STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŒCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŒCI |NAPISZ
 

 

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu zycia w szkole 2014

Fundacja Dobre Życie apeluje:

Zorganizujmy w szkole „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”


Fundacja Dobre Życie zaprasza do udziału w tegorocznej, szóstej już edycji „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia”, który zaplanowaliśmy w terminie 16-23 października 2014 roku.

Fundacja Dobre Życie zaprasza do udziału w tegorocznej, szóstej już edycji „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia”, który zaplanowaliśmy w terminie 16-23 października 2014 roku.

Celem projektu jest zachęcenie, zainspirowanie, zmotywowanie szkół i innych placówek do podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową. Impulsem, zachętą i pomocą dla szkół poza informacją o kampanii jest pakiet wiedzy, przygotowany w formie książek i artykułów, zamieszczonych na stronie internetowej www.rakiel-czarnecka.pl, o chlebie najwięcej w zakładce "chleb". W zakładce "Multimedia" jest zawieszona najnowsza książka - "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014". Proszę pobierać i korzystać.

Pragniemy poprzez kampanię zwrócić uwagę na problem chleba, a także podnieść świadomość młodych konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia.

„Tydzień” jest okazją, aby zastanowić się nad swoją dietą, przeprowadzić przegląd szkolnych sklepików, poznać zasady prawidłowego żywienia oraz znaczenie ruchu dla zdrowia.

Skąd termin kampanii – zapytacie. Otóż Międzynarodowy Rzemieślniczy Związek Piekarzy i Cukierników (UIB) na początku lat 90-tych XX wieku ustanowił Międzynarodowy Dzień Chleba, który jest obchodzony zawsze 16 października. Dlatego wybraliśmy tę datę.

Dlaczego chleb? Z uwagi na fakt, że chleb jest podstawowym składnikiem naszej diety, racjonalna jest propozycja, aby uwaga uczestników kampanii skupiona została na tym właśnie produkcie. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na zmotywowanie młodych ludzi do spożywania większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału, żytniego, na zakwasie oraz innych produktów zbożowych. Jest to duży problem, wymagający pilnego rozwiązania, gdyż spożycie chleba (jak również innych produktów zbożowych) gwałtownie spada: od 1999 roku do 2010 zmniejszyło się o 25 kg na osobę – wg oceny Grzegorza Nowakowskiego, dyrektora Instytutu Polskie Pieczywo (IPP) W 2012 r. zjedliśmy średnio 54,1 kg pieczywa, co jest wielkością niepokojącą - zarówno dla dietetyków jak i lekarzy.

Analogicznie zadania z zakresu „zdrowego stylu życia” będą koncentrowały się wokół zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Chcemy, aby uczestnicy kampanii zwrócili uwagę na jakość jedzenia, które wybierają (szczególnie akcentujemy rolę chleba i przetworów zbożowych) oraz sposób, w jaki je spożywają. Pragniemy również zachęcić ich do codziennego fizycznego ruchu i czynnego uprawiania sportu.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Ze względu na duże zainteresowanie ofertę kierujemy ponadto do przedszkoli, a także do szkół specjalnych.

W 2014 roku Fundacja, podobnie jak i w poprzednich latach pragnie także dotrzeć z ideami kampanii do osób w wieku powyżej 50. roku życia. Dlatego prosimy, aby do różnych działań edukacyjnych byli zapraszani członkowie rodzin uczniów – dziadkowie, babcie, ciocie, wujkowie i inni krewni lub sąsiedzi, znajomi itd. Ten sposób docierania do osób w wieku 50 plus sprawdził się w poprzednich edycjach kampanii, wierzymy , że uda się i teraz. Chcemy uaktywnić osoby starsze, aby w ten sposób nadać kampanii jeszcze większy i głębszy wymiar.

Kampania trwa tydzień; krótki termin jest zachętą dla szkół, jednocześnie pozwala też na komasację wiedzy i podanie jej w formie "dawki uderzeniowej", co wzmacnia efekt edukacyjny.

