STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Pokolenie X

POKOLENIE X - dzieci często bardziej skażone przez chemikalia niż ich rodzice (2005-10-07)


We krwi uczestników ogólnoeuropejskiego badania rodzin przeprowadzonego na zlecenie WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej, znaleziono w sumie aż 73 szkodliwe substancje chemiczne produkowane przez człowieka. W badaniu wzięło udział 13 rodzin z 12 krajów Europy, w tym rodzina pani Ewy Sieniarskiej z Warszawy. Już na początku października pani Ewa wraz z córką pojedzie do Brukseli, aby spotkać się polskimi europarlamentarzystami, gdzie podzieli się z nimi swoimi wrażeniami z badania oraz przedyskutuje, w jaki sposób zamierzają chronić nasze zdrowie przed wpływem szkodliwych chemikaliów. Ogólnoeuropejskie badanie rodzin, przeprowadzone w ramach kampanii Detox, to kolejna próba pokazania i uświadomienia społeczeństwu oraz eurodeputowanym, jak bardzo na skutek braku odpowiedniej kontroli jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych, i jak bardzo potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Dlatego ogromną szansą dla nas, a przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, jest przygotowywane właśnie w Parlamencie Europejskim rozporządzenie REACH. Kampania Detox ma na celu przekonać decydentów, aby głosowali za przyjęciem tego rozporządzenie w takiej formie, która w pełni zabezpieczy nasze zdrowie i środowisko. Zainteresowanie Polaków akcją jest bardzo duże. Ze stron stworzonego przez WWF specjalnego serwisu internetowego do polskich eurodeputowanych trafiło już prawie 70 000 maili z apelem o mocny REACH. Wsparcie dla kampanii wyrażają nie tylko osoby indywidualne, ale również instytucje. Taką deklarację złożyło m.in. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i duże koncerny, jak H&M, Marks&Spencers czy Elektrolux. Rodzina Pani Ewy Sieniarskiej, w imieniu innych polskich rodzin, będzie przekonywać polskich europarlamentarzystów do kierowania się przy głosowaniu nad REACH bezpieczeństwem ludzi i środowiska. Pani Ewa ma do tego szczególne prawo, ponieważ przekonała się, ile groźnych chemikaliów przeniknęło do krwi jej samej, a także jej matki i dziecka. Rezultaty badania potwierdzają wyniki z poprzednich badań WWF, w których brali udział członkowie Parlamentu Europejskiego, europejscy Ministrowie Zdrowia i Środowiska, naukowcy oraz znani ludzie ze świata mediów i kultury (m.in. Maciej Orłoś, Krzysztof Hołowczyc, Reni Jusis i Piotr Najsztub). Tym razem po raz pierwszy zbadana została krew pochodząca od trzypokoleniowych rodzin, co pozwoliło określić, jak kształtuje się zanieczyszczenie organizmów chemikaliami u przedstawicieli różnych pokoleń. Próbki krwi rodzin były testowane na obecność 107 związków, z 5 grup*, które są trwałe (ich rozpad trwa bardzo długo), kumulują się w organizmach ż! ywych i/lub zakłócają pracę hormonów dokrewnych. Niektóre z analizowanych substancji, np. chemikalia jak DDT czy PCB, to związki, których stosowanie zostało zakazane wiele lat temu. Wyniki pokazały, że każdy uczestnik badań jest skażony przez przynajmniej 18 różnych syntetycznych substancji chemicznych. Największą liczbę związków wykryto w grupie pokoleniowej Babć (w sumie 63 substancje). Jednak najmłodsze pokolenie miało więcej chemikaliów w swojej krwi (59) niż ich Matki (49), a niektóre z nich występowały w pokoleniu Dzieci w największych stężeniach. ”Szokujące jest odkrycie, że toksyczne chemikalia stosowane w produktach codziennego użytku zatruwają krew naszych dzieci” – mówi Ireneusz Chojnacki Dyrektor WWF Polska. „Ile jeszcze potrzebujemy dowodów , aby przemysł chemiczny i politycy Unii Europejskiej przyjęli do wiadomości fakt, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio kontrolować wykorzystania niebezpiecznych chemikaliów? Obecny projekt rozporządzenie REACH jest mocno atakowany przez przemysł