STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Regulamin Kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2022”

1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płacą organizatorom, organizator nie płaci za udział uczestnikom. 2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną i konsumencką. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu. 3. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj. 5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna. 6. Głównym adresatem kampanii są szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz seniorzy. 7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 października 2022 roku. 8. W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała pięć raportów/poradników o kampanii. Zainteresowani mogą je bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Dobre Życie (8. www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce multimedia). Jedynym warunkiem korzystania jest podawanie źródła pochodzenia materiałów oraz organizatora kampanii. 9. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto przyśle zgłoszenie i zrealizuje co najmniej jedno działanie związane z ideą kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ścienną, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lekcję, wykład, na temat chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi przegląd szkolnego sklepiku, wyda ulotkę, zorganizuje konkurs, przedstawienie itp. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można szukać w w/w książkach, a także na niniejszej stronie internetowej. Prosimy o włączanie do swoich działań również seniorów. O zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii. 10. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. Zebrane materiały posłużą do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej książki, która jest pomocą dydaktyczną dla uczestników projektu. 11. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych treści. I tak, oprócz artykułów dotyczących chleba w kolejnych wydawnictwach umieściliśmy informacje o produktach zbożowych, zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia. Jak piszemy sprawozdania z kampanii – bardzo ważna informacja Organizatorom bardzo zależy, aby mieć na bieżąco informacje od szkół, które zdecydują się wziąć udział w kampanii.


Prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie do Fundacji Dobre Życie: Zgłoszenia udziału w kampanii. Informację przysyłamy e-mailem na adres: poczta@rakiel-czarnecka.pl. Proszę podać nazwę i adres szkoły, z województwem włącznie, planowane działania, kontakt z koordynatorem itp. Drogą elektroniczną możecie też Państwo zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadczeniem, refleksjami. Czekamy na Państwa e-maile. B. Relacji z kampanii, organizowanej w Państwa szkole, raportów, sprawozdań, scenariuszy lekcji, a także prezentacji, fotografii i filmów. Proszę o przesyłanie relacji „zwykłą” pocztą na adres: Fundacja Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa. Do koperty prosimy włożyć wydruk sprawozdania oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną tekstu oraz zdjęciami wysokiej rozdzielczości (około i powyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się do druku). Prosimy o przeprowadzenie selekcji zdjęć i nadsyłanie do 5 fotografii, nie więcej. Uwaga: Relacje prosimy przysyłać zwykłą pocztą, drogą elektroniczną przysyłacie tylko informację o udziale w kampanii i wyjątkowo zdjęcia. Jeżeli opracujecie Państwo sami relację graficzną, prosimy o wydruk takiej relacji oraz o dołączenie na płycie CD użytych zdjęć, gdyż te, umieszczone w pliku wordowskim nie nadają się do druku. Czyli – wysyłacie do nas złożony przez Was tekst ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst w postaci cyfrowej, na płycie CD. Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły, imię patrona (jeśli jest), adres, z podaniem województwa włącznie, telefon, adres e-mailowy oraz strony internetowej placówki. Dane te podajemy w przygotowywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy je od Państwa, nie będziemy zmuszeni do poszukiwania namiarów, unikniemy także błędów. Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenie a następnie relację – otrzymają nasze Certyfikaty, potwierdzające udział w kampanii.


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.