Fundacja organizuje "Tydzień chleba" już po raz szósty (najwcześniejsze edycje skupiały się głównie na chlebie, ale dodatkowo przekazywane też były informacje dotyczące zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego odżywiania, naturalnej żywności itd.). "Tydzień" został już wpisany do kalendarza stałych imprez w bardzo wielu szkołach. W ciągu pięciu lat organizatorzy kampanii otrzymali kilkaset relacji z całej Polski, potwierdzających rosnące zainteresowanie projektem.

Wzbogacenie kampanii o element zdrowego stylu życia i aktywność ruchową wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności. Fakt, że jest to kolejna edycja "Tygodnia" daje pewność, że szkoły chętniej przystąpią do realizacji projektu. Nie bez znaczenia jest fakt, że metodą „z ust do ust” informacja o kampanii dociera do coraz większej liczby nauczycieli. Warto podkreślić, że dotarcie do szkół, skupionych na realizacji statutowych obowiązków i programu nauczania jest dużym wyzwaniem. Placówki zwykle bronią się przed nowymi zadaniami. Fundacja Dobre Życie poprzez "Tydzień chleba", a także wiele innych zrealizowanych projektów, skierowanych do szkół jest już rozpoznawalna w placówkach, w których jest wielu zwolenników "Tygodnia chleba". Dorobek Fundacji (realizacja kilkunastu projektów w ciągu 8 lat), rosnąca popularność kampanii "Tydzień chleba", atrakcyjny temat (wiem co jem, zdrowy styl życia) są gwarantem powodzenia kampanii. Nauczyciele wiedzą, że oferty Fundacji Dobre Życie są znakomitym uzupełnieniem obowiązkowych programów, proponują nowe metody przekazywania wiedzy, wpisują się w lukę, jaką jest brak lekcji poświęconych promocji zdrowia, zasadom żywienia, higienie, profilaktyce chorób, jak również są zgodne z modnym trendem w stylu "trzymaj formę" i podobnymi.

Żywimy nadzieje, że dopóty, dopóki nie będzie w szkołach przedmiotu "Zdrowie" - kampanie, podobne do proponowanych przez Fundację Dobre Życie będą cieszyły się zainteresowaniem szkół i będą przez nie realizowane.

Impulsem mobilizującym szkoły jest wydawnictwo, co roku przygotowywane przez Fundację, pełniące rolę pomocy dydaktycznej dla nauczycieli. Zawarta w tej książce wiedza ułatwia nauczycielom przygotowanie "Tygodnia", zaś opublikowane scenariusze lekcji są pomocne w przygotowaniu programu kampanii w konkretnej placówce. W 2014 roku stanęliśmy do konkursu, pozyskaliśmy środki i wydaliśmy książkę. Ta najnowsza jak i wszystkie poprzednie edycje - znajdują się na portalu Fundacji (w zakładce "Multimedia"), skąd każdy można je ściągnąć za darmo. Prosimy jedynie podawać źródło informacji. Dodatkowo zamieszczamy na stronie internetowej artykuły dotyczące zdrowego stylu życia.

Poprzez kampanię chcemy zwrócić uwagę na jakość spożywanego chleba, na walory odżywcze pieczywa wypiekanego tradycyjną metodą – na zakwasie oraz na zdrowy styl życia. Promowanie zdrowego jedzenia i zdrowego stylu życia jest naszą odpowiedzią na problemy zdrowotne, w tym otyłości, dotykające w coraz większym stopniu dzieci i młodzież. W tym roku zachęcamy do analizy definicji zdrowego stylu życia, aby każdy uczestnik kampanii wiedział na czym polega i od czego zależy nasze zdrowie, na promocji ruchu, zasad prawidłowego żywienia i higienicznego życia, żywności naturalnej. Mobilizujemy także szkoły biorące udział w projekcie do przeglądu sklepików szkolnych oraz czytania etykietek na produktach spożywczych.

Zależy nam, aby w ramach kampanii nauczyciele, dzieci i młodzież zostali wyposażeni w pakiet wiedzy nt. odżywczych i zdrowotnych wartości chleba na zakwasie oraz zdrowego stylu życia. Dzięki tej wiedzy uczestnicy – być może – uświadomią sobie, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa jakość spożywanych pokarmów, ruch, a także sposób w jaki żyjemy, wybieramy produkty spożywcze itd.

