STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

15 maja Dniem Polskiej Niezapominajki!

Przede wszystkim przypomnijmy: Pomysł Święta Polskiej Niezapominajki powstał w 2002 roku przy okazji kolejnych Walentynek. Redaktor Andrzej Zalewski z Eko-Radia radiowej "Jedynki" zapytał słuchaczy, czy zamiast ekscytować się świętem obcym dla nas kulturowo, nie warto pomyśleć o skromnym kwiatku z naszych łąk, jako o symbolu rodzimego święta.


Niezapominajki to kwiaty, które zawsze kojarzyły się z polskim krajobrazem, były uwieczniane w polskiej poezji, by wspomnieć chociaż "Kwiaty Polskie" Juliana Tuwima. Niezapominajka może być znakiem naszej kultury. Może stać się symbolem bogatej polskiej przyrody, polskich lasów, bagien, uroczysk i źródeł czystej wody. Okazało się, że propozycja redaktora Andrzeja Zalewskiego spotkała się z wielkim odzewem słuchaczy z całej Polski i w ciągu trzech lat redakcje - radiowej Jedynki, jak również nasza - "Przyrody Polskiej" - otrzymały setki listów popierających inicjatywę. Redaktor Andrzej Zalewski zainicjował powołanie Kapituły Polskiej Niezapominajki. W jej skład weszli: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski; Jego Magnificencja rektor SGGW w Warszawie prof. dr inż. Tomasz Borecki; leśnik, wykładowca SGGW w katedrze ochrony lasu i ekologii, sekretarz V Wydziału PAN, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody - prof. dr inż. Andrzej Grzywacz; przewodniczący Rady Polskich Ogrodów Botanicznych, dyrektor Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie k. Warszawy doc. dr inż. Jerzy T. Puchalski; inż. Lucjan Kurowski z Końskowoli pod Puławami, szkółkarz i prezes Związku Szkółkarzy Polskich; prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Władysław Skalny; redaktor naczelna Wydawnictwa LOP i "Przyrody Polskiej" Walentyna Rakiel-Czarnecka; przewodniczącym Kapituły został redaktor Eko-Radia Andrzej Zalewski. Kapituła opracowała "Manifest Polskiej Niezapominajki", precyzujący ideę Polskiej Niezapominajki wraz z sugestiami jak obchodzić to święto. Dzięki tym sugestiom zaczęły powstawać kluby szkół parkowych, w wielu miejscowościach zakwitły tysiące niezapominajek, ten skromny kwiatek przyczynił się do integracji lokalnych społeczności, dzięki niezapominajkowej idei sprzątano lasy, sadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Niezapominajka, dzięki swojej wymowie ma szanse stać się Przypominajką, przypominającą o ważnych sprawach: o czystości wody, gleby, atmosfery, o potrzebie zachowania różnorodności biologicznej, zachowania naszego "zielonego serca przyrody". Niezapominajka wreszcie jest elementem budowania własnej tożsamości: nie zapomnij o miejscu, w którym żyjesz, o tradycji, bliskich, o małej ojczyźnie, o swoich korzeniach i kulturowym dorobku, Z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody niezapominajka patronuje tworzeniu klubu szkół parkowych w miejscowościach, gdzie znajdują się parki podworskie, albo niezabudowane obszary, na których można posadzić drzewa i krzewy; tworzeniu klubów szkół z ogrodem; znajdowaniu miejsc, na których lokalna społeczność może wspólnie spędzać wolny czas; prowadzeniu "ekologicznego przeglądu" miejscowości. Organizacji niezapominajkowych spotkań oraz podejmowaniu działań, zmierzających do poprawienia stanu środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Idea Polskiej Niezapominajki upowszechnia się coraz bardziej, powoli staje się znakiem jakości naszej kultury ekologicznej i narodowego przywiązania do unikalnych w Europie polskich krajobrazów oraz całego dziedzictwa narodowego. Logo Niezapominajki patronuje całorocznej działalności na rzecz ochrony przyrody. Dzisiaj o Polskiej Niezapominajce można usłyszeć nie tylko w Eko-Radiu, można o niej przeczytać w pismach związanych z ekologią i przyrodą; w Internecie "niezapominajkową" stronę prowadzi "Gazeta Wyborcza". Walentyna Rakiel-Czarnecka Niezapominajka Nie zapomnij - zwyczaj nowy. Nie zapomnij - w czas majowy. Nie zapomnij - piętnastego. nie zapomnij - graj kolego! Nowa bowiem ta zabawa Ma w błękicie swoje prawaĽ, Nie odrzuca zielonego, Ma też miejsce dla żółtego. Już ruszyła ta machina I w napięciu wszystkich trzyma: Czy się uda? Czy wytrzyma? Czy zdobędzie święta prymat? Na południu, gdzieś w Opolu, Harcerz szuka kwiatków w polu. Na północy Juchy Stare Na niebiesko są ubrane. To nie kawał, że w Wąchocku Zakochani w żabim oczku Na magistrat się szykują I na blue go przemalują. I śpiewacy operowi Są do drogi już gotowi. Jadą w Góry Świętokrzyskie; Rozśpiewają szkoły wszystkie. Za operą Radio EKO W podróż uda się daleka. Myślę - z jasnej to przyczyny Radio sercem tej machiny. Drogi Panie Redaktorze! Niech Ci niebo dopomoże I błękitu moc pokaże, I promyki ześle w darze. Będzie sukces, to nie bajki- To DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI. Chociaż lubię Walentego, Maj mi bliższy od lutego. Zofia Tyszkiewicz Stara Miłosna 14 maja 2002 r. Tekst ten ukazał się w miesięczniku LOP "Przyroda Polska" w maju 2004 roku


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.