STRONA GŁÓWNA | KIM JESTEM | NIEZAPOMINAJKA | AKTUALNOŚCI | FORUM | FUNDACJA DOBRE ŻYCIE | KSIĘGA GOŚCI |NAPISZ
 

 

Zdrowe środowisko i dobry chleb dla wszystkich

Mam wiele do zaoferowania innym, jestem bardzo aktywna. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki mam program - przeczytaj cały ten tekst, a także kilka innych na mojej stronie....


Zdrowe środowisko i dobry chleb – dla turystyki także
Jesteśmy bogaci
Polska ma do zaoferowania światu trzy niekwestionowane wartości: tysiącletnią kulturę, bogate walory przyrodnicze oraz duży potencjał ludzki. Jesteśmy bogaci, tylko musimy nauczyć się dobrze tym bogactwem gospodarować. Musimy większą troską otoczyć te nasze skarby, ocalić je dla kolejnych pokoleń. Dlatego więcej uwagi powinniśmy przeznaczyć na ochronę środowiska, przyrody oraz na tworzenie godnych warunków do życia, pracy i rozwoju. Musimy poprawić jakość środowiska naturalnego, naszej żywności oraz naszego życia.
…ale skłóceni
Mamy wiele do zrobienia, ale od lat zamiast pracą na rzecz narodu nasze elity zajmują się sobą. W naszym kraju dominują kłótnie. Czas, abyśmy przestali się dzielić i zjednoczyli wokół ważnych spraw. Czas przywrócić pokój w kraju, czas na pracę u podstaw i wykorzystanie szans, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej.
Chcę żyć w kraju, w którym jest normalnie, tzn. w takim, gdzie panuje pokój, jest bezpiecznie, każdy robi swoje, życie społeczne i gospodarcze regulowane jest jasnymi zasadami, do władz wybiera się ludzi odpowiedzialnych, a demokracja jest nienaruszalna.
Duszna atmosfera, napięcia polityczne... Trudno jest żyć w takim klimacie. Ja się z tym nie zgadzam. Idę na wojnę, aby walczyć o pokój.
Mówię STOP kłótniom i nieustającym rozliczaniom.
Potrzebujemy spokoju i godnych warunków życia oraz rozwoju.
Potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego, w którym jest miejsce dla każdego. Dlatego będę dążyć do odnowienia solidarności międzyludzkiej i budowania dobrych więzi społecznych. Tam, gdzie są dobre więzi społeczne, ludzie żyją dłużej i mają lepszy dochód narodowy.
Razem wszystko jest możliwe.
Mój dziadek był chłopem, a ojciec gajowym. Wychowałam się w lesie, blisko natury – doceniam walory przyrodnicze, jakie zachowaliśmy, znam wartość naszej zdrowej żywności i na jej rzecz pracuję od kilku lat.
Moje sukcesy
Moim sukcesem jest wykształcenie. Ukończyłam dwa wydziały na Uniwersytecie Warszawskim: Psychologii i Pedagogiki oraz Podyplomowe Dzienne Studium Dziennikarskie.
Jestem osobą odpowiedzialną i spełnioną: założyłam rodzinę, urodziłam i wychowałam trzech synów. Mam doświadczenie i wiedzę o życiu: ponad 25 lat pracowalam w zawodzie dziennikarza, na pierwszym froncie życia.
Byłam i jestem aktywna – walczyłam o kilka istotnych spraw, w tym o bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Mam swój udział w tym, że w styczniu 2008 roku mial powstac Urząd Bezpieczeństwa Żywności. To janagłośniłam ten problem. Potrzebna jest jeszcze ustawa „Prawo żywnościowe”.
Razem z redaktorem Andrzejem Zalewskim z „Eko-Radia” promowałam Polską Niezapominajkę. Jest to jedna z prób budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ten niebieski symbol naszej kultury ekologicznej przypomina o potrzebie zachowania czystości wód, powietrza, gleby, różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, własnej tożsamości. Niezapominajkę zaadoptowało wiele środowiska, wyzwoliła wiele inicjatyw.
