STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Stop dla GMO

 

Identyfikuję się z organizacjami walczącymi przeciwko GMO w Polsce. Oto treść apelu, jaki przysłali do mnie autorzy protestu:

„W roku 2008 roku w Polsce było 3000 ha nielegalnych upraw kukurydzy GMO MON 810 i pomimo raportu NIK rząd nic nie zrobił. Rząd obiecuje Polskę wolną od GMO ale nie realizuje tego w praktyce. Ekologom pozostały akcje obywatelskie, których celem jest wprowadzenie jasnego i całkowitego zakazu na GMO w Polsce podobnie jak zrobiły to inne kraje (w trybie pilnym zakazu uprawy kukurydzy MON810).

Zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych urasta do rangi obrony Polskiej
Racji Stanu.

więcej ...


Ty i środowisko naturalne

Jesteśmy cząstką środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Niestety często o tym zapominamy i niszczymy swoje otoczenie. Tymczasem środowisko naturalne wpływa na nasze życie i zdrowie. A oto trzy przykłady potwierdzające, te słowa: Szacuje się, że rocznie na Ziemi umiera przedwcześnie 3 mln osób, które żyłyby, gdyby oddychały mniej skażonym powietrzem. Coraz więcej osób ma utrudniony dostęp do wody; codziennie umiera na świecie 34 tys. osób z braku dostępu do zdrowej wody (podczas gdy coraz więcej jest takich, którzy zużywają go w nadmiarze).

więcej ...
więcej ...


GNÓJ NA POMORZU, SMRÓD W KOPENHADZE

Zbiorniki z gnojowicą na Pomorzu wywołały polityczną burzę. Troje ministrów będzie się gęsto tłumaczyć w parlamencie. Tyle że nie w Polsce - w Danii - tak pisał Marcin Fabjański w jednym z numerów "Polityki", która ukazała się w styczniu 2006 roku...

więcej ...


Biopaliwa/opłacalność inwestycji w ochronę środowiska

BORDEAUX - French Farm Minister Dominique Bussereau said on Wednesday the government's new biofuel output targets would propel France to be Europe's leading producer by 2010.

więcej ...


Polacy wciąż niewiele wiedzą

Polacy wciąż niewiele wiedzą o stanie środowiska naturalnego, w którym żyją. Polacy nie znają zasad kształtowania i ochrony środowiska. Nie stosują ich w życiu codziennym, nie angażują się samodzielnie w działania zmierzające do poprawy stanu ich otoczenia. Spośród 25 krajów Unii Europejskiej Polacy w najmniejszym stopniu przyczyniają się osobiście do ochrony środowiska. Robi to zaledwie 2 na 10 osób. Pomimo świadomości, że powinniśmy stosować zasady ochrony środowiska na co dzień, w rzeczywistości tego nie czynimy.

więcej ...


Jeziora pamięci

Takich jezior na całym świecie jest 150. Są jak księgi czasu - na podstawie warstw osadów, które układały się przez dziesiątki stuleci na dnie akwenów uczeni potrafią odczytać przeszłość - jeziora i okolic. Nie naruszone przez wieki teraz są zagrożone - przez cywilizację i jej sprawcę - człowieka. W Prowincji Ontario w Kanadzie, w pobliżu Minden znajduje się Clear Lake Reserve, unikalny w świecie "naukowy poligon doświadczalny".

więcej ...


Lasy - o krok od klęski

Niewiele brakowało, żeby Lasy Państwowe znów dostały po kieszeni i to potężnie. Do Sejmu ma trafić projekt ustawy reprywatyzacyjnej, który zakłada rekompensaty dla osób, którym państwo bezprawnie zabrało po wojnie mienie. Ciężar sfinansowania tego przedsięwzięcia próbowano zrzucić między innymi na Lasy Państwowe.

więcej ...


Polskie lasy i leśnictwo w Europie

Jednym z ostatnich akcentów obchodzonego w roku 2004 jubileuszu 80-lecia Lasów Państwowych, była grudniowa sesja naukowa "Polskie lasy i leśnictwo w Europie" zorganizowana w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Grono leśników i naukowców z różnych dziedzin próbowało odpowiedzieć na pytanie - jak użytkując dobra przeznaczone dla jednych, nie uszczuplać dóbr, które są własnością wszystkich. Oraz kto, na czyj koszt i w jaki sposób ma chronić i rozwijać dobra publiczne w lasach prywatnych i państwowych.

więcej ...


Zagrożone łąki

Znikają łąki. Te półnaturalne zbiorowiska roślinne, pochodzenia antropogenicznego powstały w wyniku użytkowania człowieka, głównie koszenia i wypasu zwierząt. Ich skład gatunkowy zależy od warunków siedliskowych, takich jak klimat, wilgotność, rodzaj gleby.

więcej ...


Śmieć - dowód na istnienie człowieka?

Środowisko naturalne pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna, w której substancje znajdują się w stałym biologicznym obiegu. Wszystko, co natura wytworzy, może następnie rozłożyć na proste substancje, które z kolei służą znów jako surowce do nowych procesów wytwórczych. Odwiecznym wrogiem tej doskonałości jest człowiek. Od zarania próbował ujarzmić środowisko.

więcej ...


Ostoja nietoperzy

W podziemiach MRU znajduje się największa w Polsce i Europie zimowa kolonia nietoperzy, licząca około 25 tys. osobników. Ssaki zlatują się tutaj z obszaru środkowoeuropejskich nizin.

więcej ...


Salon Polski w Tatrach - Festyn Kultury Góralskiej

Piętnaście wydarzeń w trzy dni. Esencja treści, klimatów, niepowtarzalnej atmosfery. Wszyscy w skupieniu słuchają, wypatrują słów jak dawno widzianego gościa. Krajobrazy zapamiętane z przeszłości i zupełnie nowe, odnalezione podczas wspólnego wsłuchiwania się we wspaniałe opowieści uczestników kolejnego Salonu Polskiego.

więcej ...


Przemysłowa presja

Wokół Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe atmosfera się zagęszcza. Pod adresem leśników padają oskarżenia o sabotaż, niczym w latach 50.... A to dlatego, że bronią lasów przed nadmierną eksploatacją. Problem dotyczy nas wszystkich, gdyż las jest dobrem ogólnonarodowym, przynależnym każdemu Polakowi.

więcej ...


Bez bagna żyć się nie da...

Mokradła to wszelkie ekosystemy wodne i ziemnowodne. Ich cechą wspólną jest stałe lub okresowe przesycenie wodą podłoża, występowanie roślin wodnolubnych (hydrofitów) lub specyficznej gleby. Klasyfikacja mokradeł obejmuje zbiorniki wodne (jeziora, stawy, zbiorniki zaporowe), cieki (źródła, potoki, rzeki, estuaria, kanały i rowy melioracyjne), bagna (wysokie, przejściowe i niskie, mułowiska, namuliska, pomokliska).

więcej ...Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.