Fundacja zrealizowała projekt w 2009 roku. Był on adresowany do szkół podstawowych oraz gimnazjów. W ramach nawiązanej z placówkami współpracy ponad 300 uczniów było przygotowywanych do roli lidera zdrowia, promotora dobrego życia. Została wydana książka oraz gazetka, podsumowująca podejmowane działania. W sumie idee zawarte w publikacjach dotarły do około 5 tys. osób.

Wydawnictwa w statystyce

Fundacja Dobre Życie od chwili powstania w ramach realizowanych projektów wydała 11 książek, ulotkę oraz sześć edycji gazetki „Dobre Życie”. Ulotka o chlebie ukazała się w nakładzie około 20 tys. egzemplarzy. Gazeta „Dobre Życie” ukazała się sześciokrotnie, w łącznym nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy. W każdym materiale znalazły się informacje o chlebie na zakwasie.

Opracowano i wydano: cztery książki z serii „Zdrowie naszych dzieci”, jeden „Poradnik Lidera Zdrowia”, książkę pt. „Żyć w zdrowiu jak najdłużej”, „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, "Tydzień Chleba Na Zakwasie" (cztery publikacje) oraz poradnik „Promotor Dobrego Życia –Lider Zdrowia”

Łączny nakład to ponad 11 tys. egzemplarzy plus 5 tys. na płycie CD.

Treść wydawnictw związana jest z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, promocją zdrowia, profilaktyką chorób, zdrowym stylem życia.

Inne działania

Poza w/w projektami wspólnie z panią profesor Zobel, przy udziale specjalistów przeprowadziliśmy szereg wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób w kilku różnych środowiskach, udzieliliśmy wielu porad.Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, imprezach, w konferencjach i sympozjach, w tym także międzynarodowych, na których prezentowane były idee Fundacji. Nawiązaliśmy liczne kontakty z naukowcami, uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Promowaliśmy cele i działania Fundacji Dobre Życie w prasie, radio i telewizji. Rozmawialiśmy z wysoko postawionymi urzędnikami i politykami o polskiej gospodarce rolnej i spożywczej, przetwarzaniu odpadów w gospodarstwach rolnych na biogaz i kompost, o wytwarzaniu bioetanolu z buraka cukrowego. Prezentowaliśmy rozwiązania polskich naukowców, które nie zostały jeszcze wdrożone. Zwracaliśmy także uwagę na konieczność zachowania czystych zasobów wody dla następnych pokoleń.

Fundacja uczy też publiczność, jak należy zabiegać, aby Sejm stanowił prawo, które ochroni nas przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dr Alicja Zobel ma duże zasługi w tej dziedzinie (spowodowała, że na etykietkach artykułów spożywczych w Kanadzie piszą, ile produkt zawiera tłuszczy trans, czyli izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. W trzech państwach na świecie – Danii (od 11 lat), Kanadzie (od 2005 roku) i USA (od 2006 roku) przepisy nakazują umieszczać na etykietkach zawartość tłuszczy trans. Profesor Zobel zabiega teraz, aby na etykietkach znalazła się informacja o zawartości akryloamidów (neurotoksyna, powstaje w temp. 120-170 stopni Celsjusza z połączenia molekuły cukru (glukoza) i białka – aspargina, w wyniku reakcji Maillarda).

W ramach Fundacji Dobre Życie prowadzimy w parlamencie lobbing na rzecz wprowadzenia przedmiotu zdrowie do szkół, ograniczenia chemii w żywności oraz chleba na zakwasie.

Wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka umieściła treści związane z Fundacją na swoją stronie w Internecie: www.rakiel-czarnecka.pl

Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie zatrudniamy nikogo, nie otrzymujemy specjalnych funduszy. Piszemy projekty, stajemy do konkursów, a jeśli je wygrywamy – realizujemy zadania, które wykreowaliśmy.

Fundatorkami Fundacji są:

Doktor Alicja Zobel, prezes Fundacji: pracowała na Uniwersytecie Warszawskim przez 15 lat w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komórki substancji antyrakowych, jest członkiem New York Academy of Science. Od 1977 roku – członek (a przez 7 lat sekretarz) Fitochemicznego Towarzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (EPSI), które zajmują się aktywnymi substancjami w roślinach użytecznych dla człowieka. Od 1986 roku w Trent University (Peterborough, Ontario, Kanada) i przez rok w Cornell University (Geneva, New York, USA) kontynuuje badania nad potrzebami metabolicznymi wtórnymi w roślinach wchodzących w skład naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ minerałów i ultrafioletu na produkcje tych aktywnych substancji. Dr Zobel współpracuje z dwunastoma uniwersytetami i placówkami naukowymi, publikuje około 10 prac naukowych rocznie, jeździ na różne zjazdy i przy okazji zwiedza świat. Jej pasją stała się medycyna ludowa i dieta różnych obszarów naszego globu. Dieta jest najlepszym lekarstwem i właśnie niedobory niezbędnych składników powodują powstawanie chorób degeneracyjnych, tak nagminnych ostatnio. Spowodowała petycjami w Kanadyjskim Parlamencie, iż na tutejszym jedzeniu musi być napisane ile tłuszczy trans znajduje się w danym produkcie. Tłuszcze trans są kancerogenne, powodują raka. Aktualnie pani profesor czeka na rozpatrzenie petycji w sprawie znakowania na jedzeniu innych toksyn – akryloamidu. Toksyny te mogą być wykrywane m. in. w mleku UHT.

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji: dziennikarka, ekolog, promotorka zdrowej żywności i Polskiej Niezapominajki. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarskiego na tejże uczelni. Przez około ćwierć wieku, pracując w zawodzie dziennikarza „walczyła na pierwszym froncie życia”, ma duże doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawodowo i społecznie, była redaktorem naczelnym kilku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody Polskiej” Ligi Ochrony Przyrody, gdzie wykreowała dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edukacyjny”. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, była członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, LOP, Kapituły Polskiej Niezapominajki oraz autorką i koordynatorem ogólnopolskiej kampanii LOP „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”. Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zdrowiu środowiskowemu, profilaktyce chorób, promocji zdrowia, ekologii i ekopsychologii. Jako dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmowała się promocją turystyki, wykorzystując wspaniałe walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Pracując w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie promuje ekologiczne środki transportu.

Kontakt z nami:

Walentyna Rakiel-Czarnecka

e-mail: poczta@rakiel-czarnecka, wrakiel@wp.pl

tel.: 609687771

Informacje o Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl

Adres do korespondencji:

Fundacja Dobre Życie, Walentyna Rakiel-Czarnecka, ul. Na Uboczu 20/44,

02-791 Warszawa


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.