STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Ogólnopolska Kampania Ligi Ochrony Przyrody

Od sierpnia 2004 roku Liga Ochrony Przyrody realizuje Ogólnopolską kampanię „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”


Jestem autorką tej kampanii. Napisałam projekt, na podstawie którego Liga Ochrony Przyrody wystąpiła o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczyłam we wdrażaniu projektu. Niezapominajkowa kampania bardzo przypadła do gustu wielu ludziom w całym kraju. Sama uczestniczyłam w przeszkoleniu 300 osób, potem te osoby szkoliły następne. W sumie do realizacji projektów przygotowanych zostało 1,5 tys. osób. Zrodziło się wiele inicjatyw, podjęto mnóstwo działań, do niezapominajkowych konkursów przystąpiło około 200 osób i placówek. W ramach kampanii realizowane są cztery projekty: * Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok; * Nie wypalajmy traw; * Ratujmy kasztanowce; * Ochrona źródeł wody; Pomysł Święta Polskiej Niezapominajki powstał w 2002 roku, przy okazji kolejnych Walentynek, które niejako "importowaliśmy" z USA na polski grunt, a które wykorzystywane jest zarówno u nas, jak i w USA przede wszystkim przez handel. Redaktor Andrzej Zalewski z Eko - Radia z Radiowej Jedynki zapytał słuchaczy, czy zamiast ekscytować się świętem obcym dla nas kulturowo, nie warto pomyśleć o niepozornym kwiatku z naszych łąk, jako symbolu rodzinnego święta, symbolu naszych uczuć. Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem i stała się inspiracją do wielu pozytywnych działań. O tym niezwykłym kwiatku pisałam w "Przyrodzie Polskiej" – piśmie Ligi Ochrony Przyrody. W ciągu trzech lat redakcje - zarówno Radiowej Jedynki, jak i "Przyrody Polskiej" otrzymały setki listów popierających inicjatywę. Redaktor Andrzej Zalewski, widząc zainteresowanie Niezapominajką, zwrócił się do Ligi Ochrony Przyrody o objęcie patronatu nad tą ideą. Wierzył, że LOP, jako najstarsza, licząca 77 lat, organizacja pozarządowa, stanie się najlepszym opiekunem działań, podejmowanych pod sztandarem Niezapominajki. Wcześniej, w listopadzie 2002 roku przy Zarządzie Głównym LOP powstała Kapituła Polskiej Niezapominajki*, która stworzyła "Manifest Polskiej Niezapominajki", przedstawiła projekt Święta Polskiej Niezapominajki, a także sugestie jak to święto powinniśmy obchodzić To były początki, a jak pomysł jest realizowany - możecie Państwo śledzić na bieżąco w "Przyrodzie Polskiej" oraz w wydawnictwach związanych z ogólnopolską kampanią: "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju". Niezapominajka utrwala się w naszej świadomości jako symbol kultury ekologicznej, postawy wobec przyrody, zrównoważonego rozwoju, naszej tradycji. Niezapominajka, dzięki temu, że wywołuje pozytywne skojarzenia, może stać się "przypominajką". Przypominać o potrzebie zachowania czystości wody, powietrza, gleby, różnorodności biologicznej. Zachowania naszego "zielonego serca przyrody", dziedzictwa oraz własnej tożsamości. Nabiera to istotnego wymiaru w chwili, kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali naszą tożsamość, dziedzictwo kulturowe, naszą przyrodę, która dzięki temu, że nie zniszczyliśmy jej dotychczas chemią i przemysłem, pozostała bogata, a przez to bardzo atrakcyjna. Niezapominajka patronuje naszym działaniom. Są już z nami liczne szkoły, działkowcy, są burmistrzowie i wójtowie - w Chmielniku, Starych Juchach, Suchedniowie, Kunowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i innych regionach i miejscowościach kraju, m.in Podlasia, Mazur, Pomorza, Kaszub, Wielkopolski,... Odwołując się do symbolu Niezapominajki szkółkarze polscy wysunęli hasło "Zieleń to życie", dołączyły potężne organizacje rolnicze i