chemiczny, a decydenci w Parlamencie Europejskim, ignorując spoczywającą na nich odpowiedzialność za ochronę zdrowia społecznego, pozwalają, aby to właśnie przemysł miał decydujące zdanie o kształcie tego nowego prawa”. Co ciekawe, jeśli chodzi o stare związki jak pestycydy chloroorganiczne czy polichlorowane bifenyle najbardziej skażona była grupa pokoleniowa Babć. Natomiast najmłodsze pokolenie było bardziej skażone niż Matki i Babcie przez nowe chemikalia z grupy sztuczne piżma (perfumy), perfluorowane związki alifatyczne (patelnie teflonowe, odzież wodoodporna, opakowania na pizze lub frytki) czy bromoorganiczne substancje uniepalniające (komputery, telewizory, czy impregnaty dywanów i tapicerek). Bromoorganiczna substancja uniepalniająca TBBP-A, stosowana w sprzęcie elektronicznym, została znaleziona u 18 uczestników badania (3 u Babć, 7 u Matek i 8 u Dzieci). Największe stężenia tego związku wykryto w pokoleniu Dzieci. Podobnie było z chemikaliami z grupy PBDE, z 31 badanych najwięcej, bo aż 17, znaleziono u Dzieci (10 u Babć, 8 u Matek). Także u jednego z dzieci znaleziono najwyższe z całego badania stężenie Bisfenolu A, substancji imitującej działanie hormonów płciowych, a stosowanej przy produkcji plastikowych butelek czy płyt CD. Polska rodzina w porównaniu do wyników pozostałych uczestników badania miała w swojej krwi najmniejszą liczbę związków. W próbkach Babci, Matki i Córki znaleziono odpowiednio 25, 28 i 19 substancji. W porównaniu z innymi osobami z tego samego pokolenia liczba znalezionych związków jest najniższa u Babci i Córki, a u Matki jest poniżej wartości środkowej z badania (29). Jednak w przypadku takich chemikaliów jak DDT (grupa pestycydów chloroorganicznych) i PCB (polichlorowane bifenyle), czyli substancji wycofanych ponad 30 lat temu, ze względu na ich niebezpieczne właściwości, polska rodzina jest skażona w większym stopniu, niż pozostałe osoby biorące udział w badaniu. We krwi Babci, Matki i Córki z Polski znaleziono pestycydy chloroorganiczne w stężeniu najwyższym spośród wszystkich badanych. Z drugiej strony nasza rodzina jest znacznie mniej skażona przez nowe chemikalia jak PBDE (bromoorganiczne substancje uniepalniające), PFC (perfluorowane związki alifatyczne), triclosan i sztuczne piżma. Podobnie jak w innych rodzinach to najmłodsza jej przedstawicielka jest najbardziej skażona przez te substancje. „Wszystkie byłyśmy bardzo wstrząśnięte wynikami badania” – mówi Ewa Sieniarska. „Nie spodziewałyśmy się, że aż tyle syntetycznych substancji znajdzie się w naszych ciałach. Pierwsza myśl to zmiana sposobu życia, precz ! z komputerem, telewizorem, ciągłe wietrzenie. Później dopiero przychodzi opamiętanie, że to nie tędy droga, że takie działanie mogą jedynie w małym stopniu ograniczyć nasze narażenie na szkodliwe chemikalia. Tu potrzebna jest odpowiedzialność producentów, którzy bez skrupułów narażają nas na kontakt z wieloma często bardzo szkodliwymi chemikaliami”. Wyniki badania są szczególnie niepokojące, ponieważ większość z badanych związków jest bardzo trwałych, powoli ulega rozpadowi i kumuluje się w naszych organizmach. Fakt, że polska rodzina jest skażona przez nowe chemikalia w mniejszym stopniu niż inni uczestnicy badania potwierdza potrzebę jak najszybszego wprowadzenia mocnej legislacji REACH. To nowe prawo jest naszą ogromna szansą na przyszłość bez toksycznych chemikaliów i ochronę naszych organizmów przed ich kumulacją i szkodliwym wpływem na zdrowie. Specjalne podziękowania dla firm partnerskich firmy przewozowej DHL i sieci Klinik Medycznych LUX MED, bez zaangażowania których nie byłaby możliwa realizacja tej akcji w Polsce. __________ Przedruk za http://www.wwf.pl _______________________________________________ zm@zm.org.pl mailing list http://www.zm.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/zm
Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.