Wierzymy, że kampania zainicjuje, a także spowoduje kontynuację realizowanej w poprzednich edycjach idei kaskadowości nauczania. Prosimy, aby każda z placówek, która otrzyma informację o kampanii oraz wskazówki jak znaleźć materiały pomocnicze – przekazała tę wiedzę do kolejnej szkoły. W ten sposób liczba uczestników projektu wzrośnie w dużym tempie, projekt obejmie coraz większą liczbę osób.

Tegoroczny projekt jest kontynuacją kampanii na rzecz dobrego chleba, prowadzonej przez Fundację od 2007 roku. W ramach tego projektu podejmowane są różne działania (w tym m. in. konferencje, szkolenie piekarzy, dystrybucja materiałów informacyjnych, kiermasze, degustacje itp.), odbyło się już pięć edycji "Tygodnia” – w 2009, 2010, 2011, w 2012 oraz 2013 roku. Coraz więcej szkół w Polsce wpisuje tę kampanię do kalendarza stałych imprez.

W 2012 roku Fundacja dotarła z ideą także do osób w wieku 50 plus, a także zmobilizowała te starsze osoby do udziału w kampanii. Stało się to głównie dzięki szkołom, które włączały do swoich działań w ramach "Tygodnia" osoby po 50-tce. Takie fakty miały również miejsce w wielu placówkach w poprzednich edycjach kampanii, ale w 2012 roku takich przypadków było najwięcej. Szkoły zapraszały seniorów, aby dzielili się wiedzą jak to z chlebem dawniej bywało", a także przepisami oraz wspólnie z dziećmi i młodzieżą piekli chleb. Chcemy, aby takie spotkania miały miejsce i w tegorocznej edycji kampanii, zachęcamy i o to apelujemy.

W 2010, 2011 oraz w 2012 roku Fundacja dzięki otrzymaniu dofinansowania z FIO wydrukowała trzy edycje wydawnictwa - „Raport/poradnik”, w którym znalazły się konkretne przykłady z zakresu „know-how” – scenariusze lekcji, wydarzeń, sprawozdania, relacje, ulotki, prezentacje itd. Materiały zostały wydane także w formie elektronicznej (płyta CD) oraz umieszczone na stronie Fundacji www.rakiel-czarnecka.pl – w zakładce „multimedia”. Książkę wydaliśmy także w pierwszym roku kampanii - w 2009 (dofinansowanie otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego). W sumie wprowadziliśmy do szkół cztery wydania książki, o łącznym nakładzie około 8 tys. egzemplarzy (wydaniu papierowym towarzyszy wydanie elektroniczne, na płycie CD). Niepoliczalna jest liczba odbiorców elektronicznej wersji książki, umieszczonej na stronie internetowej Fundacji. W tym roku wydaliśmy piątą książkę z tego cyklu - o nakładzie 1 tys. egz. "na papierze" oraz 1 tys. egz. na CD. Łącznie wydalismy więc 10 tys. egz. książek - w ramach "Tygodnia chleba w szkole".

Kampania spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem w całym kraju. Jej popularność dowodzi, że istnieje potrzeba jej kontynuacji, przy czym „chleb” jest hasłem przewodnim, a dodatkowo rozpowszechniane są i promowane inne ważne treści, związane z promocją zdrowia i tzw. „zdrowego stylu życia”. Warto podkreślić, że Fundacja oprócz książek dotyczących chleba wydała także siedem innych książek oraz cztery edycje gazetki "Dobre Życie", zawierających treści związane z promocją zdrowego stylu życia. Łączny nakład tych wydawnictw sięga ponad 250 tysięcy egzemplarzy. Jest to o tyle istotne, że Fundacja, dzięki wymienionym wydawnictwom i realizowanym projektom jest już znanym i wiarygodnym propagatorem dobrej żywności oraz zdrowego stylu życia. Tak więc wychodząc z ofertą organizacji w tym roku kampanii "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia" prezentuje się jako organizacja z dużym dorobkiem w tej dziedzinie.

Dlaczego kampania jest potrzebna?

