STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Współtworzyłam fenomen Polskiej Niezapominajki

Pomysł Święta Polskiej Niezapominajki powstał w 2002 roku, przy okazji importowanych Walentynek. Ojcem chrzestnym jest Redaktor Andrzej Zalewski z Eko – Radia Radiowej Jedynki. Pan redaktor Dniem Polskiej Niezapominajki ustanowił 15 maja.

Kiedy zostałam redaktorem naczelnym „Przyrody Polskiej”, pan redaktor przyszedł do mnie i zaproponował, żebyśmy razem promowali idee Polskiej Niezapominajki.


Pierwszy artykuł ukazał się na łamach „Przyrody Polskiej” już wiosną 2002 roku. Wkrótce, z udziałem Ligi Ochrony Przyrody powołaliśmy Kapitułę polskiej Niezapominajki, zostałem jej członkiem, a potem autorką projektu ogólnopolskiej kampanii „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”.

Pan redaktor Zalewski zachęcał LOP, aby przyjęła idee i logo Niezapominajki. Wydarzenie miało miejsce podczas posiedzenia Zarządu Głównego LOP Zostało uwiecznione na załączonej fotografii, a także w protokole z obrad.

Od tej pory przyjaciele mówią do mnie „Niezabudka”.

Przyczyniłam się do zdefiniowania pojęcia Niezapominajka, razem z redaktorem Andrzejem Zalewskim tworzyłam założenia ruchu niezapominajkowego, promowałam „niebieskie idee”, kierowałam kampanią.

Moje działania w znacznym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia idei niezapominajkowych, projekt był realizowany w całym kraju, przeszkoliliśmy i zaraziliśmy bakcylem niebieskiego kwiatuszka bardzo dużo ludzi. Uczestniczyłam w szkoleniach, motywowałam, pobudzałam do działania. Dzięki panu redaktorowi, jego współpracownikom, a także mojej działalności powstał prawdziwy ruch niezapominajkowy.

Niezapominajka stała się symbolem naszej kultury ekologicznej, postawy wobec przyrody, zrównoważonego rozwoju, tradycji. Wywołuje pozytywne skojarzenia, przypomina o potrzebie zachowania czystości wód, powietrza, gleby, różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz własnej tożsamości.

Niezapominajkę zaadaptowało wiele środowisk, stała się kluczykiem do serc, wyzwoliła ogromny potencjał dobrej energii, podnosi poziom świadomości ekologicznej i przyrodniczej. Pod tym niebieskim sztandarem podejmowanych jest wiele przedsięwzięć służących środowiskom, regionom, Polsce. Niezapominajka pomaga przywracać ład ducha i ułatwia powrót do wartości, które zawsze obowiązywały, a o których w nawale obowiązków zapominamy.

Ruch niezapominajkowy to próba budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zróbmy coś dla swojego środowiska, otoczenia, swojej rodziny, siebie. Uczyńmy nasz świat bardziej znośnym i piękniejszym, zadbajmy o przyszłość tych, co przyjdą po nas – przypomina Niezapominajka.

 

 


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.