Założyłam Fundację Dobre Życie. Przekazuję wiedzę, co robić, aby jak najdłużej zachować zdrowie. Organizuję spotkania i konferencje, wydaję książki, piszę artykuły, uruchomiłam Akademię Dobrego Życia.
Musisz wiedzieć, że Polacy tracą zdrowie 8 lat wcześniej niż mieszkańcy krajów starej Unii. Stan zdrowia w połowie zależy od stylu życia – dlatego moja Fundacja zabiega o wprowadzenie przedmiotu zdrowie do szkół.
Uświadamiamy, że istnieje związek między stanem środowiska naturalnego a stanem zdrowia – dlatego więcej niż do tej pory uwagi powinniśmy poświęcać ochronie środowiska. Zanieczyszczenia powodują choroby, skracają życie. Musimy zmniejszyć odcisk ekologiczny, zwiększyć nakłady na ochronę środowiska – w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam członkostwo w UE. To nam się opłaci: „Zielony przemysł” daje 300 tys. miejsc pracy, z można je zwiększyć o 200 tys.
Uczymy, że jedzenie może być lekarstwem, ale i trucizną. Żywność jest poddawana wielu zabiegom – bywa fałszowana, stwierdza się w niej pestycydy, hormony, metale ciężkie, antybiotyki, toksyny. Czas uporządkować te sprawy, aby żywność naprawdę stała się lekarstwem.
Od roku prowadzę kampanię na rzecz dobrego chleba pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie” (piszę o niej oddzielnie).
Co zrobię dla Warszawy
Mieszkańcy stolicy zasługują, żeby jeść dobrą żywność, żyć w zdrowym środowisku naturalnym. Stolicy potrzebny jest program oczyszczania powietrza. Musimy strzec kanałów napowietrzających, nie pozwolić deweloperom zabudowywać stolicy, miasto musi mieć czym oddychać.
Warszawa, nazywana miastem zieleni musi chronić swoją przyrodę. W tym celu trzeba szukać bardziej ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych – wzorem np. może być Bogota, gdzie ograniczono ruch samochodów.
i dla innych…
Uważam, że: Tworzenie nowych miejsc pracy i jasnych reguł w gospodarce to podstawowe zadanie dla władz; Rozwijanie małej i średniej przedsiębiorczości, to szansa na zwiększenie miejsc pracy; Należy wspierać rodzinne firmy, z tradycją, otwarte na nowe rozwiązania, gdyż są one gwarancją dobrych produktów i usług: Powinniśmy stawiać na innowacyjność i nowoczesność, czerpać w większym stopniu z funduszy unijnych.
Musimy chronić naszych kupców, dostarczających produkty prosto od rolników, sadowników, ogrodników. Musimy dbać o naszych piekarzy, przetwórców żywności, rzemieślników: oni dostarczą nam dobrą, bezpieczną żywność. Powinniśmy w większym stopniu rozwijać i promować turystykę, gdyż jest ona znaczącą gałęzią gospodarki.
Czas także uporządkować sprawy osób niepełnosprawnych: wprowadzenie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych do systemu prawnego, a zwłaszcza polityki społecznej pozostawia wiele do życzenia. Najsłabsi wymagają większej troski.
Poprawy wymaga także ustawa o zawodach okołomedycznych.
Musimy tworzyć warunki do poprawy jakości naszego życia.
Walentyna Rakiel-Czarnecka
dziennikarka, ekolog,promotorka bezpiecznej żywności, Dobrego Życia, Polskiej Niezapominajki, aktywnego wypoczynku i turystyki
poczta@rakiel-czarnecka.pl .


Walentyna Rakiel-CzarneckaKliknij i posłuchaj ;)


Menu :

- GALERIA ZDJĘĆ
- EKOLOGIA
- CZŁOWIEK
- RECENZJE
- REPORTAŻE
- CHLEB
- LINKI
- MULTIMEDIA 

 

 

  Copyrigt Effective Computer Support.