STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Klub Szkół Parkowych

Powstanie Klubu Szkół Parkowych zainicjowała Kapituła Polskiej Niezapominajki. Po to, aby klub zyskał status organizacji, rejestrujemy zgłoszenia od poszczególnych placówek i trwają prace nad regulaminem i emblematami potwierdzającymi przynależność.


W jakim celu tworzymy taki klub? Dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę, ile było w Polsce przed 1945 rokiem wiejskich parków. 60 lat temu wokół ponad 50 tys. dworów i pałaców pielęgnowano parki i ogrody. Siedziby ziemiańskie były projektowane często przez wybitnych architektów epoki. Wojna, parcelacje majątków, doprowadziły w konsekwencji do dewastacji większości tych obiektów. Wiele z nich zostało rozgrabionych do fundamentów, inne nieremontowane i niekonserwowane zamieniły się w ruiny, wiele z nich przeznaczono na magazyny i składy, w niektórych umieszczono ośrodki zdrowia i szkoły, i te choć nie wszystkie, przetrwały. W sumie pozostało zaledwie kilkanaście tysięcy obiektów o dużych wartościach architektonicznych i historycznych. Wiele z nich znajduje się w otoczeniu tego, co pozostało z dawnych założeń parkowych, i te w naszej niezapominajkowej akcji chcemy uchronić od zagłady, podjąć starania o przywrócenie im dawnej świetności. Najpierw jednak musimy zachęcić wszystkich do wzmocnienia Klubu, poszukać partnerów (bardzo angażuje się Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Lasy Państwowe) i sponsorów. Poruszyła nas historia mieszkańców i wyciętych dębów w podkołobrzeskiej wsi Kamica. Działka z dworkiem i 39 stuletnimi dębami, rosnącymi przy drodze, w samym środku wsi trafiła w prywatne ręce. Właściciel zdobył zgodę na przekwalifikowanie działki na rolno-leśną i wyciął 25 drzew. Mieszkańcy przeżyli szok, wyznaczyli dyżury i przez całą dobę pilnowali pozostałych dębów... To jest jeden z przykładów niszczenia polskich krajobrazów... Wracamy wprawdzie do zakładania parków i ogrodów w sprywatyzowanych posiadłościach, przy setkach domów, w rezydencjach, ale wciąż jest to kropla w morzu degradacji polskich krajobrazów. Chcemy już w szkołach zaszczepić szacunek dla parków i ogrodów, uświadomić, że stosunek do nich świadczy o naszej kulturze. Zależy nam bardzo na wprowadzeniu kultury pielęgnowania żywej przyrody wokół nas, poczynając od malutkiej grządki, po parki szkolne, gminne, osiedlowe. To wychowanie można zacząć od ozdabiania okien szkolnych zielenią, poprzez uprawianie ogrodów, ogródków, do pielęgnacji parków przy szkołach, gminach, osiedlach. Bardzo obiecująca jest inicjatywa szkół podstawowych - każde dziecko, które przychodzi do klasy I sadzi drzewko, krzew czy bylinę i przez cały czas nauki w tej szkole pielęgnuje swój "zielony skarb". Podobnie całe klasy, które w otoczeniu szkół poprowadzą pielęgnację i zakładanie parków, pójdą dalej w tym szczególnym "wychowaniu w zieleni". Trzeba wpajać umiejętności przeciwstawiania się powszechnemu dzisiaj niszczeniu wszystkiego, co żywe i zielone. Kiedy porównujemy zdjęcia lotnicze powierzchni Polski i krajów sąsiednich widzimy u nas szare, brudne rumowiska bez zieleni, a tam - ogrody jak marzenie. Czy nadal musimy żyć bez zieleni, która jest warunkiem naszego życia w zdrowiu? Listę Klubu Szkół Parkowych otwiera Szkoła Podstawowa w Puchaczowie na Lubelszczyźnie, licząca 204 uczniów. Placówka realizuje własny projekt edukacyjno-wychowawczy. Ponieważ koło szkoły nie ma miejsca na utworzenie ogrodu, poszukano go gdzie indziej. Najlepszy okazał się park znajdujący się w centrum Puchaczowa. Swoje zamierzenia szkoła postanowiła realizować w formie projektu wychowawczo-edukacyjnego "Park miejsce integracji społeczności lokalnej i edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży". Wśród zadań do wykonania, jakie sobie szkoła postawiła znajdowała się inwentaryzacja parku, nasadzenie drzew, krzewów, wycięcie suchych drzew, wykonanie kwietnika zaniedbanych ogrodzeń, renowacja zaniedbanych trawników, ustawienie lamp, zagospodarowanie terenu wokół dwóch miejsc pamięci. Inwentaryzację przeprowadziło Szkolne Koło LOP, Urząd Gminy udostępnił dokumentację parku, nauczycielka historii razem z członkami koła historycznego odtworzyła historię parku i wykonała "Chronologię zabudowy parku". Nauczyciel plastyki zorganizował konkurs pt. "Park moich marzeń". 