Dane statystyczne są alarmujące. W Polsce coraz więcej jest otyłych osób, problem dotyka także dzieci w wieku szkolnym jak i młodszych. Wśród dorosłych jest również coraz więcej osób z bardzo dużą nadwagą.

Polacy tracą zdrowie średnio 8 lat wcześniej niż mieszkańcy „starej Unii Europejskiej”. Osiem lat wcześniej zaczynamy chorować na przewlekłe schorzenia, pogarsza nam się komfort życia, które także kończymy wcześniej niż ludzie „na Zachodzie”. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj styl życia oraz sposób odżywiania.
Coraz więcej osób choruje na nowotwory, w tym układu pokarmowego, a także alergie. W tym przypadku nie służy nam wysokoprzetworzona żywność i chemia spożywcza, a także ta stosowana przy produkcji roślinnej i mięsnej. Resztki stosowanych pestycydów, środków ochrony roślin, a także konserwanty, preparaty i technologie wydłużające termin ważności – wszystko razem wpływa na nasze zdrowie.

Z badań, prowadzonych na warszawskiej AWF wynika, że nasze dzieci są coraz słabsze. Chłopiec w wieku 7 lat skakał średnio w dal (z miejsca): 129 cm w 1979 r, tyle samo w 1989, zaś w 1999 – już tylko 119 cm, natomiast teraz – zaledwie 109 cm.

Pogorszył się także wynik dziewczynki siedmioletniej – ze 122 do 105 cm. Z badań wynika, że spada przeciętna sprawność dzieci i młodzieży.

Podobny spadek wskaźników obserwuje się wśród młodzieży po zakończeniu procesu dojrzewania - u 18-letnich chłopców i 16-letnich dziewcząt. Chłopcy „spadli” z 224 cm do 215. Dziewczęta ze 175 cm do 161.

Tymczasem biologiczny potencjał młodzieży jest coraz większy; siedmiolatkom przybyło po 3 cm i ok. 2,5 kg, nastolatkom po 3-4 cm i 6 kg (chłopcy) lub 3 kg (dziewczęta). Co zatem wpływa na pogorszenie się ich kondycji?

Podobnie jak wymienione wyżej wskaźniki – pogarszają się wyniki skoków w dal, spada wytrzymałość, skoczność, gibkość, szybkość. Ruch to jeden z elementów, warunkujących stan naszego zdrowia. Ważne są także inne.

Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i chemiczną przetwórnią. Moglibyśmy dziś powiedzieć – tak się czujemy jak się odżywiamy. Dlatego ważne jest, abyśmy zwracali uwagę, co jemy. W dużym stopniu nasze zdrowie zależy od trybu życia, odżywania, umiejętności radzenia sobie ze stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także od naszego sposobu myślenia i podejścia do życia.

Medycyna światowa coraz częściej podkreśla wagę trybu życia człowieka. WHO (Worlds Health Organization) uważa, że tryb życia i troska o zdrowie poszczególnych osób jest znaczącym czynnikiem dla zachowania zdrowia. Więcej „waży”, niż specjalistyczne ośrodki zdrowia, przychodnie, szpitale. Jeden z ważnych programów WHO w ciągu ostatnich lat głosił hasło: „Twoje zdrowie w twoich rękach”. W rękach każdego z nas w dużym stopniu leży zapobieganie chorobom i wzmacnianie systemu odporności. Gdy wzmacniamy organizm – on sam jest w stanie uporać się z wieloma zakłóceniami, infekcjami, dolegliwościami.

Jest kilka czynników w dużym stopniu od nas zależnych, które mogą poprawić nasze samopoczucie, odporność, kondycję i wydolność. Są to: właściwe odżywianie, uprawianie ruchu fizycznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z definicją zdrowia WHO zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również ogólny dobrostan organizmu. Zatem troska o zdrowie oznacza nie tyko zwalczanie objawów choroby, ale zwłaszcza podnoszenie ogólnej odporności i kondycji organizmu.

