STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

SZWAJCARIA WPROWADZA MORATORIUM NA GMO

Original Message----- From: Fundacja ICPPC [mailto:biuro@icppc.pl] Sent: Monday, November 28, 2005 9:26 AM To: LISTA@ICPPC.PL Subject: !!!!!!!!SZWAJCARIA WPROWADZA MORATORIUM NA GMO!!!!!!!!! Importance: High


!!!!!!!!SZWAJCARIA WPROWADZA MORATORIUM NA GMO!!!!!!!!! Podpisz MORATORIUM http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=56 i APEL www.apel.icppc.pl w sprawie Polski wolnej od GMO. Szwajcaria, gdzie mieści się główna siedziba największej korporacji bio-tech Syngenta, zakazała upraw GMO!!! 27 LISTOPADA 2005 W SZWAJCARII ODBYŁO SIĘ REFERENDUM PODCZAS KTÓREGO GŁOSUJĄCY WYPOWIEDZIELI SIĘ ZA WPROWADZENIEM PIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM NA GMO W ROLNICTWIE. Zwolennicy wprowadzenia MORATORIUM na GMO w Szwajcarii odnieśli zwycięstwo po skutecznej akcji edukacyjnej mimo niezwykle mocnej propagandy za GMO ze strony rządu i międzynarodowych korporacji. Wszystkie regiony (26) w Szwajcarii opowiedziały się przeciwko GMO w rolnictwie argumentując to tym, że szkodzi interesom konsumentów i rolników. Zwolennicy MORATORIUM wskazują, że jego wprowadzenie jest szansą na rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa. ICPPC od kilku miesięcy promuje ideę wprowadzenia MORATORIUM na GMO w Polsce i całej UE. 30 czerwca 2005 w Brukseli, w Europejskim Parlamencie, na konferencji pt. "GMO, WPR, Bioróżnorodność - Solidarna Europa" przedstawiciele ICPPC zaproponowali wprowadzenie 10-cio letniego MORATORIUM na GMO w Unii Europejskiej. Swoje poparcie dla tej idei wyraziło ponad 140 organizacji i osób publicznych oraz setki osób prywatnych. Od czerwca 2004 ICPPC prowadzi kampanię "Nie dla GMO w Polsce - Strefy wolne od GMO". Na dzień dzisiejszy 14 Sejmików wojewódzkich wyraziło wolę utworzenia stref wolnych od GMO w regionach za które są odpowiedzialnie. Także Konwent Marszałków Województw RP podjął stanowisko, w którym uznaje za konieczne "(...) wystąpienie Rządu Polskiego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu obrotu produktami z GMO na terytorium całego kraju (...)". MIMO TAK WYRAŹNEGO SPRZECIWU WOBEC GMO ANI RZĄD RP ANI UE NIE STWORZYŁY PODSTAW PRAWNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH ZABLOKOWANIE NAPŁYWU GMO DO POLSKI. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMAGAJMY SIĘ OD RZĄDU PODJĘCIA KONKRETNYCH KROKÓW I SPEŁNIENIA ZŁOŻONYCH OBIETNIC O UTWORZENIU Z POLSKI STREFY WOLNEJ OD GMO!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podpisz MORATORIUM http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=56 i APEL www.apel.icppc.pl w sprawie Polski wolnej od GMO. ================= ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, Miedzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl **************** Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, prosimy o e-maila z tematem "rezygnacja" na adres: biuro@icppc.pl
Kliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.