22 kwietnia 2002 roku, podczas obchodów Dnia Ziemi odbyła się inauguracja projektu, dyrektor szkoły Alicja Macoszek posadziła symboliczne drzewko. Ponieważ placówka nie miała środków, poszukała sponsorów. Projekt uzyskał akceptację Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i otrzymał dotację na realizację. Kolejny wniosek został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. Rozpoczęto prace zgodnie z harmonogramem. Jak zapewniła nas pani dyrektor - Alicja Macoszek oraz nauczycielka Bożena Warzyszak w parku miały być posadzone niezapominajki.... W Milanowie koło Parczewa na Podlasiu od lat istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej. Placówka usytuowana jest w dawnej siedzibie zasłużonej rodziny ziemiańskiej, która przez setki lat dawała dowody swego patriotyzmu i przywiązania do stron ojczystych. Zespół opiekuje się parkiem, realizuje "niezapominajkowy program". Znamienny jest fakt, że szkoły w Milanowie opiekują się dziećmi i rodzicami pochodzącymi z Kazachstanu i Rosji, zapraszają prawnuków polskich zesłańców. Na Podlasiu Gimnazjum w Woli Osowińskiej ma we władaniu piękny park ze starodrzewem. Tradycja Woli Osowińskiej sięga XVI wieku i mocno jest zapisana w pamięci mieszkańców. Placówka poszukuje możliwości zdobycia środków na renowację parku. Kolejna szkoła z początku list Szkół Parkowych to Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim, na ziemi koneckiej, niedaleko Gór Świętokrzyskich. Zespół szkół znajduje się w unikalnym regionie krajobrazowym, o szczególnych wartościach dla naszego dziedzictwa narodowego i różnorodności biologicznej. Do listy dopisaliśmy także SP w Sadowie, gdzie w miejscowym parku znajduje się ścieżka przyrodnicza. Do Klubu dołączyła także Szkoła Podstawowa w Sielcu. Jest to wieś położona na terenie subregionu Pagórów Chełmskich, przy drodze Chełm - Wojsławice. Wzmianki o miejscowości można znaleźć w przekazach z XIV wieku. Szkoła mieści się w zabytkowym dworku należącym niegdyś do Wacława Rzewuskiego - hetmana wielkiego koronnego i zasłużonego dla kultury polskiej dramatopisarza. Otacza go piękny park założony przez Rzewuskich w XVII w. Park liczy około 300 drzew, uczniowie opiekują się nim w miarę swoich możliwości i utrzymują go w należytym stanie. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Hunowie dołączyły do nas niedawno. Szkoły od wielu lat opiekują się parkiem podworskim położonym w pobliżu szkoły. Zespół pałacowo - parkowy znajduje się w centrum wsi. Po dworze Oborskich, wzniesionym w drugiej połowie XIX wieku zostały ruiny, z okazałego parku została aleja lipowa, wiekowe dęby i buki. Na terenie parku znajduje się źródło Marusza, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. Uczniowie i nauczyciele z Hunowa organizują Święto Niezapominajki, posadzili dużo kwiatów koło szkoły, współpracują z leśnikami (po raz trzeci wspólna akcja "Drzewko za makulaturę"). Do Klubu zapisaliśmy też Zespół Szkół w Pyskowicach, leżących nad rzeką Dramą, prawym dopływem Kłonicy, 12 km od Gliwic. W gotyckim budynku w 1861 roku mieściło się Królewskie Seminarium Nauczycielskie, z potem Górnośląska Szkoła Górnicza. Wojna nie zniszczyła obiektu, umieszczono w nim szkołę średnią i tak jest do dziś. Dyrektor zespołu szkół Janusz Stebel w porozumieniu z konserwatorem przyrody nadzoruje prace prowadzone przez uczniów. Mamy nadzieję, że podane przez nas przykłady będą źródłem inspiracji dla kolejnych szkół i samorządów do podjęcia działań w ramach ruchu niezapominajkowego. Do Klubu Szkół Parkowych mogą również należeć te szkoły, które nie mają parku, ale chcą, aby powstał i podejmują starania. Tekst ten został opublikowany w broszurce wydanej przez ZG LOP w 2004 roku pt. "Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok"


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.