STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Fundacja Dobre Życie

Fundacja Dobre Życie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2005 roku. Współzałożycielkami Fundacji jesteśmy my: profesor Alicja Zobel oraz mgr Walentyna Rakiel-Czarnecka. Dążymy do tego, aby wiedza, dotycząca profilaktyki zdrowia, prewencji chorób, prezentowana przez naukowców przenikała do społeczeństwa. Każdy powinien mieć szansę otrzymania niezbędnej wiedzy o tym co robić, aby jak najdłużej zachować zdrowie i być szczęśliwym.


FUNDACJA „DOBRE ŻYCIE” zobelala@yahoo.ca poczta@rakiel-czarnecka.pl Tel.: (0) 609 68 77 71 022/ 875 93 90 Adres do korespondencji: ul. Marszałkowska 9/15 m 43, 00 – 626 Warszawa Celem Fundacji jest: a) Wszechstronna działalność wspomagająca profilaktykę zdrowotną, rozpoznawanie i wspomaganie leczenia zaburzeń zdrowotnych ludzi i zwierząt spowodowanych skażeniem środowiska naturalnego oraz niewłaściwym trybem życia, tj. edukacja, oświata, badania naukowe i wdrażanie tych badań. b) Wspieranie i wdrażanie idei „zrównoważonego rozwoju” oraz poprawy jakości życia a także inicjowanie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów. c) Pomoc materialna i niematerialna, w tym psychologiczna dla ludzi dotkniętych chorobami w wyniku skażenia środowiska naturalnego i niewłaściwego stylu życia. d) Kontynuacja i rozwinięcie definicji „zdrowia środowiskowego” przyjętą przez WHO, która brzmi: „Aspekty zdrowia człowieka, w tym jakość życia, warunkowane są przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychiczne i społeczne środowiska”. e) Kontynuacja i rozwinięcie procesu zwanego „zrównoważonym rozwojem”, zdefiniowanego po raz pierwszy w raporcie "Nasza wspólna przyszłość", który powstał w 1983 roku pod egidą Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i przewodnictwem Pani Gro Brutland, Premiera Norwegii, f) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultywowanie tradycji narodowych w zakresie ochrony zdrowia, jakości życia oraz ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego oraz kultury. Fundatorkami Fundacji są: Doktor Alicja Zobel: pracowała na Uniwersytecie Warszawskim przez 15 lat w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komórki substancji antyrakowych. Od 1977 roku – członek (a przez 7 lat sekretarzem) Fitochemicznego Towarzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (EPSI), które zajmują się aktywnymi substancjami w roślinach użytecznych dla człowieka. Od 1986 roku w Trent University (Peterborough, Ontario, Kanada) i przez rok w Cornell University (Geneva, New York, USA) kontynuuje badania nad potrzebami metabolicznymi wtórnymi w roślinach wchodzących w skład naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ minerałów i ultrafioletu na produkcje tych aktywnych substancji. Dr Zobel współpracuje z ośmioma uniwersytetami i placówkami naukowymi, publikuje około 10 prac naukowych rocznie, jeździ na różne zjazdy i przy okazji zwiedza świat. Jej pasją stała się medycyna ludowa i dieta różnych obszarów naszego globu. Dieta jest najlepszym lekarstwem i właśnie niedobory niezbędnych składników powodują, że po 10 – 30 latach powstawanie chorób degenarycyjnych, tak nagminnych ostatnio. Walentyna Rakiel-Czarnecka: dziennikarka, ekolog, promotorka zdrowej żywności i Polskiej Niezapominajki. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarskiego na tejże uczelni. Przez ponad ćwierć wieku pracując w zawodzie dziennikarza „walczyła na pierwszym froncie życia”, ma duże doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawodowo i społecznie, była redaktorem naczelnym kilku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody Polskiej” Ligi Ochrony Przyrody, gdzie wykreowała dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edukacyjny”. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkiem Kapituły Polskiej Niezapominajki oraz autorką ogólnopolskiej kampanii LOP „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”. Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz zdrowiu środowiskowemu, a także kultywowaniu naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Fundacja będzie realizowała swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności popularyzatorskiej, w tym informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, wymianę doświadczeń i współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracyjnymi, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których działalność wiąże się z celami fundacji, organizowanie i wspieranie działań na rzecz godnego życia osób zagrożonych utratą zdrowia na skutek skażenia środowiska, niewłaściwego stylu życia, a także pobudzanie aktywności tego środowiska, działanie na rzecz integracji światowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami itd...


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.