Podstawowym składnikiem naszego pożywienia powinny być produkty zbożowe, w tym chleb wypiekany tradycyjnie, na zakwasach. Niestety zjadamy coraz mniej pieczywa – w ciągu niemal dwóch dekad jego spożycie spadło o ponad 40 proc. I nadal maleje. Chleb stopniowo wypierają z naszego jadłospisu obce polskiej kuchni przekąski takie jak pizza, hamburgery, tortille i dziesiątki innych zamienników. Tymczasem dla naszego zdrowia najkorzystniejsze jest spożywanie pieczywa z grubego przemiału, zawierającego witaminę B i błonnik, poddanego fermentacji. Równie cenne walory dietetyczne mają też kasze. Wg Instytutu Żywienia i Żywności struktura spożycia chleba powinna obejmować: 65 proc. chleba zwykłego (mieszanego), 15 proc. chleba razowego, 20 proc. pieczywa jasnego.

My dodajemy - najlepiej, gdyby chleb ten był wypiekany na zakwasach!

A jak wygląda spożycie w naszym kraju?

Pieczywa do niedawna zjadaliśmy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 kg, biedniejsi – 150 kg. W 2011 roku średnie spożycie kształtowało się w granicach. 54 kg, w 2012 zjedliśmy chleba jeszcze mniej.

W ciągu ostatnich 70 lat konsumpcja pieczywa zmniejszyła się o połowę. Wraz z rozwojem gospodarczym i zwiększeniem PKB wzrosło spożycie relatywnie droższych, wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego kosztem mało przetworzonych wyrobów pochodzenia roślinnego, a szczególnie przetworów zbożowych. Zdaniem IPP notuje się rokroczny spadek spożycia pieczywa o 2-3 proc. Przy braku zmiany sytuacji na rynku można spodziewać się dalszego spadku. Po raz pierwszy spożycie chleba poniżej 70 kg na osobę spadło w 2006 roku. Spożywano wtedy 66,8 kg pieczywa na osobę rocznie. W 2007 wskaźnik ten wyniósł 63,5 kg, w 2008 – 61,2 kg, w 2009 – 60,5 kg. W 2010 roku przeciętny Polak kupił mniej niż 56 kg chleba i bułek, tj. o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Szacuje się, że w 2012 roku Polak zjadł ok. 54,1 kg pieczywa. Miejsce tradycyjnego chleba coraz częściej zajmują płatki zbożowe, makarony chipsy oraz gotowe przekąski. Zmieniają się nawyki żywieniowe, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kieszonkowe, które dostają na jedzenie, wydają na batoniki, żelki, chrupki czy napoje gazowane.

Niepokoi także fakt, że spada także spożycie przetworów zbożowych: w 2000 roku jedna osoba zjadała przeciętnie prawie 108 kg przetworów zbożowych rocznie, w 2008 - niecałe 87 kg, a w 2009 – zaledwie 83 kg. Od tej pory wskaźnik ten systematycznie się obniża. Statystyki alarmują, dietetycy i lekarze także. Otóż ci specjaliści zalecają dzienną chleba znacznie wyższą od spożywanej. Mężczyzna w wieku 19-25 lat powinien zjadać 380 gram chleba, kobieta – 250 gram. Z obliczeń wynika, że w 2011 roku wskaźnik ten był znacznie niższy. Tymczasem spożycie chleba na odpowiednim poziomie zmniejsza ryzyko zachorowania na współczesne choroby układu krążenia, cukrzycy typu 2, niektóre nowotwory, próchnicę zębów i osteoporozy.

Popatrzmy na Francję. Kiedy w 1994 roku spożycie chleba zaczęło spadać do ok. 70 kg na osobę – z inicjatywy kardiologów i specjalistów z zakresu żywienia człowieka utworzono Naukowy Komitet Chleba, który propaguje konsumpcję chleba na odpowiednim poziomie, aby zahamować rozwój niebezpiecznych, w/w chorób.

Profesor Henryk Piesiewicz, autorytet polskiego piekarnictwa mówi: „Rządy nie tylko w Zachodniej Europie przywiązują wielką uwagę do produkcji i spożycia chleba i udzielają znaczącej pomocy piekarstwu. Świadczy chociażby o tym World Bread Forum (Międzynarodowe Forum Chleba), które w 2007 roku odbyło się w Moskwie i uczestniczyło w nim ponad dwa tysiące słuchaczy. Hasło Forum brzmiało: Chleb to zdrowie”.

