STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Woda darem natury

Cały świat musi nauczyć się racjonalnie gospodarować. Dzisiejszy świat w dużym stopniu marnuje lub nieefektywnie wykorzystuje słodką wodę, a tempo odtwarzania zasobów przez naturę nie nadąża za rosnącym popytem.


W 2000 roku, podczas Milenijnego Szczytu Narodów Zjednoczonych, 147 przywódców zobowiązało się do zmniejszenia o połowę - do 2015 roku - odsetka ludzi na świecie, którzy nie mają dostępu do nieskażonej, pitnej wody lub nie mają środków, by się w nią zaopatrzyć. Pokrewny cel, czyli zmniejszenie o połowę - do 2015 roku - odsetka ludzi na świcie, którzy nie mają dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych, uzgodnili uczestnicy Światowego Szczytu na temat Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Johannesburgu na przełomie sierpnia i września 2002 roku. "Jeśli nie uda nam się osiągnąć tych celów, musimy liczyć się z tak poważnymi skutkami jak występowanie i rozprzestrzenianie się śmiertelnych chorób, postępujące zniszczenie środowiska naturalnego na całym świecie oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego o stabilności jako takiej." - czytamy w przesłaniu Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, który pisze dalej: "I chociaż problemy dotyczące słodkiej wody występują najostrzej w krajach rozwijających się, to ryzyko jej niedoboru rysuje się także przed krajami rozwiniętymi". Musimy lepiej gospodarować zasobami słodkiej wody. Świat potrzebuje bardziej wydajnych metod nawadniania, o wiele bardziej przyjaznych dla środowiska metod uprawy roślin i produkcji przemysłowej, i nowych inwestycji w sferze infrastruktury i usług związanych z gospodarką wodną. Musimy też uwolnić kobiety i dziewczęta od codziennych, długich wędrówek w poszukiwaniu wody. Ten czas i wysiłek powinny one przeznaczyć na naukę i budowanie lepszych warunków życia dla siebie, swoich rodzin i lokalnych społeczności. Międzynarodowy Rok Słodkiej Wody* powinien skupić uwagę opinii światowej na tych celach poprzez uświadamianie, wypracowywanie nowych koncepcji i strategii oraz wspieranie uczestnictwa, partnerskiej współpracy i pokojowego dialogu. Połączmy więc nasze wysiłki. Wykorzystajmy wiedzę i technologie, jakimi dysponujemy. I zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by chronić drogocenne zasoby słodkiej wody na świecie. Są one bowiem dla ludzkości kołem ratunkowym, które zapewni jej przetrwanie i zrównoważony rozwój w XXI wieku". Rok 2003 obchodzono jako Międzynarodowy Rok Słodkiej Wody. Rezolucje w tej sprawie, na wniosek rządu Tadżykistanu ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywę Tadżykistanu poparło 148 państw, w tym Polska. Celem Międzynarodowego Roku Słodkiej Wody było zwrócenie uwagi na znaczenie wody dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich oraz świata, w którym żyjemy. Woda jest niezbędna dla zdrowia i produkcji żywności, dla zachowania ekosystemu oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego. Międzynarodowy Rok Wody zachęcał do podjęcia działań na szczeblu lokalnym, narodowym, regionalnym i międzynarodowym. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych Polski, dbałość o jakość wody pitnej zaopatrzenie w nią ludności, jest jednym z priorytetów polskiej polityki wewnętrznej, spójnej także ze strategią światową, w tym wyznaczonymi przez ONZ Milenijnymi Celami Rozwoju. W Polsce pod hasłem "Rok Słodkiej Wody" opracowywano materiały, organizowano tematyczne konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, akcje, cykle spotkań. Zrealizowano wiele inicjatyw dotyczących promowania poszanowania wody i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.