ogrodnicze. Pomysł z Niezapominajką podchwycili leśnicy i od kilku lat prowadzą edukację ekologiczną. W ruchu niezapominajkowym mamy dużo organizacji proekologicznych, dziesiątki tytułów prasowych, stacji radiowych, portali internetowych, wiele inicjatyw społecznych. Są z nami nauczyciele, uczniowie, studenci, gospodarze gmin i powiatów, dziennikarze, przyrodnicy, działkowcy, harcerze... Warto posłużyć się symbolem, jakim staje się Niezapominajka również w życiu osobistym, wtedy, kiedy zajmujemy się tradycją naszego narodu, parkami, architekturą, zwyczajami, troską o przyrodę, a także stosunkami międzyludzkimi. Nasza Niezapominajka zbliża ludzi do ludzi i ludzi do przyrody. Nawiązuje do rodzimej tradycji, jest przecież kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni na obrzeżach lasów, a także w ogródkach i obejściach. To popularność tego kwiatka spowodowała, że propozycja radiowej Jedynki spotkała się z takim aplauzem w całym kraju. Kwiat niezapominajki stanowi symbol jeszcze w dwóch krajach świata znanych ze znakomitej organizacji i dużej kultury społecznej: na Alasce i w Finlandii. Może ten niepozorny kwiatek i nam pomoże przywrócić w Polsce ład ducha i wrócić do wartości, które zawsze obowiązywały, a o których w nawale obowiązków i pośpiechu dnia codziennego często zapominamy. Ruch niezapominajkowy to nie tylko edukacja ekologiczna. Jest to próba budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zróbmy coś dla swojego środowiska, otoczenia, swojej rodziny, dla siebie. Uczyńmy nasz świat bardziej znośnym i piękniejszym, zadbajmy o przyszłość tych co przyjdą po nas. Święto polskiej niezapominajki trwa przez cały rok Niezapominajka symbolizuje określone postawy i w tym projekcie służy nam do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i przyrodniczej, wyzwolenia inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska, ściśle związanych z przyrodą i ekologią, wreszcie do budowania własnej tożsamości. Aby wpisać się w ruch niezapominajkowy, trzeba zrealizować co najmniej jedno z przedsięwzięć, jakie planujemy, na przykład: przyłączyć się do Klubu Szkół Parkowych, Klubu Szkół z Ogrodem, przeprowadzić przegląd ekologiczny swojej miejscowości/gminy, wybrać się na poszukiwanie "zielonych skarbów", znaleźć "polanę", czyli miejsce spotkań mieszkańców, zorganizować niezapominajkową imprezę itd. Chcemy, aby program ten trafił do ludzi w różnym wieku. Naszym głównym adresatem są, oprócz ZO LOP i wolontariuszy Ligi, uczniowie różnego typu szkół, nauczyciele i opiekunowie Szkolnych Kół LOP, kółek ekologicznych i przyrodniczych, przedszkolaki, studenci, a także domy kultury, świetlice osiedlowe, kluby, wszelkiego typu placówki oświatowo - wychowawcze. Zapraszamy wszystkich serdecznie do współpracy! Kapituła Polskiej Niezapominajki: * red. Andrzej Zalewski Pr I PR Eko - Radio, przewodniczący Kapituły. * JE ksiądz biskup Józef Zawitkowski, * prof. dr inż. Tomasz Borecki, leśnik, rektor SGGW w Warszawie * prof. dr inż. Andrzej Grzywacz, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, sekretarz V Wydziału PAN, * doc. dr inż. Jerzy T. Puchalski przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dyrektor Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie k. Warszawy, * inż. Lucjan Kurowski były prezes Związku Szkółkarzy Polskich, * Walentyna Rakiel-Czarnecka - redaktor naczelny LOP Wydawnictwa i "Przyrody Polskiej", krajowy koordynator kampanii "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju". Walentyna Rakiel - Czarnecka Tekst ten został opublikowany w broszurce "Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok", wydanej przez ZG LOP w 2004 roku


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.