Styl życia charakterystyczny dla społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym wadliwy sposób żywienia jest przyczyną wielu zaburzeń metabolicznych i rozwoju na tym podłożu chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, kamica żółciowa, choroby układu krążenia i układu kostnego. Dieta typu zachodniego opierająca się przede wszystkim na tłuszczach i uboga we włókno pokarmowe zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów oraz czynnościowych chorób układu pokarmowego.

Warunkiem poprawy takiej sytuacji jest działalność popularyzatorska. Trzeba nam propagować model żywienia określający optymalną wielkość i strukturę spożycia pieczywa, z uwzględnieniem tradycji żywieniowych. Należy także promować spożywanie innych produktów zbożowych. Dlatego Fundacja Dobre Życie – w trosce o zdrowie naszych dzieci – prowadzi od siedmiu lat realizuje liczne projekty, których celem jest podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej.

Kampania „Tydzień chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Fundację na rzecz poprawy zdrowia. Zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów, w tym: „Seniorzy dla zdrowia swoich dzieci i wnuków – kaskadowe nauczanie”, „Podziel się wiedzą”, „Promotor Dobrego Życia – Lider Zdrowia”, szereg konferencji pod nazwą „Zdrowie naszych dzieci”, cykl wykładów w ramach Akademii Dobrego Życia itd.

Fundacja Dobre Życie od chwili powstania zbiera informacje związane ze zdrowiem, jego promocją, profilaktyką chorób. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia pieczywa oraz zagrożeń, jakie niesie cywilizacja i przemysłowa żywność. To właśnie wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka jest autorką hasła: Czy wiesz co jesz? Sformułowała je w czerwcu 2005 roku, kiedy zorganizowała dwie konferencje w Sejmie, dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Ponieważ wiemy sporo na temat wspomnianych zagrożeń, podejmujemy działania na rzecz podniesienia świadomości zdrowotnej i ekologicznej.

Z pomysłem kampanii „Tydzień Chleba w Szkole” wyszła w 2009 roku Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji Dobre Życie. W pierwszym roku patronat nad kampanią objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Kampanię wsparł także pan redaktor Andrzej Zalewski z Eko-Radia.

Do udziału w tej kampanii zaprosiliśmy wszystkie szkoły oraz wszystkich zainteresowanych (świetlice, kluby, domy kultury, organizacja pozarządowe itd.). „Tydzień” w 2009 roku zaplanowaliśmy w dniach 12-16 października. W 2010 roku termin „Tygodnia” to 11-16 października, w 2011 roku „Tydzień” odbył się w terminie 10-16 października. W 2012 roku wybraliśmy dni: 16-23 października (czyli po Dniu Nauczyciela, z którym termin kampanii kolidował).

Przez dwa pierwsze lata był to „Tydzień Chleba Żytniego w Szkole”, od 2011 roku Fundacja większy nacisk kładzie na sposób pieczenia chleba, który koniecznie musi być na zakwasie.

Idea promowania chleba najzdrowszego dla człowieka spotkała się w całym kraju z nadzwyczajnym przyjęciem. Tak żywa reakcja potwierdza, że problem chleba jest bardzo istotny i bliski większości z nas. Znakomitymi partnerami w kampanii okazali się nauczyciele, którzy w lot pojęli, że pomysł jest bardzo dobry i warto poświęcić mu więcej uwagi. Chodzi przecież o zdrowie naszych dzieci, a także nas – dorosłych.

W wyniku starań Fundacji informacja o kampanii została wysłana z MEN do Kuratoriów Oświaty w całym kraju, można ją znaleźć na portalach wielu szkół w różnych miejscowościach w Polsce.

Fundacja otrzymała dofinansowanie do druku książki – najpierw z Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w następnych latach - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W pierwszej edycji wydawnictwo „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, zostało rozprowadzone do szkół w województwie mazowieckim, dzięki zaangażowaniu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Jak wspominaliśmy wczesniej - książki, w wersji elektronicznej zostały umieszczone na stronie Fundacji (www.rakiel-czarnecka.pl - zakładka Multimedia ), skąd można ja bezpłatnie pobierać. Wydawnictwo staje się impulsem dla szkół, zachętą do organizacji kampanii. Na tym portalu (w zakładkach „chleb” i „Fundacja”) znajdziecie także Państwo artykuły nt. tegorocznej kampanii oraz dotyczące zdrowego stylu życia i inne. Proszę sobie ściągać te materiały i korzystać – z podaniem źródła pochodzenia.

