STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Dobrodziejstwa minerałów-Benefits of minerals

Minerały (pierwiastki) wchodzą w skład aktywnego miejsca w rożnych enzymach umożliwiając reakcje, które to enzymy przeprowadzają.


Dobrodziejstwa minerałów Benefits of minerals 1. Minerały (pierwiastki) wchodzą w skład aktywnego miejsca w rożnych enzymach umożliwiając reakcje, które to enzymy przeprowadzają. 2. Wszystkie pierwiastki używane w komórce są "niezbędne" to znaczy muszą być pobierane z pożywieniem gdyż my ich nie syntetyzujemy. Minerałów nie syntetyzują też rośliny, pobierają je z wód przy pomocy korzeni. Dlatego ważne jest na jakiej ziemi rosną rośliny. 3. Według FDA w Ameryce 98% ziem jest pozbawionych któregoś z 60 pierwiastków, poprzez erozje ziem te pierwiastki dostały bib z wód rzecznych do mórz i oceanów. Czyli organizmy morskie mają większe szanse zaspokojenia potrzeb na minerały, podczas gdy lądowe zwierzęta powinny uzupełniać pobieranie minerałów po sprawdzeniu (analiza stężenia pierwiastków we włosach, krwi, moczu, i pocie) czy są jakieś niedobory. 4. Dobrze byłoby mieć przynajmniej kilka własnych warzyw, ziół, lub przypraw rosnących na ziemi z dodatkiem minerałów, na przykład: - nawozem z glonow (morskich najlepiej) - wód spod lodowca, który rozdrabnia skały i tworzy zawiesinę minerałów - żwiry z kilku miejsc zwiększając w ten sposób szanse by nasze rośliny miały dostąp do minerałów. 5. W następnych tomach będzie więcej na temat związku pomiędzy niedoborem jakiegoś pierwiastka a chorobą. Na przykład chrom i wanad są związane z faktorem tolerancji glukozy" i w ten sposób zapobiegają w dużej mierze cukrzycy starczej.


Dr Alicja ZobelKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.