STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

How toxic is your bathroom?

Be warned: your daily beauty regime could be taking years off your life. Pat Thomas reports on the chemical timebomb in your cosmetics cabinet

więcej ...


Pokolenie X

POKOLENIE X - dzieci często bardziej skażone przez chemikalia niż ich rodzice (2005-10-07)

więcej ...


Cleaning chemicals 'reach baby'

Some of the chemicals are found in cleaning products Chemicals found in perfumes and cleaning products can cross the placenta and reach the baby in the womb, research shows. Tests of umbilical cord blood shows many chemicals, ranging from those used to make plastics and artificial musks, are present.

więcej ...


Jak możemy zwalczyć otyłość?

Rozmowa z profesor AlfredĄ Padzik-Graczyk Profesor dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk jest kierownikiem Pracowni Biochemii i Spektoskopii Instytutu Optoelektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzisiejsza rozmowa jest początkiem cyklu.

więcej ...


Sami dbają o własne zdrowie

Ogrom informacji, które wciąż musimy przetrawiać prowadzi do tego, że nie sposób już wszystkiego przeczytać. Dlatego potrzebne są rozmowy, wykłady, konferencje - pozwalają one na przekazanie w stosunkowo syntetycznej formie wielu pouczających treści. Wychodząc z tego założenia profesor Alicja Zobel, biochemik, od lat wykładająca na kanadyjskich i amerykańskich uniwersytetach, podczas swoich pobytów w Polsce spotyka się z ludźmi z różnych środowisk i stara się przekazać im wiedzę na temat żywienia.

więcej ...


Sam zadbaj o siebie - radzi profesor Alicja Zobel

Coraz częściej w wysoko rozwiniętych krajach mówi się o dobrostanie, czyli o życiu w dobrym zdrowiu. Na świecie jakość życia ocenia się poprzez obliczanie oczekiwanej liczby lat, w których człowiek żyje w zdrowiu. Według docelowego modelu Światowej Organizacji Zdrowia w 2000 roku było to 74,5 roku. Polakom do tego modelu brakuje 8,3 lat.

więcej ...


Ekopsychologia, czyli próba uleczenia więzi

W październiku 2004 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska”. Konferencję zorganizował Uniwersytet Jagielloński oraz Stowarzyszenie Ekopsychologia*. Podczas sesji psychologicznej mówiono o znaczeniu więzi człowieka z naturą, formowaniu się postaw wobec otoczenia, o stanowisku psychologii wobec wyzwań stylu życia i zagrożeń środowiska. Powtarzano, że sama informacja o zagrożeniach ekologicznych nie wystarczy, trzeba zmienić postawy.

więcej ...


Zmniejsz swoje własne ryzyko

Wprawdzie niebezpieczeństwa, jakie grożą nam ze strony związków chemicznych w naszym codziennym życiu są realne, jednak nigdy nie jest za późno, aby walczyć z tym problemem. Co może zrobić każdy z nas, aby zmniejszyć swoje własne ryzyko?

więcej ...


Czym się trujemy?

Badane przez naukowców chemiczne substancje, szkodliwe dla żywych organizmów należą do następujących grup:

więcej ...


Chemia w organizmach zwierząt

Prawie każde zwierzę na Ziemi poddane jest działaniu różnorodnych chemikaliów wytworzonych przez przemysł Z badań naukowych dotyczących wpływu związków chemicznych na zwierzęta wyłania się bardzo niepokojący obraz, który burzy beztroskie przekonanie o nieszkodliwości chemikaliów. Wiadomo o następujących skutkach oddziaływania środków chemicznych na zwierzęta:

więcej ...


Chemiczny koktail we krwi

Każdy z nas może mieć w swoim organizmie przynajmniej kilkadziesiąt toksycznych związków chemicznych - wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF.

więcej ...


REACH– szansa na zdrowszą przyszłość dla człowieka i przyrody

Zarówno my, ludzie, jak i cała przyroda ożywiona i nieożywiona, wszyscy jesteśmy poddani działaniu mieszanki stworzonych przez człowieka związków chemicznych, znajdują się one w naszych organizmach i zaburzają ich metabolizm, powodują zanieczyszczenie gleby, kruszenie skał, niszczą ziemską atmosferę.

więcej ...


Żyjemy w zdrowiu krócej niż inni

Od jakości wody, powietrza, gleby, żywności zależy nasze zdrowie. Środowisko wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, decyduje o naszym samopoczuciu, determinuje stan psychiki. Nikogo nie trzeba przekonywać, że człowiek najlepiej wypoczywa na łonie natury, wśród czystych naturalnych łąk, lasów, pól i jezior. Nic tak kojąco nie nastraja jak spokojny wypoczynek nad wodą, relaks przy zbieraniu grzybów w lesie czy wędrówki szlakami górskimi.

więcej ...Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.