Zawierają one pakiet wiedzy na temat chleba: jak powstaje, ile osób przy nim pracuje (od ziarenka do bochenka), jakie mamy typy, dlaczego chleb na zakwasie jest zdrowy, po czym możemy poznać, że dany chleb jest wytworzony na zakwasie. Czytelnicy otrzymują informację o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba, dlaczego trzeba go jeść i dlaczego powinniśmy wybierać chleb na zakwasie, z żytniej mąki, a także o zdrowotnych właściwościach błonnika. Poinformowani są także o dobrodziejstwach zakwasu chlebowego oraz procesu fermentacji, w jaki sposób powinniśmy wybierać chleb i czytać etykietki. Podkreślone zostały walory żywności naturalnej oraz wskazano na minusy żywności przemysłowej, zostało wyjaśnione, dlaczego powinniśmy popierać żywność tradycyjną.

Do wielu szkół Fundacja dociera poprzez szkoły rolnicze. Dzięki przychylności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu podlegają szkoły rolnicze

Nawiązaliśmy współpracę także ze szkołami promującymi zdrowie. Kampanię promowaliśmy także w prasie, na imprezach, i na stronie Fundacji. W efekcie mieliśmy sporo indywidualnych zgłoszeń po materiały i informacje.

W tym roku również mamy patronaty MEN i MRiRW.

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji „Tygodniu dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. Zapraszamy zarówno te placówki, które już brały udział w kampanii oraz wszystkie pozostałe. W tej edycji zapraszamy do aktywnego udziału także osoby w wieku 50+.

Naszym pragnieniem jest, aby kampania motywowała nauczycieli do tworzenia scenariuszy lekcji o chlebie, zdrowym stylu życia itd., programów, podejmowania różnego typu działań. Dzięki kampanii następuje wzmocnienie więzi społecznych: zachęcamy szkoły do współpracy ze środowiskiem – rodzicami, piekarzami, organizacjami pozarządowymi. W 2009 roku otrzymaliśmy informacje, że odbyło się wspólne pieczenie chleba, wizyta w piekarni, organizacja spotkania dla najbliższego środowiska itp. Kampania pobudziła do aktywności szkół, zmobilizowała do działania na rzecz dobrego chleba. Relacje z kampanii w są także pełne inicjatyw, pomysłów, zaangażowania i serca pedagogów. Dziękujemy wszystkim za pracę, trud, pasje i zachęcamy do takiej aktywności również w tym roku.

W sumie Fundacja otrzymała bardzo dużo sprawozdań i raportów z realizacji kampanii: e-maile, listy tradycyjne, płyty CD z zapisem działań, prezentacjami, a także scenariusze lekcji, ulotki, prace plastyczne, fotografie, będące pokłosiem przeprowadzonego projektu. Uczestnicy kampanii przysyłali wyrazy uznania, poparcia, pochwał za pomysł, składali deklaracje, że kampania będzie kontynuowana.

Na podstawie nadesłanych materiałów przygotowujemy kolejne edycje „Raportu” o podejmowanych w ramach „Tygodnia” działaniach, inicjatywach, przedsięwzięciach. Jesteśmy pełni uznania, wielu materiałów nie da się przeczytać bez wzruszeń, więc wzruszamy się i czytamy...

Bardzo liczymy na to, że przygotowane przez nas materiały pomocnicze zmobilizują szkoły do udziału w kampanii. Przypominamy, że wszystkich odsyłamy na naszą stronę: www.rakiel-czarnecka.pl.

Warto dodać, że „Tydzień” jest kontynuacją starań i działań Fundacji Dobre Życie. Kampanię na rzecz dobrego chleba rozpoczęliśmy pod koniec 2006 roku.

