STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Bezpieczeństwa stosowania kosmetyków

Analiza składu chemicznego jest szczególnie istotna dla osób z alergią na składniki kosmetyków (np. najczęściej powodujące uczulenia środki konserwujące, składniki kompozycji zapachowych itp.) Potencjalni nabywcy środków kosmetycznych zwracają również uwagę na reklamowane na etykietach właściwości wyrobów.


VIVENDI SP. Z O.O. 02-656 WARSZAWA, ul. Ksawerów 3 TESTY KOSMETYKÓW Warszawa, dnia12.09.2006 r. Ogólna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania kosmetyków, z punktu widzenia potencjalnego nabywcy W rozumieniu Ustawy o kosmetykach z 30 marca 2001 r. (Dz. U.RP 01.42.473 z późn. zmianami) kosmetykiem jest każda substancja lub preparat przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu. W związku z tym pierwszym aspektem, na który nabywca kosmetyku powinien zwrócić uwagę jest to, czy producent oferuje do sprzedaży środek kosmetyczny- zgodny z definicją, czy może farmaceutyk, na etykiecie reklamowany jako np. środek o działaniu leczniczym, przeciwzapalnym itp. Zgodnie z art. 4 niniejszej ustawy „kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu lub prezentacji, oznakowania, wszystkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi”. Wobec powyższego konieczna jest weryfikacja składu chemicznego każdego kosmetyku, który nie może zawierać: 1) substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, 2) substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, o ile wymagania te zostały przekroczone, 3) barwników, substancji konserwujących, substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, w zakresie i warunkach stosowania, o ile wymagania te zostały przekroczone- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. RP 05.72.642 z późn. zmianami). Bardzo istotną kwestią dla klienta jest oznakowanie kosmetyku. Zgodnie z art. 6 ustawy opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania. Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym musi zawierać następujące informacje: 1) nazwę handlową kosmetyku, 2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej; informacje te mogą być skrócone, pod warunkiem, że umożliwiają identyfikację producenta, 3) ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objętości w momencie pakowania, z wyjątkiem oznakowania: a) opakowań zawierających mniej niż 5 gr lub 5 ml b) bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku c) stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje się masy i objętości, jeżeli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych 4) Termin trwałości, do którego kosmetyk przechowywany we wskazanych przez producenta warunkach zachowuje w pełni swoje właściwości i odpowiada wymaganiom art. 4 ustawa 1, określony zwrotem „ najlepiej zużyć przed końcem” i następującym po nim oznaczeniem odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku, albo informacją o miejscu umieszczenia tego terminu na opakowaniu; jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwości kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające zachowanie jego przydatności do użycia: podanie terminu trwałości nie jest wymagane jeżeli minimalny okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 mies.; w tym przypadku należy umieścić znak graficzny określony w art. 5 ust. 3 p. 5 ustawy oraz podać wyrażony w miesiącach lub latach czas, w jakim od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika. 5) szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, jeżeli kosmetyk jest przeznaczony do stosowania przez osoby wykorzystujące ten kosmetyk w ramach wykonywanego zawodu zgodnie z jego przeznaczeniem- dodatkowo inne konieczne ostrzeżenia 6) numer partii lub inne dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku 7) funkcję kosmetyku jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji 8) wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients” obejmujący : a) składniki w malejącym porządku wg masy w momencie ich dodawania przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1% b) kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 p. 2 ustawy, i muszą być wymienione niezależnie od funkcji jaką pełnią w kosmetyku c) numery barwników które mogą być wymienione po innych składnikach w dowolnej kolejności zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach Analiza składu chemicznego jest szczególnie istotna dla osób z alergią na składniki kosmetyków (np. najczęściej powodujące uczulenia środki konserwujące, składniki kompozycji zapachowych itp.) Potencjalni nabywcy środków kosmetycznych zwracają również uwagę na reklamowane na etykietach właściwości wyrobów. Bogata reklama jest najczęściej głównym powodem, dla którego kupują dany kosmetyk. Producent natomiast w myśl art. 11 ustawy o kosmetykach musi posiadać udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania kosmetyku. Badania takie powinny być prowadzone pod kontrolą lekarza dermatologa, który posiada kompetencje do oceny potencjalnego działania drażniącego czy uczulającego kosmetyku, czy też- dysponując np. odpowiednią aparaturą- oceny innych parametrów reklamowanych przez producenta np. stopnia nawilżenia skóry, ujędrnienia. Poprzez dobór probantów z określonym rodzajem skóry wykonanie badań aplikacyjnych w odpowiednim przedziale czasowym pozwala na rzetelną ocenę założonych przez producenta, reklamowanych na etykietach właściwości kosmetyku. Mgr Kamila Pawłowska
Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.