STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

O co chodzi w kampanii LOP?

Kampania promocyjno - informacyjno - edukacyjna LOP pt. "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju" składa się z czterech części Oto one:


NIE WYPALAJMY TRAW, przecież nie zabija się skowronków W tej części działań zabiegamy o wyeliminowanie rozpowszechnionego w ostatnich latach wypalania traw na łąkach i nieużytkach, co jest przyczyną wielu pożarów i śmierci wszystkich żywych istot znajdujących się w zasięgu ognia. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ponad 63 tys. pożarów w 2003 roku w Polsce zostało wywołanych wypalaniem traw i chwastów na łąkach i nieużytkach. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że ponad 17 tys. pożarów lasów było spowodowanych lekkomyślnym wypalaniem suchych traw. Przez wypalanie zostaje zniszczony cały ekosystem, a więc także tzw. baza pokarmowa dla wielu gatunków zwierząt. Mamy na celu doprowadzenie do zaniechania wypalania traw, wzrostu świadomości ekologicznej dzieci, rolników, mieszkańców wsi, ochrony przyrody, zachowania różnorodności biologicznej, zmniejszenie ryzyka pożarowego dla lasów. Mamy nadzieję, że do planowanych działań włączą się ZO LOP, mieszkańcy niewielkich miejscowości, liderzy LOP, właściciele gruntów rolnych, przedstawiciele samorządów, OSP, kółka rolnicze, księża, pracownicy Lasów Państwowych, policja, straż miejska, Państwowa Straż Pożarna, pracownicy administracji państwowej, przedsiębiorcy, uczniowie oraz ich nauczyciele, rolnicy i mieszkańcy wsi. OCHRONA ŹRÓDEŁ WODY Zamierzamy objąć patronatem naturalne wypływy wód podziemnych w postaci źródeł (samowypływy). Doceniając potrzebę zachowania czystej wody planujemy przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej, której celem jest inwentaryzacja źródeł wody powierzchniowej, ocena ich jakości, określenie zagrożeń oraz ochrona przed zniszczeniem. Projekt obejmuje rejestrację naturalnych wypływów wód podziemnych, co w sytuacji Polski leżącej na obszarach ubogich w wodę, ma ogromne znaczenie, także dla ochrony przyrody. Do współdziałania zapraszamy ZO LOP, wolontariuszy naszej organizacji, a także mieszkańców miejscowości, w pobliżu których znajdują się źródła wody: młodzież, uczniów i nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego, osoby dorosłe, pracowników urzędów miast, gmin, starostw, dyrekcje parków narodowych, krajobrazowych, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną przyrody, PTTK, itd. Wszędzie, gdzie znajdują się źródła powinni zostać powołani ich lokalni opiekunowie, którzy będą współpracowali z koordynatorami kampanii z LOP. Opiekunowie zostaną wyposażeni w "pakiet projektowy" (wydawnictwa, mapki, instruktaż jak realizować przedsięwzięcie) i będą opisywać stan źródła i przedstawiać koncepcję działań zabezpieczających. Poza rejestracją źródeł chcemy się również zająć możliwościami rozwijania tzw. małej retencji. NIEZAPOMINAJKA WSPÓŁCZESNYM SYMBOLEM NASZEJ KULTURY Program ma upowszechniać ideę Polskiej Niezapominajki, propagowanego symbolu naszej kultury ekologicznej i narodowego przywiązania do unikalnych w Europie polskich krajobrazów oraz całego dziedzictwa narodowego. Niezapominajka jest symbolem podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i przyrodniczej, ma wyzwolić inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. Chcemy, aby pod sztandarem Niezapominajki w miejscowościach, gdzie znajdują się parki wiejskie, podworskie, obszary, gdzie można posadzić drzewa i krzewy, powstawały Kluby Szkół Parkowych. Zapraszamy też do tworzenia Klubów Szkół z Ogrodem. Zachęcamy do przeprowadzenia "ekologicznego przeglądu" swojej miejscowości, a następnie podsumowania przeglądu raportem oraz do poszukiwania zielonych skarbów przyrody. Chcemy, aby tymi działaniami zainteresowali się mieszkańcy różnych stron Polski. Zwracamy się do ZO LOP i wolontariuszy Ligi, uczniów, nauczycieli i opiekunów szkolnych kół LOP, kółek ekologicznych i przyrodniczych, studentów, domów kultury, świetlic osiedlowych, klubów, placówek oświatowo-wychowawczych. Ruchem niezapominajkowym zainteresowani są zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i leśnicy, gospodarze gmin, powiatów, wszyscy, którym zależy na ochronie przyrody i życiu w zgodzie z naturą. Polska Niezapominajka znalazła wielu zwolenników wśród działkowców, którzy sadzą te kwiatki w swoich ogrodach, organizują spotkania z innymi działkowcami, chętnie współpracują "pod sztandarem Niezapominajki". RATUJMY KASZTANOWCE Celem jest rozwijanie akcji ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Zaproszenie do udziału w tych pracach adresujemy do właścicieli placów, parków, miejsc, w których rosną kasztanowce, zarządów parków narodowych i krajobrazowych, itd. Najprostszym sposobem włączenia się do kampanii ratowania kasztanowców jest zorganizowanie grupy osób (klasa, Szkolne Koło LOP, klub ekologiczny itp.), która zinwentaryzuje kasztanowce w swoim otoczeniu. Kolejny krok to wybór sposobu ratowania zagrożonych pasożytem drzew, o czym informujemy na naszych łamach od kilkunastu miesięcy. Przypominamy: są sposoby mechaniczne (usuwanie opadłych liści, w których gnieżdżą się larwy szrotówka kasztanowcowiaczka), chemiczne (mikroiniekcje, pułapki feromonowe itp.), biologiczne (budki lęgowe dla sikorek). Czekamy na zgłoszenia i wszelkie informacje o akcjach. Tekst ten został opublikowany w broszurce wydanej przez ZG LOP w 2004 roku pt. "Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok"


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.