Do aktywności zainspirowała nas działalność i praca profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej, emerytowanego naukowca Politechniki Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię Fundacja zainaugurowała konferencją pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”, która odbyła się w Warszawie, 13 stycznia 2007 roku, pod patronatem i z udziałem marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika. Udział wzięło 200 osób: naukowcy, przedstawiciele organizacji piekarzy, dziennikarze. Relacja prasowa z konferencji została wyemitowana w TVP3, ukazało się wiele artykułów w prasie i w rozgłośniach radiowych.

Fundacja we współpracy z panią profesor Magdaleną Włodarczyk-Kierczyńską opracowała „Dezyderaty”, dotyczące chleba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra Soplińskiego, który przedstawił je Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Pod koniec czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem chleba wspomnianej Podkomisji Zdrowia. Aktualnie Fundacja Dobre Życie, we współpracy ze specjalistami, parlamentarzystami i przedstawicielami rządu pracuje nad ustanowieniem przepisów, które stanowiłyby o zwiększeniu produkcji chleba na zakwasie.

Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem w sprawie chleba.

W 2009 roku, kiedy Fundacja po raz pierwszy zorganizowała „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” do kilkudziesięciu redakcji zostały wysłane artykuły o chlebie. Część z nich zamieściła lub wyemitowała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka we współpracy z piekarzami warszawskimi promowała m.in. podczas kilku kolejnych festynów w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”.

Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fundacja przeprowadziła w październiku 2007 oraz w 2008 roku - podczas „Święta Chleba” w Warszawie oraz w maju 2008 roku podczas Juwenaliów na SGGW. Potem jeszcze kilka razy promowaliśmy idee chleba na zakwasie – a to rozdając ulotki, a to częstując chlebem.

Kolejne „chlebowe” przedsięwzięcie to szkolenia dla piekarzy (listopad 2008) oraz organizacja konferencji prasowej. W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy z Mazowsza. Podczas konferencji prasowej lekarze, profesor farmacji, piekarz z Cechu Piekarzy w Warszawie oraz profesor biotechnologii i wiceprezes Fundacji Dobre Życie przekazali dziennikarzom wiedzę o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie, o prowadzonej od dwóch lat kampanii na rzecz dobrego chleba, jednocześnie zachęcając do udziału w niej. Do ponad 700 redakcji i dziennikarzy został wysłany pakiet informacji o chlebie na zakwasie.

Po konferencji zostało wyemitowanych kilka audycji radiowych, ukazały się artykuły w gazetach, na portalach internetowych, a także programy w telewizji.

Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych.

Po ośmiu latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdzamy, że mamy duży wpływ na to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o jakości chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas do powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają się ze społecznym zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze dostrzegają rosnące zainteresowane chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces. Zamierzamy dalej iść tą drogą, ubogaconą o zasady zdrowego stylu życia.

Dodajmy, że od przeszło ośmiu lat Fundacja podejmuje próby wdrożenia przepisów, które zachęcałyby piekarzy do pieczenia chleba na zakwasie.

Inicjując szóstą już edycję „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia” Fundacja zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby kampania, organizowana dużym nakładem pracy wolontariackiej – zdobyła ich poparcie. Aby „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” stał się bliski nam wszystkim i przybrał rozmach podobny do „Sprzątania świata”.

Nadszedł czas „Sprzątania talerzy” – z tych produktów, które nie są przyjazne dla naszego zdrowia oraz realizowania zasad zdrowego stylu życia.

Zarząd Fundacji Dobre Życie

Profesor Alicja Zobel, prezes Fundacji Dobre Życie

Profesor Mieczysław Kuraś, prokurent

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes, kreatorka i organizatorka kampanii

Adres: Fundacja Dobre Życie

ul. Na Uboczu 20/44

02-791 Warszawa

e-mail: poczta@rakiel-czarnecka.pl

tel. 609 68 77 71

www.rakiel-czarnecka.pl

PS. Czekamy na e-maile, listy, zdjęcia, sprawozdania i Państwa przemyślenia. Będziemy też wdzięczni za uwagi, opinie dotyczące kampanii. Piszcie do nas, będziemy czytać i zbierać siły do kolejnych kampanii.


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.